Hukuk Bölümü

Hukuk Bölümü

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgiler

Hukuk, kişilerin toplumla ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk Bölümü ise bu kurallara hakim kişilerin yetiştirildiği bir bölümdür. Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde eğitimi verilmekte olup, eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk Fakültesinden mezun olanlar ilk olarak avukat unvanını alıp, daha sonra bu unvan kişinin isteğine göre hâkim, savcı, noter vb. olarak değişmektedir. Hukuk Bölümünü tercih edecek olanların ilk olarak güçlü bir hafızaya ve çözüm odaklı yaklaşımlara sahip olması gerekmektedir. Daha sonrasında araştırmacı ve çalışmayı sever bir yapıya da sahip olmak gerek.

Günümüzde en çok tercih edilen bölümler arasında bulunan Hukuk Bölümü eşit ağırlık puanı üzerinden öğrencilerini seçmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Türkiye’de toplamda 80’e yakın üniversitede eğitimi verilmektedir.

En çok tercih edilen bölüm olmasının yanı sıra okuması en zor bölümlerden de biridir. Zira dersler ve konular ezbere dayalıdır. Çoğu Hukuk Fakültesinde yoklama olmamasına karşın, derslere devamlılık başarılı bir eğitimi hayatı için Hukuk Bölümünde oldukça önemlidir.

Hukuk Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Her bölümde olduğu gibi Hukuk Bölümünde de dersler zorunlu ve seçmeli teorik dersler olarak ayrılmaktadır. Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri, Hukuk Bölümünde ilk yıllarda okutulan zorunlu derslerdir. Mesleki dersler arasında eğitimin ilk iki yılında zorunlu olarak, Hukukun Başlangıcı ve Metodolojisi, Anayasa Hukuku, Hukuk Terminolojisi, Hukuk Tarihi, Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, İdare Hukuku ve Kamu Maliyesi dersleri verilmektedir.

Son iki yılda ise önceki yıllarda genel hükümlerinin verildiği, son iki yılda ise özel hükümlerinin verileceği Ceza ve Borçlar Hukuku dersleri devam etmektedir. Bunları dışında, Kıymetli Evrak Hukuku, Eşya Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukuk Felsefesi, Vergi Hukuku, Hukuk Sosyolojisi, Ortaklıklar Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Özel Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İdari Yargılama Hukuku dersleri verilmektedir.

Seçmeli olarak ise, Hukuki Düzenlemelerin Ekonomik Boyutu, Türk Hukuk Sistemi, Rekabet ve Regülasyon Teorisi, Mülteci Hukuku, Yargı Etiği, Deniz Ticareti Hukuku, Osmanlı Kurumları Tarihi gibi dersler bulunmaktadır.

Ayrıca bölümde 4 yıllık eğitim sonunda 1 yıllık zorunlu staj bulunmaktadır. Bu staj süresinin ilk 6 ayı Ağır Ceza, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Asliye Ceza vb. mahkemelerde, Cumhuriyet Savcılıklarında, İcra Tetkik ve İcra Dairesinde, son 6 ayı ise avukat yanında gerçekleşmektedir.

 Hukuk Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Günümüzde Hukuk Bölümü mezunlarının sadece avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi meslekleri yapabildiği düşünülse de aslında çalışma alanı sanıldığından daha fazladır. Çeşitli formasyonlar alarak Hukuk Bölümü mezunları farklı alanlara da yönelebilmektedir. İlk olarak mezunlar staj döneminin ardından avukatlık mesleğini kurumlara bağlı olarak ya da olmayarak icra edebilirler. Daha sonrasında ise sözlü ve yazılı sınavlardan başarılı olan adaylar hâkimlik ve savcılığa yükselebilmektedir.

Bütün bunlar dışında Noterlik Kanunu’nda yer alan maddeye göre staj koşullarını gerçekleştiren mezunlar noterlik yapabilmektedir. Bakanlıklara bağlı olarak uzman veya müfettiş olarak, ek olarak da Adalet Bakanlığı’nda İcra Müdürlüklerinde çalışabilmektedirler.

Özel sektörde ise bankalarda ve özel şirketlerde danışmanlık, hukuk müşavirliği gibi alanlarda iş imkânı bulunmaktadır. Bu alanlar için kurumların yaptığı yazılı ve sözlü sınavlardan yeterli notun alınması gerekmektedir.

Ayrıca ÖSYM’nin yaptığı sınavlar ve Adalet Bakanlığı’nın yaptığı mülakatlardan başarılı olma şartı ile Hukuk Bölümü mezunları kaymakamlık mesleğini de icra edebilirler.

Bütün bunlara ek olarak, yasama uzman yardımcılığı, anayasa mahkemesi raportör yardımcılığı, hazine avukatlığı, Sayıştay denetçiliği ve müfettişlik de çalışma alanları içinde sayılabilir.

Hukuk Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Hukuk Fakültelerinde lisans dönemindeki ders çeşitlilikleri gibi yüksek lisans döneminde de anabilim dallarında çeşitlilik görülmektedir. Var olan anabilim dalları da üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

Genel olarak her üniversitede Genel Kamu Hukuku yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu anabilim dalında öğrenciler Türk Demokrasi Tarihi, Siyaset Bilimi, Cumhuriyet ve Demokrasi, Anayasa Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir. Özel Hukuk yüksek lisans programlarında ise Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku, Anonim Ortaklıklar, İş Sözleşmeleri, Hukuki Koruma Önlemleri vb. alanlarda uzmanlaşma imkânı bulunmaktadır. Uluslararası Hukuk yüksek lisans programlarında, İnsan Haklarının Genel Teorisi, Devletler Umumi Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi alanlar bulunmaktadır. Bu programlar dışında İdari Hukuk, Ticaret Hukuku, İmar Hukuku gibi yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Yüksek lisans eğitim süresi 1 yıl teorik ders, 1 yıl da tez dönemi ile toplam 2 yıldır. Tezsiz yüksek lisans yapmak isteyen kişiler ise Bankacılık Hukuku, Ekonomi Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku gibi alanlarda eğitimlerini tamamlayabilirler.

Hukuk Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Çalışma alanlarının çeşitliliğinden dolayı Hukuk Bölümü mezunlarının aldıkları maaşlar da değişiklik göstermektedir. Yeni mezun bir avukatın maaşı şirketlere göre değişiklik göstermekle birlikte özel sektörde 3500-5000 TL civarında olurken, devlette 5200 TL civarında olabilmektedir. Bu miktar kamu sektöründe hizmet yılı arttıkça 6000 TL’nin üzerine çıkmaktadır. Mesleğe yeni başlayan bir hâkim ya da savcının maaşı 9000 TL civarındayken, en üst kademede bu sayı 17000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Hukuk müşavirlerinin maaşı devlet kurumlarında yine kademeye bağlı olarak 4500-6000 TL arasında değişmektedir. Noterler ise mesai saatleri içerisinde yapılan işlem başına ücret almaktadır. İşlem ücretleri ve noterlerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda noter maaşları da oldukça yüksek olabilmektedir.

Kaymakamalar ise son yapılan zamlara göre 7500 TL civarı maaş almaktadır. Arabuluculuk, avukatlık ya da danışmanlık bürosu sahipleri ise meslekteki başarılarına göre müvekkil başına ücret almaktadır.