Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi

Hemşirelik, temel amacı toplum sağlığını korumak ve sürdürmek olan, hastalıkların iyileştirilmesi konusunda doktorlara yardımcı olma ve tedavi planlaması vb. işlerin yürütüldüğü bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik Bölümü ise bu tip hemşirelik hizmetlerinin eğitiminin verildiği lisans bölümüdür. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde eğitimi verilmekte olup, eğitim süresi 4 yıldır.

Günümüzde sağlık sektörünün gelişmesi ve sağlık elemanlarına duyulan ihtiyacın artmasıyla Hemşirelik Bölümü en çok tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere toplamda 105 üniversitede eğitimi verilmektedir. Sayısal puanıyla öğrencilerini seçen bölümde Türkiye’de başarı sıralamalarında en yüksek puan Acıbadem Üniversitesi’ne (burslu) aittir.

Hemşirelik Bölümü okumak için hem fizyoloji ve biyoloji hem de psikoloji ile ilgili olmak avantaj sağlayacaktır. Sabırlı ve pratik uygulamalarda sağduyulu olmak hemşire olmak için gerekli olan genel niteliklerdendir.

Hemşirelik Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Hemşirelik Bölümünde dersler zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ve seçmeli dersler olarak verilmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bu bölümde eğitimin ilk yılında verilmektedir.

Eğitimin ilk yılında Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi, Hemşireliğe Giriş ve Hemşirelik İlkeleri, Mikrobiyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji ve Beslenme dersleri okutulurken, ikinci yılda, Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Klinik Biyokimya, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Patoloji, Hemşirelikte İletişim Becerileri, Epidemiyoloji, Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi, Hemşirelikte Etik ve değerler dersleri okutulmaktadır.

Son iki yılda verilen dersler genellikle uygulamalı dersler olup verilen teorik dersler, Sağlık Bakım Teknolojisi Kullanımı, Hemşirelikte Araştırma ve Hemşirelikte Eğitim olarak sıralanabilir.

Uygulamalı dersler arasında ise, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Bakım Yönetimi dersleri ayılabilir. Seçmeli ders olarak, Hemşirelik Bakımında Liderlik, Adli Hemşirelik, Hemşirelikte Kalite ve Hasta Güvenliği, Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Transkültürel Hemşirelik, Cinsel Sağlık, Hemşirelikte Vaka Yönetimi, Özel Durumlarda Beslenme dersleri okutulmaktadır.

Dersler dışında Hemşirelik Bölümü öğrencileri eğitimin son iki dönemini haftada 4 gün olacak şekilde stajyer olarak geçirmektedir. Ayrıca ikinci ve üçüncü yılların sonunda süresi üniversitelere göre değişen yaz stajı uygulaması bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Günümüzde istihdam olanakları en geniş bölümlerden biri olan Hemşirelik Bölümünün mezunlarının çalışma alanları diğer bölüm mezunlarına oranla daha fazladır. Gerek özel gerekse kamu kurumlarında iş imkânı bulunan hemşireler, özel ve devlet hastanelerinin polikliniklerinde, acil servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, açık sağlık hizmetleri istasyonlarında, okullarda, huzurevlerinde ve bakımevlerinde, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve polikliniklerinde çalışabilmektedir.

Bunlara ek olarak, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, ambulans servisi komuta kontrol merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, kurum tabiplikleri, evde bakım merkezleri ve sağlık kabinleri çalışılabilecek alanlardır.

Ayrıca hemşireler, belirli alanlarda uzmanlaşarak hastanelerde uzmanlaştıkları alanda çalışabilmektedirler. Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği’ne göre uzman hemşireler iç hastalıkları polikliniklerinde diyabet, onkoloji, endoskopi, diyaliz ve rehabilitasyon hemşiresi olarak, ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde psikiyatri klinik hemşiresi, çocuk ve adölesan hemşiresi, alkol ve madde bağımlılığı hemşiresi olarak, halk sağlığı kliniklerinde iş sağlığı, okul sağlığı, ceza ve tutukevi hemşiresi olarak, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde pediatri ve yeni doğan hemşiresi olarak görev yapabilmektedir.

Hemşireler görev aldıkları kurumlarda, tıbbi tanı ve tedavi planlamasını yapmak, hastanın gerekli ölçümlerini yaparak ilaç ve serum uygulamak, hasta bakımının takibini yapmak, operasyon öncesi ve sonrası hastanın bakımlarını yapmak gibi temel işleri yapmaklar yükümlüdürler.

Hemşirelik Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Hemşirelik Bölümünde yüksek lisans eğitimi almak, çalışma alanlarında büyük artılar sağlamaktadır. Çalışma şartlarının zorluğu sebebiyle yüksek lisans eğitimi alarak belirli alanlarda uzmanlaşan hemşireler, hastanelerin tek bir bölümünde ve hatta yönetim birimlerinde bile çalışarak iş hayatlarını kolaylaştırabilirler.

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen Hemşirelik Bölümü mezunları üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı Hemşirelik Anabilim Dalında tezli veya tezsiz olarak eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelere göre değişmekle birlikte yüksek lisans programları Psikiyatri Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği olarak sıralanabilir.

Yüksek lisans eğitimi alan Hemşirelik Bölümü mezunları Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Öğretim, Hemşirelikte Yönetim, Biyoistatistik, Hemşirelikte Etik, Bütüncül Sağlık Kavramı, Stres Kuramı, Sağlık Bilişim Sistemlerinin Sağlık Hizmetleri Sunumu Üzerine Etkileri, Epidemiyolojik Araştırmaların Planlanması, Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi vb. konular üzerinde de uzmanlaşabilmektedir. Tezli yüksek lisans programları 2 dönem teorik ders, 2 dönem tez aşamasıyla toplamda 2 yıl sürerken, tezsiz yüksek lisans programları 3 dönem teorik ders şeklindedir.

Hemşirelik Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Hemşirelik Bölümü mezunları maaşları özel sektörde daha düşük olmakla birlikte kamu kurumlarından farklı olmaktadır.

Yeni mezun bir hemşirenin maaşı özel sektörde 2500-3000 TL arası olurken, deneyim kazandıkça ve uzmanlaştıkça bu miktar 4500-5000 TL’ye çıkabilmektedir. Kamuda ise yeni mezun bir hemşire 4500 TL ile göreve başlarken, deneyim yılı 25 ve üzeri olan hemşirenin maaşı 5250 TL olmaktadır.