İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, kişilerin İngilizce dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirirken bir yandan da İngiliz edebiyatının çeşitli dönemlerini disiplinlerarası bir biçimde inceleyen bir programdır. Bazı üniversitelerde Batı Dili ve Edebiyatı olarak geçse de ağırlık İngiliz edebiyatındadır. Bölüm, İngiliz dili, kültürü ve edebiyatına hakim, tarihsel çerçevede yorumlamalar yapabilen, eleştirel düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. 4 yıllık bir lisans eğitimi olan bu program, dil puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde iyi bir temel edinebilmek için önce ileri düzey grammer derslerinin yanı sıra mitoloji, klasik edebiyat ve İngiliz tarihi dersleri verilmektedir. Ardından İngiliz tiyatrosu, İngiliz şiiri, roman, karşılaştırmalı edebiyat, postmodern edebiyat gibi farklı dönemleri kapsayan dersler sunulmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan öğrenciler seçmeli ders olarak farklı bölümlerden de ders alabilmektedirler. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde mezun olanlar “filolog” unvanı kazanırlar. Mezunlar, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilikler gibi resmi kurumların yanı sıra özel sektörde öğretmenlik, çevirmenlik, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, yurt dışı eğitim danışmanlığı, uluslararası ticaret, reklamcılık gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Çok yönlü bir eğitim alındığından dolayı yaratıcılık gerektiren mesleklere yönelen birçok mezun bulunmaktadır.  Bunların yanı sıra pedagojik formasyon alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da İngilizce öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları kendi bölümleri yanı sıra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi ve İngilizce Öğretmenliği gibi alanlarda yüksek lisans yapabilmelerinin yanı sıra Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Medya, Felsefe ve Sosyoloji gibi farklı alanlarda da yüksek lisans yapan çok sayıda mezun vardır. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olanların aldıkları maaşlar, çalışılan kurumlara göre çeşitlilik göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan İngilizce öğretmenleri yaklaşık 4000 lira gibi bir ücretle çalışmaya başlayabilirken çalışılan yıl sayısına bağlı olarak bu miktar zamanla artmaktadır. Dışişleri, Ticaret, Kültür ve Turizm gibi bakanlıklarda veya elçilik, konsolosluk gibi resmi kurumlarda çalışan mezunlar ise 5000 liranın üzerinde ücret almaktadırlar. Özel sektörde reklamcılık, metin yazarlığı, editörlük gibi pozisyonlarda 3000 lira gibi bir giriş maaşı söz konusuyken, çalışılan yıl ve yöneticilik pozisyonuna göre bu miktar çok daha yükseklere çıkabilmektedir. 

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Esra MELİKOĞLU ile yaptığımız röportaj; 

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilere ne gibi donanımlar sağlar?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, öğrencilerini öncelikle farklı yazınsal ekoller ve önemli sayılan metinlerle ve Feminist, Sömürgecilik Sonrası ve Marksist kuramlarla tanıştırır. Öğrenciler ayrıca metinlere ne şekilde yaklaşılması ve metinlerin ne şekilde çözümlenmesi gerektiğini de öğrenir. Bundan da öte, romanların, şiirlerin, öykülerin ve oyunların tarihsel ve kültürel bağlamları gözetilerek, sosyoloji, psikoloji, politika ve felsefe gibi alanlarla ilişkilendirilerek tartışılması, öğrencilere insana, topluma ve yaşama dair analitik, eleştirel ve bütünsel bir bakış açısı sağlar.

  • Neden İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını tercih etmeliler?

Tabii ki lise mezunları yetileri ve beklentileri doğrultusunda farklı alanlar arasında seçim yapacaklardırAnabilim Dalımızı tercih edecek öğrencilerimizin avantajlarından biri de Erasmus+ programından faydalanarak farklı Avrupa ülkelerinde okuma ve araştırma yapma şansı bulmalarıdır. Bu program sayesinde öğrencilerimiz küresel dünyayı tanıma ve bir parçası olma fırsatını da yakalarlar.

Ayrıca, Anabilim Dalımızı seçen öğrenciler kazanacakları analitik, eleştirel ve bütünsel bakış açısı sayesinde mezun olduktan sonra birçok farklı mesleklere yönelebilirler. Mezunlarımız sıklıkla üniversitelerde öğretim üyesi ve öğretim elemanı, öğretmenlik, editörlük, çevirmenlik, gazetecilik, televizyon kanallarında habercilik asistanlığı gibi meslek kollarında iş bulurlar veya yabancı dilin önemli bir rol oynadığı havacılık, bankacılık ve işletmecilik gibi alanlara yönelirler. Tabii şunu da unutmamalı: edebiyat okumak ve tartışmak eğlencelidir.

  • Bu bölümü okumaya karar veren öğrencilerin tercih aşamasından sonra veya üniversite İngilizce hazırlık döneminde bölüme yönelik nasıl bir hazırlık yapmasını tavsiye edersiniz?

Anabilim Dalımızda okuyacak öğrencilerin İngilizce hakimiyetlerini geliştirmeleri çok önemlidir; zira eğitim yaptığımız dil İngilizcedir. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerin İngilizce konuşma ve yazma hakimiyetine sahip olduğu varsayılır. Öğrencilerin metinleri anlayabilmeleri, derslerdeki tartışmaları takip edebilmeleri ve onlara katılabilmeleri için iyi bir seviyede İngilizce bilmeleri çok önemlidir. Öğrencilerin analitik ve eleştirel yetilerini geliştirmeleri için de çok okumaları şarttır. Okudukları metinler sadece yazınsal metinler olmak zorunda değildir. Hatta okudukları farklı metin türleri onlara farklı bakış açıları kazandırabilir. Bunun dışında öğrenciler bir de bir psikolojik adaptasyon döneminden geçmek zorundalar. Bir üniversite öğrencisi ve yetişkin bir birey olarak artık kendilerinden sorumludurlar; haklarını ve sorumluluklarını bilecek ve dengeleyeceklerdir. Kısaca büyümek zorundadırlar.

  • Bunların dışında öğrencilere söylemek istediğiniz şeyler var mıdır?

Biz de dünyadaki birçok edebiyat bölümü/anabilim dalı gibi şunu gözlemliyoruz: hızlı akan dijital çağda öğrenciler odaklanma sorunu yaşayıp okumaktan kopuyorlar. Anabilim Dalımızda okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak en önemli eylemlerdir. Bu eylemler aslında eğlencelidir de. İngiliz Dili ve Edebiyatını seçmek isteyen öğrenciler çok okumaya hazır olmalıdırlar.