Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Endüstri Mühendisliği, makine, analiz, insan ve para gibi kaynakların minimum maliyet ve maksimum kar amacıyla kullanıldığı mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği Bölümü ise, bu amaçla nasıl tasarımların yapılacağının, tasarımların kalite ve verimlilik faktörlerine göre nasıl geliştirileceğinin eğitiminin verildiği bölümdür.

Endüstri Mühendisliği Bölümü kendi içerisinde üretim planlaması, kalite yönetimi, bilgi teknolojileri, yöneylem araştırması gibi dallara ayrılmaktadır. Üretim planlama branşı, istatistik ve stok yönetimi gibi konuların içinde barındırırken, yöneylem araştırması branşı sorunlar için en uygun çözümleri üretmek için Endüstri Mühendisliğinin en çok kullandığı dallardandır. Matematikle ilgili olmak, yeni tasarım yöntemleri geliştirebilmek, teknolojiyle yakından ilgileniyor olmak Endüstri Mühendisliği Bölümü okumak için avantaj sağlayan nitelikleridir.

Öğrencilerini sayısal puanıyla seçen Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere toplamda 92 üniversitede eğitim vermektedir. Başarı sıralamalarında en yüksek puan Koç Üniversitesi’ne (burslu) aittir. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitimi verilmekte olup, hazırlık yılıyla birlikte eğitim süresi 5 yıl olmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Endüstri Mühendisliği Bölümünde dersler zorunlu teorik ve seçmeli teorik dersler olarak verilmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bu bölümde de eğitimin ilk yıllarında verilmektedir.

Bölümde eğitimin ilk yılında Endüstri Mühendisliğine Giriş, Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Genel Ekonomi, Teknik Resim, Genel İktisat dersleri okutulmaktadır. İkinci yılda ise, Lineer Cebir, Yüksek Matematik, Elektrik ve Elektronik, Termodinamik, Mekanik, Genel ve Maliyet Muhasebesi, Diferansiyel Denklemler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mühendislikte Olasılık, Üretim Yöntemleri ve Malzeme Seçimi, Malzeme Bilimi, Mühendislik Mekaniği, Sayısal Analiz, Üretim Yöntemleri ve Malzeme Bilimi, Maliyet Muhasebesi dersleri yer almaktadır. Son iki yılda verilen dersler arasında ise, Sistem Analizi, Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Modelleme Ve Simülasyon, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Mühendisliği, Mühendislik Ekonomisi, Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İş Analitiği, Tesis Planlama, İş Hukuku, Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları, Ergonomi, Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular, Yönetim ve Organizasyon dersleri bulunmaktadır.

Seçmeli dersler arasında ise, Risk Analizi ve Yönetimi, Şirket Yönetimi ve Girişimcilik, Rekabet ve Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Oyun Teorisine Giriş, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uygulamalarla Matematiksel Modelleme, Hizmet Sistemleri, Endüstriyel Ekoloji Ve Sürdürülebilir Mühendislik, Veri Tabanı Yönetimi, Mühendislik Etiği, Yeni Ürün ve İş Geliştirme Yöntemleri dersleri sayılabilir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde stajlar üniversitelere göre değişmekle birlikte iki şekilde yapılmaktadır. Endüstri Mühendisliği Stajı I-II olmak üzere 20 ve 25 iş günü yapılarak toplamda 45 gün sürmektedir. Endüstri Mühendisliği 2. stajı, kendi içerisinde üretim ve hizmet olarak ikiye ayrılmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde iş imkânına sahiptir. Ancak özel sektörde çalışma alanlarının daha geniş olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Mezunların KPSS P3 puan türü ile kamu kurumlarına atamaları gerçekleşmektedir. Belediyeler, bakanlıklar ve bakanlıklara bazı kurumlar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Devlet Demiryolları, Devlet Su İşleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi gibi kuruluşlar Endüstri Mühendislerinin istihdamının sağlandığı alanlardır. Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları kamu kurumlarında, stratejik planların hazırlanması, kalite çalışmaları gibi konularda görev alırlar.

Özel sektörde ise Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanları daha fazladır. İlk olarak, lojistik, turizm, metal üretimi, yazılım ve bilişim, otomotiv, inşaat, bankacılık, tekstil, girişimcilik sektörleri mezunlar için en uygun sektörlerdir. Bu sektörler arasında en çok metal üretimi sektöründe istihdam edilmektedirler. Bu sektörlere ait fabrika ve özel şirketlerde Endüstri Mühendislerine fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketlerin üretim planlama ve kontrol, satın alma, ürün tasarımı, proje yönetimi, kalite kontrol vb. departmanlarında iş alanları bulunmaktadır. Genel olarak Endüstri Mühendisleri çalıştıkları şirketlerde üretim ve hizmet sistemlerini geliştirme, yönetim ve üretim departmanları arasında ilişkileri güçlendirme gibi görevlerde bulunurlar.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimi alabilmektedir. Yüksek lisans programları üniversitelere göre değişiklik göstermekle beraber, Akıllı Sistemler Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Lojistik ve Finansman Yönetimi, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı olarak sıralanabilirler.

Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olmak üzere 2 şekilde yapılabilmektedir. Tezli yüksek lisans programları 2 dönem teorik ders, 2 dönem tez aşamasıyla toplamda 2 yıl sürerken, tezsiz yüksek lisans programları 3 dönem teorik ders şeklindedir.

Yüksek lisans eğitimi alan Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları Bulanık Matematiksel Programlama, Tesis İçi Yerleşimi, Çevre Kirliliği Denetimi, İnsan Faktörleri Mühendisliği, Performans Değerlendirmesi gibi konularda uzmanlaşabilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları maaşları kamuda ve özel sektörde farklılık göstermektedir. Kamuda mesleğe yeni başlayan bir Endüstri Mühendisinin maaşı 5500 TL civar olurken, hizmet yılı 25’i geçen mühendislerin maaşı 6650 TL civarında olmaktadır.

Özel sektörde ise üretimin yapıldığı fabrikalarda maaşlar daha fazla olmaktadır. Yeni mezun bir Endüstri Mühendisinin maaşı özelde asgari ücretle 3500 TL arası değişirken, deneyimli mühendislerin maaşları 5000-7000 TL arası değişmektedir. Yönetici pozisyonunda çalışan mühendislerin maaşları ise 7500 TL civarında olmaktadır.