Biyokimya Bölümü

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Bölümü Hakkında Bilgi

‘Bütün doğal sistemler içinde canlı madde,büyük değişimler karşısında geçmişini kendi organizasyonu içinde yazılı olarak saklı tutan tek varlıktır.’

Emile Zuckerkandl ve Linus Pauling 

Journal of Therotical Biology’deki Makale

1965

Cansız maddelerin organizasyonu ile meydana gelen olguya canlılık denir.Biyokimya,canlılığı oluşturan moleküler düzeydeki organizasyonun kimyasını inceleyen; bunu yaparken farklı bilim dallarından yararlanan,interdisipliner bir bilim dalıdır.

Biyokimya Bölümü üniversitelerin Fen Fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitim programı ile matematik-fen puanına sahip öğrencileri kabul etmektedir.Ülkemizde Ege Üniversitesi ilk olmak üzere toplamda 4 üniversitede biyokimya bölümü vardır.

Bölümün  biyokimya ve biyoteknoloji olarak 2 opsiyon seçeneği vardır.Biyokimya opsiyonu daha teorik ve akademiye yönelik ders içeriklerine sahipken,biyoteknoloji opsiyonu teknoloji ve sanayisine yönelik ders içeriklerine sahiptir.Bu programları tamamlayan öğrenciler  ‘Biyokimyager’ ya da ‘Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager’ ünvanına sahip olur.

Biyokimya Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Bölüm, kimya ve biyolojinin entegrayonu olduğundan dolayı eğitimin ilk yıllarında temel zorunlu derslerin yanında daha çok kimya ve  biyoloji ağırlıklı ders  içerikleri mevcuttur.Bu derslerden bazıları; genel kimya, genel biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, mikrobiyoloji, analitik kimya, organik kimya, inorganik kimya, biyoorganik kimya, histoloji, biyofizikokimya, istatistik ve kemometridir.

3. ve 4. Yılda temel biyokimya derslerinin yanında opsiyonlara göre seçmeli dersler ve laboratuvar uygulamaları mevcuttur.Laboratuvar uygulamaları enzimoloji, karbohidratlar, proteinler, moleküler biyoloji, besin kimyası, biyoteknoloji, biyofizikokimya, biyokimyada temel teknikler ve klinik kimya gibi biyokimyanın çalışma alanlarına yönelik eğitim amaçlıdır.

3.eğitim yılının sonunda 20 günlük zorunlu staj vardır.Ayrıca isteğe bağlı olarak tez çalışması yapılabilir.

Temel ve seçmeli derslerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir;

Biyokimyada Temel Teknikler,  Biyokimya, İmmünoloji, Besin Biyokimyası, Biyomoleküllerin Yapı Tayini, Enzimoloji, Enstrümental Analiz, Biyoteknoloji, Biyoinformatik, Toksikoloji, Gıda Kalite Kontrolü, Biyosensörler, Biyolojik Membranlar, Gıda Kimyası ve Teknolojisi, Klinik Kimya, İlaç Metabolizması, Gen Teknolojisi, Biyometaryaller vb.

Biyokimya Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Biyokimya bölümünden mezun olanlar ‘biyokimyager’ unvanı alırlar. Mezun olanlar; ilaç, tibbi ve kimyasal maddeler,tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler.

Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerdedir.

Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Bu da iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre arttırmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

Biyokimya Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Biyokimya bölümünün farklı bilim dallarıyla pek çok ortak çalışmaları mevcuttur.İnterdisipliner bir bölüm olduğundan ve  son yıllarda bilim ve teknolojide  biyokimya alanındaki başarılardan dolayı öğrencilerin yüksek lisans yapabilecekleri alanlarda fazladır.Lisans eğitimini tamamlayan mezunların; canlı yaşamı ile ilgili fizik,kimya,biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanlarda yurt içinde ya da yurt dışında yüksek lisans yapma olanakları vardır.

Biyokimya Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Bölümden mezun olanların aldıkları maaşlar, çalışılan kurumlara ve deneyimlere  göre çeşitlilik göstermektedir. Özel sektörde en düşük ücret 3500 lira civarıdır yine özel sektörde deneyim ve çalışma geçmişine göre 5000 lira ve üzeri ücret almaktadırlar. Kamuda ise memur maaşlarına göre ücretlendirme yapılmaktadır.

Ege Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Figen ZİHNİOĞLU  ile yaptığımız röportaj;

Biyokimya Bölümünü kimler, neden tercih etmelidir?

Biyokimya bölümü dendiğinde dünyadaki konjektürü izlediğimizde aslında bu geleceğin meslekleri arasında. Şuan pandemi döneminde de bunun önemi çok daha iyi anlaşıldı. Türkiye’de biyokimya denilince sadece klinik biyokimya anlaşılıyor  sanki bu bölümden mezun olanların laborant olacağı gibi bir düşünce hakim. Tabii ki klinik biyokimya, klinik korelasyon  önemli ama   sanayiden tutun,  ilaç sektöründen tutun, moleküler biyolojiden tutun, yeni test  kitlerinin geliştirilmesinden tutun adli tıbba kadar canlı ile ilgili bu bitki olsun, hayvan olsun, mikroorganizma olsun her türlü alanın yolu biyokimyadan geçiyor. Dünyada meslek   alanı olarak da çok fazla ama ülkemiz şartları açısından baktığımızda sayımızın az olmasından dolayı   tanınırlığımız az ancak şimdi bu da kırılıyor. Bilimin, biyokimyanın ne kadar önemli olduğunu aslında pandeminin insanlara öğrettiğini düşünüyorum. Çok disiplinlerarası çalışma gerektiren bir bölüm olduğundan yani ilaç sektöründen çevre, gıda alanına , biyolojik arıtmalardan tutun biyoteknolojiye birçok alanda çalışacak kişi için çok güzel temel altyapı veren bir bölümüz. Bu gibi alanlara ilgili olan gençler tercih edebilirler.

Biyokimya Bölümünden mezun olan öğrenciler hangi donanımlara sahip olurlar ?

Lisans eğitiminden bir insanın kazanacağı eğitim programları ile alakalı bir şey. Bizim bölümümüzde normalde temel derslerin alındığı 2 yıl ortak bir program yürütüyoruz. Daha sonra da  biyokimya ve biyoteknoloji opsiyonu olarak ikiye ayrılıyoruz. İkinci sınıfa geldiğinde öğrenci hangi alana yönelmek istiyorsa yönlendiği alanda da bazı seçmeli derslerimiz var. Bu seçmeli derslerde de  kliniğe mi yönelecek ya da biyoteknolojiye mi yönelecek ona göre ders içeriklerimiz var. Biz burada öğrencinin kendi yönlenmek, çalışmak istediği  alana göre önce temel altyapı ile donatıldığı, bilgiyi üstüne koyabileceği bir donanım vermeye çalışıyoruz.Dünyada bugün geldiğimiz noktada bilim değişiyor ve gelişiyor. Örnek verecek olursam kendi alanımda tarama yaptığımda son 6 ayda 20 bin çalışma karşıma çıkıyor o yüzden şuan ben önceden öğrendiğim bilgileri öğrencime öğretmiyorum. Onun için bu benim şahsi fikrim; analitik düşünme yeteneği, düşünme, sorgulama yeteneği, öğrenmeyi öğrenme, temel bilginin üzerine koyabilme, örneğin bir işyerinde işi çabuk kavrayabilme ve bizim lisans bazında verdiğimiz temel teknikleri orada uygulayabilme bunlar benim için tam bir donanımdır. Lisans eğitiminde biz öğrenciye ne verirsek verelim teknolojik gelişmeler bu bilgilerin üzerine eklenerek ilerliyor. Kendi adıma biz elimizden geldiğince öğrencilerimize analitik düşünmeyi, öğrenmeyi öğretmeyi ve temel bilgilerin üzerine koymayı öğretiyoruz.

Bu bölümü okumaya karar veren öğrencilerin tercih aşamasından sonra ve ya üniversitenin hazırlık döneminde bölüme yönelik nasıl hazırlık yapmasının tavsiye edersiniz?

Bana göre bir hazırlık gerektirmiyor. Temeli olmayan bir bina gibi düşünelim. Bölümü yazmak için bölümde ne yapabileceğini, biyokimyanın tanımını, ne olduğunu araştırıp yazmak gerekiyor. Yani sırf popüler bilimden hareketle değil, bu çok önemli. Ben şuna inanıyorum; insan yaptığı işi severse her işte başarılı olur. Bu çok net. Bu bağlamda altyapı biraz önemli. Daha önceden iyi bir fizik, kimya, biyoloji bilgisi varsa yeterli diye düşünüyorum. Çünkü biz canlı kimyası ile uğraşıyoruz ve disiplinler arası çalışma alanı olduğu için öğrencinin temel bilimlerde bir altyapısı olması gerekli. Sınav döneminde zaten öğrenci gerekeni yapıyor. Bölüme girdikten sonra araştırmacı ve sorgulayıcı olmak yetiyor. Biz derslerde öğrencilerimizi yeterince zorluyoruz. Zorlama kapsamında da zaten onlar kendi başlarına değil ister istemez bu hazırlığı yapmak zorunda kalıyorlar.

Biyokimyagerliği meslek olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Ben işimi çok seviyorum tekrar ediyorum. Kendimden örnek verirsem daha iyi olabilir. Bir özel sektörde, klinikte, fabrikada vs. çalışmaktan tabi ki ben akademisyen olduğum için farklı bir şey yapıyorum. Aslında akademisyenliği tercih etmemin nedeni profesör unvanına sahip olmak gibi bir amaç için değildi. Ben rutin işi sevmiyorum, araştırma yapmayı seviyorum. Gönlümce laboratuvara girip araştırma yapmak, merak ettiğim şeyi özgürce yapabilmek bunlarla mutlu oluyorum, hiç yorgunluk hissetmiyorum. Şuan zaten ortak bir  Covid-19 projesinde çalışıyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yeni bir şeyler buldukça, okudukça çok mutlu oluyorum ve hala öğreniyorum.

Biyokimyaya dair kısaca görüş ve tavsiyelerinizi bizimle paylaşır mısınız ?

Hep güzelliklerden bahsettim ama  biyokimya pahalı ve zorlu bir iş. Bizim çok çalışmamız gerekiyor ve yine tekrar ediyorum sevgisiz olmuyor. Benim tavsiyem aslında bütün hayatınız için tavsiyem; önce istemeniz, sevmeniz ve emek sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü icabında kendinizi unuttuğunuz çok anlar oluyor. Daha sonra zaman ve yaş ilerledikçe keşke başka şeylere zaman  ayırsaydım dememeniz için diyorum sevgiyle biyokimya yapmak lazım.