Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, isminden de anlaşıldığı üzere elektrik ve elektronik mühendisliği ile birlikte haberleşme mühendisliğini de içine alarak faaliyet yürüten ve öğrenci yetiştiren bir bölümdür. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, elektrik ile ilgili üretim, iletim ve dağıtım konusu başta olmak üzere iletişim sistemleri ile elektronik aygıt projelerinin geliştirilmesi konularında eğitim görürler. Bu eğitim sonrasında ise Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı alırlar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmeyi amaçlayan öğrencilerde, mesleğe uygun bazı özelliklerin bulunması gerekir. Sayısal zekası yüksek, analitik düşünme becerisine sahip, insan ilişkilerine özen gösteren ve ekip çalışmasını seven, gereken yerlerde inisiyatif alabilen, dikkatli ve sorumluluk sahibi olabilen, planlama ve özgün düşünme konusunda zorluk çekmeyen kişilerin bu bölümde başarılı oldukları gözlenmektedir.

Bu bölüme katılmaya hak kazanan öğrenciler üniversite sınavında Sayısal Puan Türü üzerinden değerlendirilirler. Fakültenin istediği puanı alarak öğrenciliğe kabul edildikten sonra 4 yıl süreyle eğitim görürler.

Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, aldıkları eğitim sırasında osiloskop, motor, jeneratör ve daha pek çok aletin kullanımını öğrenir. Hem doğal, hem de suni kaynakları kullanarak elektrik üretme becerisi kazanırlar. Elektronik cihazların tasarım ve güvenliği ile birlikte bakım çalışmaları hususunda da eğitim alırlar. Elektronik aletlerin imalat sürecini ve bunun denetlenmesini sağlamak, cihaz tasarımı yapmak, ürün araştırma ve geliştirme süreçlerinin takibinde rol almak da eğitimin birer parçasıdır.

Ülkemizdeki birçok üniversite bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mevcuttur. Bölümün en popüler olduğu üniversiteler ise Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak sayılabilir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Hangi Dersler Var?

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, teorik ve pratik anlamda birçok ders görürler.

Eğitimin Birinci Sınıfı’nda Fizik, Matematik, Bilgisayar, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği, Üniversite Yaşamına Geçiş, Genel Ekonomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Introduction to Computer Programming, Logic Circuits, Temel Elektrik ve Güvenliği gibi dersler verilmektedir.

İkinci sınıf itibariyle Object Oriented Programming, Writing in Technical English, Writing and Presenting in Technical English, Electromagnetic Theory, Electronic Materials and Device Physics, Microprocessor Based System Design, Mühendislik Matematiği, Devre Analizi ve Topluma Hizmet Uygulamaları gibi dersler yer alır.

Üçüncü sınıf’ta Probabilty Statistics and Information, Introduction to Communication Systems, Power Electronics, Control Systems, Mikroelektronik Devreler, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim Becerileri, Sinyal ve Sistem Analizi gibi dersler verilir.

Dördüncü Sınıf’a gelindiğinde ise İş Etiği ve Hukuku, Girişimcilik ve Etik, Disiplinlerarası Tasarım Projesi gibi dersler verilir ve her iki dönemde de bitirme tezi hazırlanır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde serbest ve kısıtlı seçmeli derslere yer verilmektedir. Serbest Seçmeli Dersler arasında Biyomedikal Elektronik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Enerjisi Dağıtımı, Kontrol Sistemleri, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Motor Sürücüleri, Güç Sistemleri Analizi ve Elektromekanik Enerji Dönüşümü gibi dersler vardır. Kısıtlı Seçmeli Derslere örnek olarak ise Computer Network, Microwawe Techniques, Communication Systems, Photonics and Device Applications gibi dersleri gösterebiliriz.

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Mezunları Hangi Alanlarda İş Bulabilir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, mühendis olduktan itibaren resmi ve özel birçok kurum ve kuruluş bünyesinde mesleğini ifa edebilir. Haberleşme, araştırma ve geliştirme, savunma, sanayi, medikal, mobil teknoloji, kontrol ve kumanda sistemleri, otomotiv, bilişim, elektromanyetik, enerji gibi alanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde devlete bağlı olarak çalışan kurumlarda mühendis olarak görev yapabilirler. Savunma Sanayi, TRT, TÜBİTAK, Aselsan, Türk Hava Yolları, Havelsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gibi resmi kurumlar, Elektrik-Elektronik Mühendislerinin istihdam edilebildikleri resmi kurumlardır. Bunların yanısıra ülkemizdeki il ve ilçe belediyelerinin araştırma-geliştirme ve teknoloji gibi birimlerinde kadrolar bulabilirler.

Bölüm mezunlarının özel sektörde çalışacağı alan, kurum ve kuruluş sayısı ise azımsanamayacak kadar fazladır. İletişim, haberleşme, teknoloji, üretim, ithalat ve ihracat gibi sektörlerde faaliyet gösteren irili ufaklı birçok firma, bu mühendislerin iş bulup çalışabileceği firmalar arasında yer alır.

Özel sektördeki mühendislik firmaları, Elektrik-Elektronik bölümü mezunlarının en çok ilgisini çeken ve en çok çalışmak istedikleri bir başka alandır. Söz konusu mühendislik firmalarında yönetici, bakım mühendisi, saha mühendisi, tasarım mühendisi, şantiye mühendisi, satın alma mühendisi, proje mühendisi, koordinatör ve satış mühendisi olarak çalışabilir ve aynı zamanda kendilerini sürekli olarak geliştirebilirler.

Bazı Elektronik-Elektronik Mühendisleri ise kendi mühendislik firmalarını açmayı ve Serbest Mühendis olarak çalışmayı tercih etmektedir. Bu mühendislerin devletin belirlediği bir sınır içerisinde elektrik projelerini imzalama hakları mevcuttur ve buna göre yıllık projelerle çalışabilmektedirler. Yine bazı mühendisler de yapı denetim şirketi kurmakta ve serbest mühendis olarak mesleklerini icra etmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, yüksek lisans konusunda genel olarak kendi alanlarını tercih etmektedir diyebiliriz. Bunun için hem yurt içi, hem de yurt dışındaki birçok üniversitenin hazırladığı yüksek lisans programı mevcuttur. Bu programlar bitirilip başarılı olunduktan sonra Araştırma Görevlisi gibi pozisyonlarda akademik kariyer yaparak mesleki hayatlarına devam edebilirler.

Elektrik-Elektronik Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek başarılı olan ve yeni iş başı yapan bir Elektrik-Elektrik Mühendisi, 6.000 Lira civarında ücret almaktadır. Bekar-evli-çocuklu olma durumu, mesai, ikramiye gibi faktörler ve çalışılan kuruma bağlı olarak söz konusu ücretlerde farklılık olabilir.

Özel sektörde yer alan kuruluşlarda yeni iş başı yapan mezunlar ise ortalama 3.000 Lira ila 6.000 Lira arasındaki tutarlarda başlangıç ücreti alırlar. Kıdem, pozisyon ve anlaşma/sözleşme yapılan kuruluşa bağlı olarak bu ücretlerde farklılıklar olmaktadır.

Yurt dışında mesleğini icra eden mühendisler ise yine çalıştıkları ülke, kurum, kıdem ve pozisyona göre farklı ücretlere imza atarlar. Bu ücretin ülkemizdeki resmi ve özel kuruluşlara kıyasla oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.