İlahiyat Bölümü

İlahiyat Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

İlahiyat Bölümü, son yıllarda daha bir popülerlik kazanan ve hayatını din merkezli olarak sürdürmek isteyen öğrencilerin daha çok ulaşabildiği bir bölüm durumunda. İlahiyat Bölümleri, ülkemizde çoğunluğun inancı olması nedeniyle başta İslam Dini olmak üzere diğer dinleri inceleyen ve dinin felsefi ve psikolojik taraflarını da analiz eden bir bölümdür. Bu sayede bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler de bu vizyonla yetiştirilir ve gelecekte halka din ile ilgili bilgi verme hususunda bu bilinçle hareket eder. Öğrenciler dinin ayrıntılı ve bilimsel öğretisine vakıf olarak yetişmiş birer birey olarak toplumdaki görevlerini ifa eder.

Her meslek ve bölüm için geçerli olduğu üzere, İlahiyat Bölümü öğrencilerinin de bazı özelliklerinin bu bölüm için uygun olması şarttır. Bunun için öncelikli kıstas, elbette ki dini konulara ilgi ve hassasiyet konusunda yeterli durumda olmaktır. Buna ek olarak sözel düşünmeye yatkın, insan ilişkilerinde zorluk çekmeyen, öğrendiği bilgileri doğru ve etkin bir şekilde aktarabilen kişiler olmaları ve ayrıca hoşgörülü, dikkatli, sabırlı olmaları şarttır. Bu özelliklere sahip olmanın yanısıra sosyoloji ve psikoloji gibi konulara ilgisi olan İlahiyat Bölümü öğrencilerinin daha başarılı birer öğrencilik dönemi geçirdikleri gözlenmektedir.

Ülkemizde İslam dini konusunda faaliyet gösteren birçok kuruluş, cami ve mescit özelinde din görevlisi ihtiyacı mevcuttur ve İlahiyat Bölümü mezunları bu ihtiyaca cevap verirler. Her yıl verilen mezunlar, aldıkları eğitimin gereğini yerine getirerek bu alanlarda hizmet verir.

İlahiyat Bölümü’ne girmek isteyen öğrenciler, üniversite sınavlarında Sözel Puan Türü üzerinden değerlendirilmeye tutulurlar.  Eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir ancak bazı üniversitelerde 1 yıl süren bir hazırlık sınıfı da mevcuttur.

İlahiyat Bölümünde Hangi Dersler Veriliyor?

İlahiyat Bölümü öğrencileri, öğrenim hayatları boyunca hem zorunlu, hem de seçmeli olarak pek çok ders görürler. Hazırlık sınıfı olan okullarda 1 yıl süreyle Arapça ve Kur’an-ı Kerim eğitimi verilir.

Eğitim döneminin 1. Sınıfı’nda Türk Dili, Kur’an Okuma ve Tevcid, Temel Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Üniversite Yaşamına Uyum, Tefsir Tarihi ve Usulü, Siyer, İslam İnanç Esasları, Arap Dili Edebiyatı, Hadis Tarihi ve Usulü, Türk Din Musikisi, İslam İbadet Esasları, Hadis, Bilgi İletişim Teknolojileri, İslam Tarihi, Mantık, Tefsir, Türk-İslam Sanatları Tarihi gibi dersler verilir.

Öğrenciler 2.Sınıf’a geçtiklerinde Tefsir, Hadis, İslam Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Hukukuna Giriş, Din Sosyolojisi, Kur’an Okuma ve Tecvid, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, İslam Hukuk Usulü, Din Psikolojisi, Bilgi İletişim Teknolojileri, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk-İslam Devletleri Tarihi gibi dersler görürler.

3.Sınıf’a gelindiğinde İslam Mezhepleri Tarihi, Din Eğitimi, Usulu’d Din, Kur’an Okuma ve Tecvid, İslam Hukuku, Tasavvuf, Hadis, Din Felsefesi, Dinler Tarihi ve Sistematik Kelam gibi dersler verilmektedir.

Eğitimin 4. Sınıfı’nda ise Tefsir, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, İslam Hukuku, Sistematik Kelam, Kur’an Okuma ve Tecvid, Hadis, İslam Felsefesi Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim gibi dersler görülür.

İlahiyat Bölümü öğrencilerinin gördükleri seçmeli derslere örnek olarak ise Diksiyon, Fotoğrafçılık, Drama, Kur’an Semantiği, Tarihte Usul, Avrupa’nın Dini ve Kültürel Yapısı, İslam’da Bilim Tarihi, Dini Hitabet, İslam Kurumları Tarihi, Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk, İşaret Dili, Farklı Makamlarla Kur’an Okuma, Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar, İslam Bilimlerinde Yöntem, Mukayeseli İslam Hukuku, Osmanlı Tarihi, Dini ve Edebi Metinler gibi dersleri sayabiliriz.

İlahiyat Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Çalışır?

İlahiyat Bölümü mezunları, okullarını bitirdikten sonra İlahiyatçı unvanı ile çeşitli din kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir. Buna göre müftü, vaiz/vaize, Kur’an Kursu görevlisi olarak çalışabilirler.

Bölüm mezunlarının öğretmenlik yapmak gibi bir seçenekleri de mevcuttur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak ortaokul ve lise gibi kurumlarda çalışabilirler. Bunun yanısıra İmam Hatip Liseleri’nin meslek derslerine katılarak öğrencilere eğitim verebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı da bölüm mezunlarının görev alabildiği kurumlar arasındadır. Burada atama ve denetleme gibi görevler alabilir ya da halkla iletişim gerektiren konularda vazifelendirilebilirler.

İlahiyat Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilirler?

İlahiyat Bölümü mezunlarının yüksek lisans konusundaki genel eğilimi kendi alanları olmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalları, Tefsir ve İslam Hukuku ve Temel İslam Bilimleri gibi Yüksek Lisans Programlarına katılabilmektedirler.

Akademik kariyer yapmak isteyen bölüm mezunları, öğretim görevlisi olarak meslek hayatlarına devam edebilmektedir.

İlahiyat Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Farklı kurumlarda din görevlisi olarak hizmet veren İlahiyat Bölümü mezunlarının ortalama ücretlerle çalıştıklarından söz edebiliriz.

Mezun olduktan sonra vaiz olmak için başvuru yapan ve buna hak kazananlar güncel olarak 4.000 Lira civarında bir ücretle iş başı yaparlar. Bu ücret çalışılan bölge, eş ve çocuk durumu gibi nedenler söz konusu olduğunda değişkenlik gösterebilir. Kıdem ve hizmet süresi de benzer değişikliklere neden olabilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanmaya hak kazanan ve işe yeni başlayan mezunlar ise 2.000 Lira civarı bir ücretle işe başlarlar. Çalışılan yıla bağlı olarak bu ücret 4.000 Lira ve üzeri olabilmektedir. Maaş ücretinde değişkenliğe sebep olan faktör ve detaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri için de geçerli olmaktadır.