Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, özellikle pazarlama, iletişim, reklamcılık ve medya olmak üzere, diğer tüm sektörler için de firma ve müşteri arasında köprü oluşturabilecek, reklam konusunda her türlü donanıma sahip bireyler yetiştiren bir bölümdür. Temel amacı, firmalara en yüksek yararı sağlamak ve marka değerlerinin korunması ve sürdürülmesi konusunda eğitim vererek, bireylerin sektöre kazandırılmasıdır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, tanıtım, marka yönetimi, turizm, sosyal medya gibi birçok alanla güçlü bir ilişki içerisindedir. Sektör içerisinde reklamcılık, halkla ilişkilerden daha farklı bir yerde durmaktadır. Reklamcılık en genel ifadeyle, en kısa ve hızlı şekilde ürün ya da hizmeti pazarlamayı hedefler. Halkla ilişkiler ise bu noktada, müşteri ile güçlü bir ilişki içerisinde olup, talep yönetimiyle ilgilenir.

Sözel puanı ile öğrencilerini seçen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü üniversitelerin İletişim ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinde eğitim vermektedir. Yarısı devlet üniversitesi olmak üzere toplamda 28 üniversitede okutulmakta ve eğitim 4 yıl sürmektedir. Türkiye’deki üniversiteler içerisinde başarı sıralamasında en yüksek puan Çankaya Üniversitesi’ne (burslu) aittir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sürekli değişen, gelişen ve yeniliklere açık bir alandır. Bu nedenle sektörle yakından ilgili olup, gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık ve aynı zamanda iletişim becerileri iyi olan, güçlü bir ikna kabiliyetine sahip kişiler için daha avantajlı bir bölümdür.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde dersler zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ve seçmeli dersler olarak verilmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bu bölümde eğitimin ilk yılında verilmektedir.

Eğitimin ilk yılında, Pazarlama Yönetimi, İletişim Bilgisi, İktisada Giriş, Yeni İletişim Teknolojileri, Genel İşletme, Marka ve Yönetimi, Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Reklamcılığın Temelleri, Davranış Bilimleri, Medya ve Kültür Sosyolojisi dersleri okutulurken, ikinci yılda, Görsel Algılama ve Tasarım, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Ses ve Görüntü Teknikleri, Tüketici Davranışları, Medyanın Ekonomi Politiği, Dijital Pazarlama, Eleştirel Düşünce, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Kurumsal İletişim, Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Yeni Medya dersleri verilmektedir.

Eğitimin son iki yılında ise, Siyasal İletişim, İletişim Hukuku, Kamusal Halkla İlişkiler, Medyada Dil Kullanımı, İnternet ve Mobil Pazarlama, Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Hizmet Pazarlaması, Lobicilik Ve Halkla İlişkiler, İtibar Yönetimi, Kurum Kültürü, Halkla İlişkiler Kampanya Analizi, Tüketici Davranışları, Kurumsal Kimlik Ve Imaj Yönetimi, Reklam Kampanya Analizi dersleri okutulmaktadır.

Uygulamalı olarak Fotoğraf Tekniği, Temel Tasarım, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Reklam Kampanyaları, Yaratıcı Reklamcılık, Reklam Yazarlığı, Medya Planlama dersleri verilirken, seçmeli dersler arasında, Kültürlerarası Reklamcılık, Sponsorluk, Kamuoyu ve Propaganda, İnternet Gazeteciliği, İnovasyon ve İletişim, Algı Yönetimi dersleri sayılabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, kamu ya da özel sektör olması fark etmeksizin her alanda iş imkânına sahiptir. Çünkü günümüzde çoğu sektörden firmalar müşterileri ile yoğun ilişki halinde olup, halkla ilişkiler departmanına ihtiyaç duymaktadır.

Mezunların en çok iş imkânına sahip olduğu alanlar satış ve pazarlama üzerine kurulu alanlardır. Bununla birlikte günümüzde dijitalleşmenin gelişmesiyle medya ve dijital pazarlama alanları da yoğun istihdam sağlanabilen alanlardır.

Kamuda halkla ilişkiler uzmanlarında en çok ihtiyaç duyulan alanlar müşteri hizmetleri ve çağrı merkezleridir. Yeni medya anlayışının da gelişmesiyle kamu kurumlarının sosyal medyada kendilerine yer bulması, halkla olan ilişkilerini güçlendirmede büyük bir adım olarak görülmektedir. Bu noktada da halkla ilişkiler uzmanı ve reklamcıların rolü yadsınamaz. Özel sektöre baktığımız zaman ise, en çok ajanslar, basın yayın organları, pazarlama şirketleri halkla ilişkiler uzmanlarına istihdam alanı yaratmaktadır. Mezunlar ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlar doğrultusunda bu sektörlerde çalışabilirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları girmek istedikleri sektörlerde iletişim uzmanı, reklam yazarlığı, marka yöneticisi, grafiker, stratejik planlamacı, içerik uzmanı vb. statülerde çalışabilmektedir. Bu statülerde, firma işlerinin tanıtılması, ürün ya da hizmet pazarlamasının yönetimi, içerik hazırlama, müşteri taleplerini gözetme gibi görevlerde bulunurlar.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda tezli veya tezsiz olarak yüksek lisans yapabilirler. Sosyal Bilimler enstitülerine bağlı Gazetecilik, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler vb. Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimi almak isteyen mezunların bilimsel hazırlık derslerini vermeleri gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi alan mezunlar, Pazarlama İletişiminde İçerik Yönetimi ve Planlaması, Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar, Reklam Psikolojisi, Kurumsal İletişim gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunlarının maaşlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar, çalışılan sektör ve pozisyon, firma yapısı, deneyim süresi vb. olarak sıralanabilir. Bunlardan en önemlisi tecrübedir. Sektörde yer edinebilmek için mezunların pratikte de kendilerini geliştirmiş olmaları önemlidir.

Yeni mezun bir halkla ilişkiler uzmanı kamuda 3500 TL civarında bir tutarla işe başlarken, hizmet yılı yüksek olanların maaşları 4500-5500 TL arası olmaktadır. Özelde ise yeni mezunlar daha mütevazı ücretlerle ve hatta stajyer pozisyonunda işe başlayabilmektedir. Yeni mezunların maaşları 2500-3000 TL arası değişirken, deneyimli, kendini geliştirmiş bir halkla ilişkiler uzmanı ve reklamcının maaşları 10000 TL’nin üzerinde olabilmektedir.