Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi Hakkında Genel Bilgiler

Eczacılık Fakülteleri, toplum sağlığı için üretilen tedavi, çözüm ve diğer yöntemler vasıtasıyla elde edilen ilaç ve formülleri inceleyen ve bu konunun tüm detaylarına hakim olan öğrenci ve mezunlar yetiştirir.

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, eğitim programı boyunca sağlık sektörünün tedavi ve korunma maksatlı ürettiği doğal ve yapay ilaçların nasıl analiz edildiğini, hangi aşamalardan geçerek hazır hale getirildiğini, hastalara ulaşım şekillerini, kullanılan ürünlerin olumlu ve olumsuz etkilerini, üretici ve hastalar için maliyet durumunu, güvenlik aşamalarını öğrenir. Ayrıca eczane işletmelerinin nasıl yönetileceği ve ilaç kullanımının toplumsal etkileri konusunda eğitim görürler.

Bu bölümde eğitim görmek isteyen öğrencilerin özellikle kimya ve biyoloji derslerinde başarılı olmaları gerekecektir. Eğitim ve meslek hayatı gereğince sürekli yakın temas halinde olunan ilaç ve türevi maddelere alerjileri olmamaları, sorumluluk alabilecek ve dikkatli çalışabilecek karakter özelliklerine sahip olmaları gerekir. En küçük yerleşim biriminden şehir merkezlerine kadar hayatlarımızın her alanında yer bulan eczaneleri yönetmek için de özel birer yetenek gerekmektedir.

Eczacılık Fakültelerinde verilen eğitim süresi 5 yıldır ve bu fakültelere girebilmek için Sayısal Puan Türü kategorisinde başarılı olmak gerekir. Ülkemizde Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi köklü fakültelerin yanı sıra, diğer şehirlerde de Eczacılık Fakülteleri yer almakta ve faaliyetlerini sürdürerek öğrenci yetiştirmektedir.

Eczacılık Fakültelerinde Hangi Dersler Veriliyor?

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 1. Sınıfta Genel Kimya, Fizik, Tıbbi Biyoloji, Matematik, Yabancı Dil, Analitik Kimya, Eczacılığa Giriş, Eczacılık Terminolojisi, İnsan Anatomisi, Psikoloji, Bilim ve Uygarlık Tarihi, Türk Dili ve Sağlık Sosyolojisi gibi dersler görmektedir.

Eczacılık Fakültelerinin 2. Sınıfında Organik Kimya, Analitik Kimya, Bitki Morfolojisi, Mesleki İngilizce, Patoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji, Etnobotanik, Besin Analizi, Aromaterapide Kullanılan Bitkiler, Farmakoloji, Ekonomik Bitkiler, Farmasötik Teknolojiye Giriş, Halk Sağlığı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Etkenleri, Moleküler Biyoloji, Kromatografik Analizler, Farmasötik Botanik ve Kozmetikte Kullanılan Bitkiler gibi dersler verilir.

Programın üçüncü sınıfında Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmakognozi, İmmünoloji, Kozmetoloji, Eczacılıkta Bilgisayar Uygulamaları gibi dersler görülür Dördüncü Sınıf’a gelindiğinde Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmakoterapi, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Tıbbi İlk Yardım, Klinik Biyokimya, Biofarmasötik ve Farmakokinetik, Eczacılık Mevzuatı ve Etik, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Farmasötik Bakım, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, İlaç Mühendisliği, Radyofarmasi, Fitoterapi gibi dersler verilir. Beşinci ve son sınıfta ise Aşılar, Akılcı İlaç Kullanımı, Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız, Akılcı İlaç Kullanımı, Aromaterapi, Antibiyotiklerin ve Antimikrobik Maddelerin Akılcı Kullanımı, Deniz Ürünleri ve Analizleri, Davranış Bilimleri, Eczanelerde Bitkilerin Güvenli Kullanımı, Gıda Takviyeleri ve Analizleri, Homeopati, Farmasötik Kimyada Sıvı Kromatografisi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri, İlaç Endüstrisinde Kalite Kontrol Analizleri, Yöntem Geliştirme ve Validasyonu, İlaç Güvenliliği ve Farmakovijilans, İlaçların Tanınması ve Spektral Özellikleri Sağlıklı Beslenmede Bitkiler ve Uygulamalı Girişimcilik gibi dersler verilir.

Eczacılık Fakültesi öğrencilerine verilen seçmeli derslere örnek olarak ise Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili, Bilim ve Uygarlık Tarihi, İşaret Dili, Afet Kültürü, Ekonomik Bitkiler gibi dersleri gösterebiliriz.

Fakülte öğrencileri, belirlenen süre ve periyot dahilinde zorunlu staj yapmakla da yükümlüdür.

Eczacılık Fakültesi Mezunlarının İstihdam Durumu

Eczacılık Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin önemli bir yüzdesi, kendi eczane işletmelerini açmaya yönelmektedir. Bunun için belli miktarda sermaye gerektirdiği için çalışılacak şehir ve bölgeye göre maliyet değişir.

Kadro sayısı genel olarak yüksek olmasa da, Eczacılar resmi kurumlarda çalışabilmektedir. Devlet Hastaneleri ve bunlara bağlı laboratuvarlarda istihdam edilebilirler.

Özel hastaneler, ilaç firmaları, ilaç fabrikaları ve depoları ise Eczacılık Fakültesi mezunlarının istihdam edildikleri özel sektör alanlarıdır. Bunların dışında kozmetik sektörü ve bitkisel takviye üreten kuruluşlar da istihdam alanları için örnek olarak verilebilir.

Eczacılık Fakültesi Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Her lisans mezunu gibi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de Yüksek Lisans programlarına başvurabilir ve kariyerinde ilerleyebilir. Yüksek Lisans Programları’na örnek olarak Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı, İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı, Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı’nı gösterebiliriz. Doktora yapan Eczacılar, Araştırma Görevlisi gibi pozisyonlarda görev yapabilirler.

Eczacılık Fakültesi Mezunları Ne Kadar Kazanıyor?

Eczacılık Fakültesi mezunları resmi ve özel sektörde çalışabilirler ve kazançları çalıştıkları alana göre değişkenlik gösterir.

Resmi kurumlarda görev yapan Eczacılar, pek çok kamu sektörü çalışanına kıyasla daha yüksek maaş alırlar. 2020 yılı itibariyle başlangıç ücreti olarak 4500 Lira civarında maaş aldıklarını söyleyebiliriz. Bu miktar bağlı olunan kurum, çalışılan bölge ve şehir, çocuk durumu, hizmet süresi, sigorta kesintisi ve benzer faktörlere göre değişiklik arz eder. Ayrıca çalışılan süre ve pozisyon değişiklikleri de söz konusu maaş ücretinde yükselme sağlamakta ve ortalama 6.500 Lira gibi

SGK bünyesinde çalışan memurlar ise görev tazminatı gibi fazladan gelirlerle birlikte ortalama 8.000 ila 11.000 Lira arasında maaş almaktadır.

Özel sektör bünyesindeki hastane, ilaç firması ve diğer şirketlerde göreve başlayan Eczacıların kamu çalışanlarına kıyasla düşük ücret aldıklarını savunmak mümkündür. Bu rakamın genel ve güncel olarak ortalama 2.500 Lira olduğu görünmektedir. Çalışılan süre ve kazanılan pozisyona bağlı olarak bu ücret artış göstermektedir.

Kendi eczane işletmesini kuran Eczacıların kazancı ise bulundukları bölge, şehir ve işlem yaptıkları hasta sayısına göre değişiklik göstermektedir.