Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği, günümüzün en revaçta ve en çok kazandıran mesleklerinden biri. Bilgisayar, uzun zamandır hayatlarımızın odağı durumunda ve bilgisayarı olmayan ev ve işletme neredeyse yok durumunda. Bugünün ve geleceğin popülerliği azalmayacak olarak gösterilen meslekleri arasında bilgisayarla ilgili olanlar üst sırada diyebiliriz. Buna paralel olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği’nin birçok öğrencinin hayalini süslediğini söylemek mümkün.

En basit şekliyle tanımlayacak olursak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri yazılım, veri tabanı, donanım, tasarım, algoritma ve benzeri konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak bütün bu konulara vakıf öğrenciler yetiştirmektedir. Öğrenciler genel olarak bilgisayar sistemindeki işleyişin doğru bir şekilde sürdürülmesi, program ve uygulama alanlarında yetkinlik, işletim sistemi-donanım-yazılım-veri ağı konularına yönelik eğitim alırlar. Ayrıca bilgisayar konusunda eğitmenlik ve danışmanlık yapacak seviyede bir eğitim görürler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci olmak isteyenlerin öncelikle sayısal olarak düşünme yeteneği konusunda belli bir seviyede olmaları gerekir. Bunun dışında analitik düşünme yetilerinin olması, ortalamanın üzerinde bir hayal gücüne sahip olmaları, sabırlı ve dikkatli bir mizaçta olmaları, değişime açık bir yapıda olmaları, ayrıca basit tabiriyle sayı ve sembollerle aralarının iyi olması gerekir. Tüm bunlara ek olarak gözlerinde çok büyük bir sorunları olmamasının da önemli olduğu söylenebilir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4 yıl süreyle eğitim görür ve okula girmek için gereken puan türü ise Sayısal Puan Türü olarak belirlenmiştir. Şu an en gözde bölümler arasında yer alan bölüm, ülkemizin birçok üniversitesinde yer almaktadır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi okulların ise en gözde okullar sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Hangi Dersler Verilmektedir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde verilen dersler fizik, kimya, matematik, programcılık ve donanım ana başlıkları ile başlayıp devam eder ve uygulamalı dersler her geçen yıl artar.

Bölüme başlayanlar 1. Sınıfta Fizik, Matematik, Algoritma ve Programlama, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Üniversite Yaşamına Geçiş, Teknik İngilizce, Sözlü ve Yazılı İletişim, Ayrık Yapılar ve Introduction to Computer Science gibi dersler görür. İkinci Sınıf’a gelindiğinde Mantık Devreleri Tasarımı, Olasılık ve İstatistik, Automata Theory, Diferansiyel Denklemler, Data Structures, Electrical Circuits, Digital Computer Design, Modern Biyoloji, Topluma Hizmet Uygulamaları, Digital Electronics, Programming Languages, Doğrusal Cebir ve Nümerik Yöntemler gibi dersler verilir.

Bölümün 3. Sınıfı’nda İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Mikroişlemciler, Nesneye Dayalı Programlama ve Database Management, Analysis of Algorithms, Software Analysis and Design ve Microcontroller Based System Design gibi derslerin yer aldığı bir program uygulanır. Dördüncü ve son sınıfta ise İş Sağlığı ve Güvenliği, Yöneylem Araştırması, Software Engineering ve Computer Architecture gibi dersler verilir ve buna ek olarak birinci ve ikinci dönemde ayrı ayrı olmak üzere bitirme tezi hazırlanır.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, teknik ve teknik olmayan başlıkları altında seçmeli grup derslerine de girerler. Teknik Seçmeli Grup Derslerine örnek olarak Windows Programlama, Yazarlık Dilleri, Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Grafikleri, Yapay Zeka Yöntemleri ve Uygulamaları, Veri Madenciliği, Simülasyon ve Modelleme, Web Servisleri, Evrimsel Hesaplama, Sistem Analizi ve Tasarımı gibi dersleri gösterebiliriz. Teknik Olmayan Seçmeli Grup Dersler için ise Girişimcilik ve Etik, Bilgisayar ve Toplum, Halkla İlişkiler, Sosyal Biliş, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyonun Ticarileştirilmesi ve Girişimcilik, Sosyoloji, Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama gibi dersleri sayabiliriz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Bilgisayar Mühendisliği en gözde meslekler arasındadır ve buna bağlı olarak bu bölümden mezun olanların çok fazla çalışma alanı vardır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girebilir ve bakanlıklar başta olmak üzere Tübitak, Aselsan gibi birçok devlet kurum ve kuruluşunda eğitmen ya da danışman gibi unvanlarla görev alabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının genel eğiliminin özel sektörde çalışmak olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Zira özel sektörün hem yurt içi, hem de yurt dışı alanlarında resmi kurumlara göre çak daha fazla maaş almak mümkündür. Yazılım ve donanım şirketlerinde çözüm, destek, araştırma ve geliştirme üzerine görev alabilirler. İletişim, sanayi, ticaret, bankacılık, eğitim ve akla gelebilecek birçok farklı sektör kuruluşunda çalışabilirler.

Bazı bölüm mezunları ise kendi şirketlerini kurarak mesleklerini icra etmeyi tercih etmektedir. Buna göre kurdukları firmalarda SAP Uzmanlığı, Network Uzmanlığı, Yazılım Uzmanlığı gibi hizmetler verebilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Bilgisayar Mühendisliği mezunları ağırlıklı olarak kendi alanlarında yüksek lisans yaparlar ve bu yönde akademik kariyer yaparlar.

Yüksek Lisans Programı bittikten sonra ise Araştırma Görevlisi, Danışman, Bilgi İşlem Genel Müdürü, Teknik Müdür, Yazılım Yöneticisi gibi sıfatlarla pek çok kurum ve kuruluş bünyesinde çalışabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Bilgisayar Mühendisleri kamu sektöründe de, özel sektörde de diğer meslek mezunlarına göre daha fazla ücretlerle iş bulurlar. Kamu sektöründe işe başlayan mezunlar 6.000 Lira civarı bir ücretle başlangıç yaparlar ve bu ücret çocuk ve eş durumu, çalışılan bölge ve kurum gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çalışma süresi ve edinilen pozisyona bağlı olarak bu ücret giderek artış göstermektedir.

Özel sektörde ise yeni işe başlayan mezunlar 3.000 Lira civarı maaşlarla işbaşı yaparlar. Fakat bu ücret çalışılan ve anlaşma yapılan firmadaki pozisyona göre değişecektir. Ortalama çalışan maaşı ise 5.000 Lira ila 20.000 Lira arasında değişmektedir.

Yurt dışında çalışan bilgisayar mühendisleri ise yine çalıştıkları firma ve aldıkları göreve bağlı olarak 150.000 Lira gibi tutarlara imza atabilmektedir.