İktisat Bölümü

İktisat Bölümü Hakkında Bilgiler

İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

İktisat Bölümü ekonomi ile iç içe olan, üretim, tüketim ve pazarlama analizlerinin nasıl yapılacağının eğitiminin verildiği daldır. Üniversitelerde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Siyasal Bilimler Fakültesinde okutulmaktadır. Türkiye’de toplamda 118 üniversitede eğitimi verilmekte olup, eğitim süresi 4 yıldır. Çok fazla tercih edilme sebebiyle, her yıl fazlaca mezun vermektedir. Bu da mezun olunduğunda rekabet ortamının fazla olmasını doğurmaktadır. Bu nedenle daha nitelikli üniversitelerde hatta ingilizce eğitim veren üniversitelerde İktisat Bölümü okumak daha avantajlı olmaktadır.

İktisat Bölümü eşit ağırlık puanıyla öğrencilerini alıyor olsa da sayısal yetenekleri gelişmiş kişiler için daha uygun bir bölümdür. Zira bölüm dersleri ekonomi ve analitik düşünme çerçevesindedir. Ek olarak araştırma yapmayı seven, iyi bir hafızaya sahip, güncel gelişmeleri takip edebilen kişiler için uygun bir bölüm olacaktır. İktisat Bölümü mezunları ilk etapta iktisatçı unvanını alırken daha sonra yöneldikleri ve kendilerini geliştirdikleri alanlar doğrultusunda ekonomist, pazarlamacı, danışman gibi unvanlara da sahip olabilirler.

İktisat Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

İktisat Bölümü dersleri İşletme Bölümü ile paralel şekilde ilerlemektedir. İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler Fakültesi bölümlerinde ortak olarak verilen Anayasa, Hukuk, Ekonomi, Muhasebe gibi dersler bu bölümde de okutulmaktadır. . Eğitimin ilk iki senesinde her bölümde zorunlu okutulan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri bu bölümde de okutulmaktadır.

İktisat Bölümünde dersler teorik olarak zorunlu ve seçmeli dersler olarak ayrılmaktadır. Eğitimin ilk yılında mesleğe giriş dersleri olarak İktisada Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Finansal Muhasebe, Sosyoloji, Genel Muhasebe, Genel İşletme, İktisadi Matematik, Borçlar Hukuku, Türkiye İktisat Tarihi dersleri bulunmaktadır. Mesleki seçmeli derslerin de başladığı ikinci yılda ilk yılda verilen derslerin devamı niteliğinde olan dersler ve Makro İktisat, Mikro İktisat, Siyaset Bilimi, Matematiksel İktisat, Ticaret Hukuku, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Kamu Maliyesi dersleri yer almaktadır.

Son iki yılda ise İktisat Politikası, Para Teorisi, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Para Politikası, Türk Vergi Sistemi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Büyüme Teorileri, Finansal Regülasyonlar ve Finansal Krizler, Merkez Bankacılığı ve Para Politikası, Uluslararası Sermaye Hareketleri, İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri dersleri okutulmaktadır. Mesleki seçmeli dersler arasında ise Çalışma Ekonomisi, Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi, Gayrimenkul Fiyatlaması ve Finansmanı, İş Hukuku, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma, Endüstriyel Ekonomi, Ekonomik Risk Yönetimi, Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim, AB-Türkiye İlişkileri vb. dersler yer almaktadır.

İktisat Bölümünde dersler dışında bölümde stajlar üniversitelere göre değişmekle birlikte isteğe bağlı ve zorunlu staj olmak üzere 2 şekildedir. Zorunlu staj bulunmayan üniversitelerde isteğe bağlı olarak stajların yapılması deneyim kazanma ve ilgi alanlarını keşfetme açısından oldukça önemlidir.

İktisat Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İktisat Bölümü tercih edilmesinin kolay olması ve yaklaşık her üniversite de bulunması sebebiyle mezun olunduğunda rekabet ortamının en fazla olduğu bölümdür. Günümüz Türkiye’sinde özel sektörde İktisat Bölümü mezunlarının iş bulma olanağının zamanla düşmesinden dolayı kamu sektörüne yoğun bir ilgi bulunmaktadır. İktisat Bölümü mezunlarının KPSS ve mülakat sınavlarıyla girebilecekleri kamu alanları, idari hakimlik, denetmenlik, kontrolörlük, Sayıştay denetçiliği, vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı sıralanabilir, Ancak unutulmamalıdır ki, bu kadrolar tüm İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler Fakülteleri mezunları için açılmaktadır. Bu nedenle binlerce mezunla yarışmak zorunda kalınır.

Özel sektörde ise iş bulma olanağı özellikle küçük şehirlerde daha da az olmaktadır. Özel sektörde İşletme Bölümü mezunları gibi mali müşavirlik, değerleme uzmanlığı, bankalarda uzman ve müfettişlik yapılabilir. Ancak bu alanlar için de mezunların kendilerini çok iyi yetiştirmeleri ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

Her bölümde oluğu gibi lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkânı İktisat Bölümü mezunları için de geçerlidir.

İktisat Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

İktisat Bölümü mezunları üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde, İktisat Anabilim Dallarında yüksek lisans yapma imkânına sahiptir. Mezunlar İktisat Anabilim Dalında Genel İktisat Yüksek Lisans Programında eğitim alabilirler. Bu programlar tezli veya tezsiz ve İngilizce veya Türkçe eğitim olarak ayrılmaktadır. Her üniversitede bulunmasa da Politik İktisat Yüksek Lisans Programlarında da lisansüstü eğitim alınabilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Ekonometrik Yöntemler, Parasal İktisat, Orta Doğu Ekonomileri, Kurumsal İktisat, Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi, Uluslararası Finans ve Ticaret alanlarında uzmanlaşabilmektedir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin Anabilim Dallarında sunulan yüksek lisans programlarına da katılma haklarına sahiptirler. Ancak bu alanlarda yüksek lisans yapabilmek için bilimsel hazırlık derslerinin verilmesi gerekmektedir.

İktisat Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

İktisat Bölümü mezunları diğer İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler Fakülteleri bölümleri mezunlarıyla ortalama aynı maaşları almaktadır. Bu bölümler gibi İktisat Bölümü her yıl çok daha fazla mezun vermesi özellikle özel sektörde rekabeti doğurmaktadır.

Özel sektörde yeni mezun bir işletmecinin maaşı asgari ücretle başlamaktadır. Kişinin yabancı dil bilgisine, deneyimine göre bu sayılar artmaktadır.

Kamuda ise kadrolu bir şekilde ataması gerçekleşen İktisat Bölümü mezunlarının maaşı yaklaşık 4.000 TL olmaktadır. Diğer meslek dallarında olduğu gibi kamuda İktisat Bölümü mezunlarının maaşları da hizmet yılına göre artış gösterip, 6.000 TL civarı olmaktadır.