TYT/AYT/YDT KONULARI – 2020 – Soru Dağılımı

YKS konuları öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sayfamızda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Aşağıda YKS konularını tüm dersler için TYT ve AYT bazında ayırdık.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Nedir?

YKS yükseköğrenim eğitimi görmek isteyenlerin gireceği sınavların hepsine verilen isimdir. Üç ayrı sınavdan oluşmaktadır.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi yani kısaca TYT 135 dakikadan oluşan ilk sınavdır. Buna tercihi ister iki yıllık yüksekokul isterse de dört ve üzeri yıldan oluşan lisans programları olsun her aday girmek zorundadır.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi yani kısaca AYT ise 180 dakikadan oluşan ikinci sınavdır. TYT’nin ertesi günü yapılan bu sınav ise lisans bölümlerini okumak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi yani YDT ise 120 dakikadan oluşmaktadır ve yabancı dil lisans programlarını tercih etmek isteyen adayların girmesi gereken sınavdır. YKS konuları hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

TYT Konuları

Bu başlık altında TYT konuları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Temel yeterlilik testi konularını aşağıda görebilirsiniz.

TYT Matematik Konuları

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar

TYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Anlatım Biçimleri
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
Sözcük Türleri
Edat-Bağlaç-Ünlem
Filler
Ek Fiil
Filde Çatı
Fiilimsi
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları

TYT Tarih Konuları

Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkler’in İslamiyeti Kabulü
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
Osmanlı Duraklama Dönemi
Gerileme Devri (1699 – 1792)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
XIX. YY Osmanlı Devleti
1.Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık D.
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası

TYT Biyoloji Konuları

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan
Canlıların Dünyası Hücrenin Yapısı
Canlıların Çeşitliliği ve
Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Kalıtım. Kalıtımın Genel İlkeleri
Modern Genetik Uygulamaları
Ekoloji, Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Hayatin Başlangici ve Evrim

TYT Fizik Konuları

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Isı ve Sıcaklık
Enerji
Elektrostatik
Kuvvet ve Hareket
Elektrik ve Manyetizma
Optik
Dalgalar
Dünya ve Uzay
Basit Makineler

TYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
Bileşikler
Kimyasal Tepkimeler
Kimyanın Temel Yasaları
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde

TYT Coğrafya Konuları

Doğa ve İnsan
Harita Bilgisi
Coğrafi Konum
Dünya’nın Şekli ve
İklim Bilgisi
Türkiye’nin İklimi ve Yer
Yer’in Şekillenmesi
İç ve Dış Kuvvetler
Toprak Tipleri
Nüfus
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler

TYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Felsefe Konuları

Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi

TYT Din Konuları

Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Konuları

Bu başlık altında AYT konuları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Alan yeterlilik testi konuları için lütfen aşağıdaki başlıkları inceleyiniz.

AYT Matematik Konuları

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Modüler Aritmetik
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

AYT Edebiyat Konuları

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Dönem Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Âti Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatı
Batı Edebiyatı

AYT Tarih Konuları

Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk – İslam Devletleri
Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y)
Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dönemi)
Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı
Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Arayış Yılları (Duraklama Dönemi)
18. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dönemi)
Yakın Çağ Avrupa Tarihi
En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi)
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı (1939 – 1945)
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

AYT Biyoloji Konuları

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi
Endokrin Sistemi
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
İnsanda Sinir Sistemi
Dolaşım Sistemi
Genden Proteine
Hayatın Başlangıcı ve Evrim
Bitkisel Dokular
Bitki Biyolojisi
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

AYT Fizik Konuları

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik
Kuvvet ve Hareket
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Gazlar
Karışımlar
Sıvı Çözeltiler
Kimya ve Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Bileşikler
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
Hayatımızdaki Kimya

AYT Coğrafya Konuları

Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Ülkeler ve Uluslararası Örgütler
Çevre ve Toplum

AYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği
Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

AYT Felsefe Konuları

Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi

AYT Din Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

YDT Konuları

Kelime Bilgisi
Dil Bilgisi
Cloze Test
Cümleyi Tamamlama
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
Diyalog Tamamlama
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

TYT Soru Dağılımı

 • Türkçe; 40
 • Sosyal Bilimler; 20
  • Tarih; 5
  • Coğrafya; 5
  • Felsefe; 5
  • Din Kültürü; 5
 • Temel Matematik; 40
 • Fen Bilimleri; 20
  • Fizik; 7
  • Kimya; 7
  • Biyoloji; 6

Toplam 120 soru sorulacak ve öğrencilere bu soruları cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek.

AYT Soru Dağılımı

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Testinde; Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 ve Tarih 1 derslerinden toplam 40 soru sorulacaktır. Soru dağılımı ise:

 • Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru,
 • Tarih-1: 10 soru,
 • Coğrafya-1: 6 soru

Sosyal Bilimler 2 Testinde; Tarih 2, Coğrafya 2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü derslerinden toplam 40 soru sorulacaktır. Soru dağılımı ise:

 • Tarih 2: 11 soru,
 • Coğrafya 2: 11 soru,
 • Felsefe Grubu: 12 soru,
 • Din Kültürü: 6 soru

Matematik Testinde; Matematik ve Geometri derslerinden toplam 40 soru sorulacaktır.

Fen Bilimleri Testinde; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden toplam 40 soru sorulacaktır. Soru dağılımı ise;

 • Fizik: 14 soru,
 • Kimya: 13 soru,
 • Biyoloji: 13 soru