Diş Hekimliği Fakülteleri

Diş Hekimliği Fakülteleri

Diş Hekimliği Fakülteleri Hakkında Genel Bilgiler

Diş Hekimliği Fakülteleri, oldukça spesifik bir alanda çalışmalar yapan, eğitim veren ve öğrenci yetiştiren fakülteler arasındadır. Sağlıklı bir insan hayatı için elzem bir ihtiyaç olan diş sağlığının korunmasına yardımcı olacak hekimler yetiştirerek ülke ve topluma hizmet eder. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, aldıkları eğitim ile diş, diş etleri, çene ve ağız boşluğu ile ilgili rahatsızlıkları tedavi edecek düzeye gelirler.

Liseden mezun olan ve Üniversite Sınavı’na girerek Diş Hekimliği Fakültesi’ni tercih etmek isteyen öğrenciler, Sayısal Puan Türü uyarınca değerlendirilir ve ilgili fakültenin verdiği puanı tutturarak giriş yapabilirler.

Ülkemizde Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi başta olmak üzere pek çok üniversitede Diş Hekimliği Fakültesi bulunmaktadır. Teori ve pratik bilginin bir arada verildiği eğitimin süresi 5 yıldır. Bazı üniversitelerde ise yabancı dil eğitimi de verilmekte ve eğitim süresi 6 yıla çıkmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi’ne girerek Diş Hekimi olmak isteyen öğrencilerin bazı özelliklerinin bu mesleğe yatkın olması gerekir. En başta el ve parmak becerilerinin ortalamanın üzerinde olması gerekir. Bunun yanında sabırlı bir karaktere sahip olmak, el ve gözleri eş zamanlı olarak kullanabilmek, estetik açıdan yüksek bir farkındalığa sahip olmak, sayısal alanlarda başarılı olmak, insan ilişkileri konusunda başarılı olmak gibi özelliklere de sahip olmaları beklenir.

Diş Hekimliği Fakültelerinde Verilen Dersler

Diş Hekimliği Fakülteleri, eğitim süresi boyunca teorik, pratik ve seçmeli derslerle öğrencilerini meslek hayatları için hazır hale getirir.

Eğitimin birinci yılında Fizik, Teorik ve Pratik Protez, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Organik Kimya gibi dersler verilir.

ikinci yılda Teorik ve Pratik Tedavi, Pratik Protez, Mikrobiyoloji ve Fizyoloji gibi derslerin olduğu bir program uygulanır.

Eğitimin üçüncü yılında Genel Patoloji, Ağız Hastalıkları Tedavisi, Sabit Protez, Tam Protez, Hareketli Protez, Pratik Protez, Farmakoloji, Dental Anestezi, Endodonti Pratik, Oral Diagnoz gibi dersler verilmektedir.

Klinik ve pratik uygulamaların yoğun bir şekilde verilmeye başlandığı  dörtüncü yılda ise Genel Cerrahi, Dahiliye, Teorik ve Pratik Ortodonti, Sabit Protez, Hareketli Protez, Tam Protez, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Dental Anestezi, Periodontoloji, Pedodonti ve Endodonti gibi dersler öğretilir.

beşinci yıla gelindiğinde ise Diş Hekimliği Tarihi, Dermatoloji, Halk Sağlığı, Nöroloji, Psikiyatri, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Göz Hastalıkları, KBB, Çene ve Yüz Cerrahisi ile Adli Tıp gibi dersler verilmektedir.

Diş Hekimliği Fakültelerinde seçmeli ders olarak genelde Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin verildiğini söyleyebiliriz.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, 4. Sınıf itibariyle minimum 4 haftalık bir staj döneminden geçerler. Protez, Tedavi, Radyoloji, Cerrahi, Pedodonti, Periodontoloji, Oral Diagnoz ve Ortodonti dallarında yapılan stajlar, Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu’nun vereceği kararlar uyarınca uygulanmaktadır.

Beşinci Sınıf itibariyle yapılan stajlar da yine Diş Hekimliği Fakültesi Kurulu’nun vereceği kararlar uyarınca uygulanır. Buna göre minimum 3 hafta süren Ortodonti, minimum 3 hafta süren Pedodonti, minimum 3 hafta süren Periodontoloji, minimum 3 hafta süren Oral Diagnoz ve Radyoloji, minimum 6 hafta süren Protez, minimum 6 hafta süren Cerrahi, minimum 6 hafta süren Tedavi dallarında gerçekleştirilir.

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunlarının İstihdam Durumu

Diş Hekimliği Fakültelerindeki eğitimlerini tamamlayanlar, Lisans Diploması aldıktan sonra Diş Hekimi olarak çalışma hakkına sahip olurlar. Hem resmi, hem de özel kurumlarda çalışma imkanı bulsalar da, ülkemiz özelindeki hekimlerin önemli bir bölümünün serbest olarak çalıştıklarını söyleyebiliriz.

Diş hekimleri, resmi kurumlarda çalışmayı tercih ettikleri takdirde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Diş Hekimliği Hastaneleri başta olmak üzere diğer kurumlara da başvuru yapabilir ve istihdam edilebilirler.

Resmi kurumlar yerine özel sektör bünyesinde görev yapmayı tercih eden diş hekimleri ise özel sağlık hizmeti veren kurumlara başvurabilir ve bu merkezlerde istihdam edilebilirler.

Kendi muayenehanesini kurarak hizmet vermek isteyen diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı’ndan izin alır, Türk Tabipler Odası’na başvurur ve yine resmi bir kurum olan Maliye Bakanlığı’na kayıt yaptırır. Bu hekimlerin muayenehane kurulumu sırasında alınacak cihaz ve çalıştırılacak personel için belli bir birikime sahip olmaları gerekmektedir.

Bazı diş hekimleri, tıp dışı hizmet veren özel kuruluşlarda görev yapmayı tercih edebilmektedir. Muayenehane alanlarında kullanılan alet ve cihazların pazarlamasını yapan kuruluşlar, bu konu için örnek olarak gösterilebilir.

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunlarının Yüksek Lisans Yapabildiği Alanlar

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, alanlarında ilerlemek istedikleri takdirde Uzmanlık için eğitim alabilirler. Ortodonti veya Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi bölümlerinden birine katılarak

uzmanlaşabilirler.

Okul mezunları, kendi alanları içerisinde yer alan tüm branşlarda doktora yapma hakkına sahiptir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültelerinde Araştırma Görevlisi olabilirler.

Mezun olup diş hekimi olmuş herkes akademik kariyer yaparak yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanı elde edebilir. Bazı branşlarda ise uzman ya da bilim doktoru olarak çalışabilmektedirler.

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunlarının Kazandıkları Ücretler

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan diş hekimleri, bu yıl itibariyle başlangıç ücreti olarak 5750 Lira almaktadır. Artan her 5 yıllık tecrübede bu ücret artış göstermektedir. Bunun yanında söz konusu ücretler evlilik ve çocuk durumu, çalışılan şehir ve kurum, döner sermaye payı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

Özel sektördeki hastane ve kurumlarda çalışanların başlangıç ücretleri, resmi kurumlara nazaran daha düşüktür. Öte yandan, bu sektördeki diş hekimleri performans, başarı ve sektörün belirlediği bazı kriterlere bağlı olarak çok yüksek ücretler de kazanabilmektedir.

Serbest olarak kendi muayenehanelerinde hizmet veren diş hekimleri ise hasta sayısı ve belirledikleri tedavi ücretlerine bağlı olarak kazanç elde etmektedir.