Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi

 Ebelik en genel tabirle, gebeliğin başlamasından bu yana süreci gözetmeyi ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirmeyi amaçlayan bir meslek dalıdır. Günümüzde henüz erkeklerin kabul edilmediği Ebelik Bölümünden mezun olan kişiler ebe unvanını kazanırlar. Ebelik Bölümü okumak isteyen bireylerin sağlıkla alakalı tüm konularda ilgili olmaları, hoşgörülü ve şefkatli olmaları ve en önemlisi kritik anlarda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Üniversitelerde Hemşirelik ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerinde eğitimi verilen Ebelik Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Türkiye’de toplamda 42 üniversitede bulunmakta olup, sayısal puanıyla öğrencilerini seçmektedir. Ebelik Bölümünde uygulamalı bir eğitimin verilmesi sebebiyle genellikle kendi hastanesine sahip üniversitelerde eğitim görmek daha avantajlı olabilmektedir.

Ebeler görev yaptıkları kurumlarda sadece doğum öncesi ve sırası değil, doğum sonrasında da il 6 ay bebek sağlığı izleme görevinde bulunurlar.

Ebelik Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Ebelik Bölümünde 8 dönem boyunca zorunlu ve seçmeli teorik dersler görülmektedir. Uygulamalı dersler 7. yarıyıldan sonra intern olarak devam edilen son yılda görülmektedir. Eğitimin ilk iki senesinde her bölümde zorunlu okutulan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; Ebeliğe Giriş, Meslek Esasları, Ebelikte Kişiler Arası İlişkiler, Mikrobiyoloji, Histoloji, Biyokimya, Genetik, Patoloji, Doğum Bilgisi, Gebelikte Dâhili ve Cerrahi Hastalıklar, Ana-Çocuk Eğitimi, Aile Planlaması, Sağlık Sosyolojisi, Farmakoloji, ilk iki yılda verilen teorik derslerdir.

Son iki yılda ise ebelik konularına ilişkin; Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönemi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yeni Doğan Bakımı, Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönemi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Biyoistatistik dersleri verilmektedir.

Ayrıca eğitimin ilk yıllarında itibaren seçmeli dersler her dönem bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler arasında, Cinsellik ve Üreme Sağlığı, Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi, Sağlık Antropolojisi, Alternatif Doğum Yöntemleri, Gebelik ve Doğum Psikolojisi, Gebelik Tarihi, Obstetrik ve Jinekoloji Acilleri gibi dersler sayılabilir.

Son iki dönemde görülen uygulamalı eğitimde minimum 40 doğumun gerçekleştirilmesi, minimum 100 gebe kadına danışmanlık yapılması, bu doğumlarda yeni doğan bebeğin sağlık takibi ve bakımının yapılması, cerrahi bakımda bulunulması gerekmektedir. Bu dönemde seçmeli olarak aile planlaması, gebe izlem, yeni doğan ve doğum ünitelerinde uygulamalara katılabilinir.

Ayrıca bölümde 3. yıldan itibaren toplamda 4 kez olmak üzere zorunlu doğum bilgisi stajı yer almaktadır.

Ebelik Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Ebelik Bölümü mezunları diğer meslek dallarında olduğu gibi özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma imkânına sahiptir. Devlete bağlı olan hastaneler, doğumevleri, aile sağlığı merkezleri, aile planlaması merkezlerinde çalışabilmektedir. Özel sektörde ise özel hastanelerde, özel sağlık merkezlerinde, jinekoloji kliniklerinde iş imkanı bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak kurumların kısırlık servislerinde ile planlaması servislerinde, ana-baba eğitim merkezlerinde istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca çalıştıkları kurumlara bağlı olarak sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı kırsal alanlarda gönüllü ebelik yapabilmektedirler.

Son yıllarda oldukça popüler olan gebelik takibinin yapılabildiği, doğum öncesi, sırası ve sonrasında tıbbi ve psikolojik müdahalelerde bulunulabilen doğum koçluğu da iş imkânları arasında sayılabilir.

Çalışılan kurumlarda ebelerin, lohusa desteği verme, bebek aşılarını yapma, ailelere çocuk beslenmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, ilk yardım eğitimleri verme, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında aileyi bilgilendirme gibi görevleri de bulunmaktadır.

Ebelik Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Diğer bölümlerde de olduğu gibi Ebelik Bölümünde de hem bu alanda hem de Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı diğer anabilim dallarında yüksek lisans yapma imkânı bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de Ebelik Anabilim Dalı diğer dallara göre daha sınırlı sayıdadır. Ebelik Bölümünden devam etmek isteyen öğrenciler Ebelik Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlayabilirler. Bunun dışında Biyokimya, Fizyoloji, Hemşirelik, Organ ve Doku Koordinatörlüğü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dallarında yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bu gibi farklı programlar için bilimsel hazırlık derslerinin verilmesi gerekmektedir.

Ebelik Anabilim Dalında öğrenciler, doğumda ileri uygulamalar, üreme sağlığı, ebelikte biyoistatistik, fiziksel ve zihinsel tamamlayıcı uygulamalar, sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi, acil ve afetlerde üreme sağlığı, doğum hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliği gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Tezli yüksek lisans programları, Ebelik Anabilim Dallarında 1 yıl teorik ders, 1 yıl tez dönemi olmak üzere 2 yılda tamamlanabilmektedir.

Not: Ebelik Bölümünde yüksek lisans konusunda Ege Üniversitesi’nden Aysun Ekşioğlu’nun Türkiye’de Ebelik Lisansüstü Eğitim Profilinin İncelenmesi adlı makalesi, Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için faydalı bir kaynak oluşturacaktır.

Ebelik Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de Ebelik Bölümü mezunlarının maaşları devlet ve özel kurumlara bağlı olarak değişmektedir. Özel hastane, sağlık kuruluşu ya da özel kliniklerde ebe maaşları 2500-4000 TL arası değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik kişinin deneyim durumuna bağlıdır. Bu sayılar fazla mesai, gece nöbeti gibi durumlara bağlı olarak da artış göstermektedir. Ancak çoğu özel kurumlarda bu gibi durumların göz ardı edilmesinden dolayı kurumsal firmalarda çalışmak daha fazla tercih sebebidir.

Devlet kurumlarında ise kişinin deneyim yılı arttıkça aldığı maaş da yükselmektedir. Yeni mezun bir ebenin kamuda maaşı 4500 TL civarında olurken, hizmet yılı 25 ve üzeri olan ebelerin maaşı 5500 TL civarında olmaktadır.