İç Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

İç Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler

İç Mimarlık, mimari bir yapının belirli standartlara ve estetik değerlere uygun olarak, en işlevsel ve konforlu şekilde tasarlama işidir. Mimarlığın bir alt dalı olsa da birbiriyle iç içedir. İç mimarların da en az mimarlar kadar yapıların her türlü sistemlerini, fiziksel özelliklerini, malzemelerini ve hacimlerini bilmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de toplamda vakıf üniversiteleri de dâhil olmak üzere 33 üniversitede eğitimi verilen İç Mimarlık Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bu eğitimi veren üniversiteler arasında en donanımlı ve niteliklisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi gösterilmektedir. Bölümden mezun olanlar iç mimar unvanını kazanırlar.

İç mimar olmak isteyen adayların sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar tasarım yeteneği, yüksek bir hayal gücü, estetik kaygısı, üç boyutlu düşünebilme ve analiz edebilme gibi sıralanabilir. Aynı zamanda yüksek bir iletişim becerisine de sahip olmaları gerekmektedir. Bir mimari yapının içerisindeki alanların tasarımında yalnızca iç mimarın zevkleri değil, aynı zamanda alanı kullanacak kişilerin de zevkleri ve estetik kaygıları önemlidir. Genellikle iç mimarlık denildiğinde ofis, ev, cafe, bar gibi alanlar akla gelse de çalışma alanları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Sosyal tesis binaları, sağlık ve eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve hatta camiiler bile iç tasarım ihtiyacı duyulan yapılardır.

İç Mimarlık Bölümü hem sayısal hem de eşit ağırlık puanıyla öğrenci almaktadır. Sayısal alanda başarılı olmak ve eşit ağırlık alanında da yeterli bir puana ulaşmak şartı aranmaktadır. Buna ek olarak fakültelerin kendi hazırladığı yetenek sınavlarından da başarıyla geçen adaylar, bölümü okumaya hak kazanmaktadır.

Yalnızca Mimarlık Bölümü ile ilişkili gibi görünse de, aslında mühendislik, endüstriyel tasarım alanlarıyla da ilişki halinde olan bir bölümdür. Günümüzde yalnızca dekorasyon işi olarak görülse de İç Mimarlık, dekorasyonda kullanılacak malzemelerin tasarımı, kapı, pencere, kolon ve kiriş gibi tasarımı etkileyen her unsurun tasarımıyla da ilgilenen bir alandır. İşlevsellik, konfor ve estetik İç Mimarlık mesleğini oluşturan üç ana unsurdur diyebiliriz.

İç Mimarlık Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

İç Mimarlık Bölümünde okutulan dersler üniversitelere göre değişiklik gösterse de genel olarak birbirine yakın dersler bulunmaktadır. Her bölümde zorunlu olan İnkılap Tarihi ve Türk Dili gibi dersler bu bölümde de zorunludur. Bunun dışında eğitimin ilk yıllarında Temel Tasarım, Mimari Teknik Resim, Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Mekân Bilgisi, Yapı Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Perspektif gibi başlangıç dersleri okutulmaktadır. Sonraki yıllarda bu derslerin devamı niteliğinde, Bilgisayar Destekli Tasarım, Üç Boyutlu Modelleme, Strüktür, Rölöve ve Restorasyon, Yapı Yönetimi dersleri görülmektedir. Ek olarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre, Donatım ve Akustik, Akıllı Binalar, İç Mimarlıkta Tekstili Ekolojik Tasarım gibi seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Fakültelere göre değişiklik göstermekle birlikte 3. yarıyıl ile proje dersleri başlamakta, son sene bitirme projesi ile eğitim tamamlanmaktadır.

Ayrıca Mimari Alan Araştırması, Mimari Uygulama (Şantiye) Ve Mimari Uygulama (Ofis) olmak üzere 3 adet staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İç Mimarlık Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İç Mimarlık sektöründe iş olanakları kısıtlı gibi görünse de aslında geniş bir yelpazeye sahiptir. Genellikle özel sektörlerde çalışma imkânı bulan iç mimarlar, tasarım bürolarında, atölye ve fabrikalarda, mimarlık ofislerinde, mobilya sektörlerinde çalışabilmektedir. Kamuda diğer meslek dallarına kıyasla daha az istihdam olanağı bulunmaktadır. Kendi ofislerini kurmak isteyen iç mimarların ilgi duydukları alanlara yönelme şansı daha yüksektir. Özellikle günümüzde gelişen teknolojilerle de yeni yapılan konutlarda akıllı çözümlerin tercih edilmesi iç mimarların iş olanaklarında artışa sebep olmuştur.

Bunlara ek olarak iç mimarlar formasyon eğitimi alarak, meslek liselerinde teknik resim, mobilya tasarımı gibi derslerde eğitim verebilmektedir.

İç Mimarlık Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

İç Mimarlık Bölümü mezunları enstitülerin ana bilim dalı dışında ‘İç Mimarlık lisans programından mezun olmak’ şartını sağlamak ve bilimsel hazırlık derslerini vermek koşuluyla endüstriyel tasarım, çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı gibi alanlarda yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. İç Mimarlık Ana Bilim Dalında ise Turizm Mimarisi, Kentsel Mobilyalar, İç Mimarlık Teorileri, Entegre Bina Sistemleri, Tasarımda Işık ve Renk Teorisi, Engelliler İçin Tasarım, Uyarlanabilir Yeniden Kullanım, Binalarda Risk Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Yüksel lisans programları 2 yarıyıl teorik ders, 2 yarıyıl tez aşamasıyla toplamda 2 yılda tamamlanmaktadır.

İç Mimarlık Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

İç Mimarlık Bölümü mezunlarının özel sektörde maaşı, kişinin kendini ne kadar geliştirdiğine yeteneklerine ve hatta bazı firmalar için eğitim aldıkları üniversitelere bağlantılı şekilde değişmektedir. Bu noktada önemli olan iç mimarın hayal gücünü ve el becerisini sürekli geliştirmesi gerektiğidir.

Yeni mezun bir iç mimar, mimarlık ofislerinde, mobilya sektöründe veya fabrikalar gibi özel şirketlerde asgari ücretle başlayabilmektedir. Deneyim süresi ve yetenekleri arttıkça alacağı miktar da artacaktır.

Kamuda ise en alt kademeli bir iç mimarın maaşı 3500-4000 tl arasında değişmektedir. Uzman, yüksek kademeye sahip bir iç mimar ile yeni mezun bir iç mimarın kamuda maaşı yaklaşık 500 tl fark etmektedir.

Kendi işini kurmuş ya da freelance çalışmakta olan bir iç mimar, yine, yeteneğine, hayal gücüne, bilgisayar kullanımına ve sektöre göre kendi maaşını kendi belirlemektedir.