İngilizce Öğretmenliği Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

İngilizce Öğretmenliği, Türkiye’de ana dili İngilizce olmayan kişiler için eğitim verilen çalışma alanıdır. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde 4 yıllık eğitim sonunda mezunlar İngilizce öğretmeni unvanını alırlar. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olarak 4 grupta eğitim verilmektedir. Türkiye’de yalnızca üniversitelerde eğitim alarak değil, nitelikli kursların verdiği eğitimlerle ve bazı yabancı dil sınavlarından geçerli not alarak da İngilizce eğitimi verilebilmektedir. Vakıf üniversiteleri ve eğitimi İngilizce veren üniversiteler de dahil olmak üzere 80’e yakın üniversitede İngilizce Öğretmenliği eğitimi alınabilmektedir.

Her kademeden öğrencilere eğitim verilen İngilizce öğretmenliği, öğretmenlik mesleğine ilgi duyan, sabırlı, çocuk ve gençlerle olan iletişimi kuvvetli, sözel ve dil yeteneği gelişmiş kişiler için daha uygundur.

Yabancı dil eğitiminin okul öncesi eğitimine kadar daha erken yaşlarda verilmeye başlanması İngilizce öğretmenliğinin sektörde daha revaçta olmasını sağlamıştır. İngilizce eğitimi, yabancıl dil olarak İngilizce, diğer dilleri konuşanlar için İngilizce ve ikinci dil olarak İngilizce eğitimi olmak üzere 3 türde verilmektedir. Devlet ve özel okullarda müfredata göre verilen eğitimin yanında, yabancı dil kurslarında TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce), IELTS (Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi) ve ülkemizde geçerliliği olan YDS (Yabancı Dil Sınavı) için de eğitim verilebilmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde ilk yıllarda öğretmenliğe giriş için bazı temel dersler okutulmaktadır. Bunlar; Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Okuma ve Yazma Becerileri, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Felsefesi gibi derslerdir. 3. yarıyıldan sonra İngilizce öğretmenliğine yönelik, İngiliz edebiyatı, İngilizce öğrenme ve öğretim yaklaşımları, dil ve edebiyat öğretimi, çocuklarda yabancı dil eğitimi, İngilizce dil becerilerinin eğitimi, İngilizce öğretim programları gibi dersler görülmektedir.

Alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür seçmeli dersleri de eğitimin 2. yılından itibaren seçilebilmektedir. Bu dersler arasında ise, Dünya İngilizceleri ve Kültür, İngilizce Öğretiminde Drama, İngilizce Sözcük Bilgisi Eğitimi, Kitle İletişiminde İngilizce, Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi, Sosyalbilim ve Dil Öğretimi vb. dersler yer almaktadır.

Aynı zamanda eğitimin son iki yarıyılında öğretmenlik uygulaması dersleri görülmektedir. Bu derslerin içeriği; alanda öğretim, yöntem ve tekniklerle gözlem yapma, öğretim ortamlarını hazırlama ve ders planlama şeklindedir.

Staj süresi ve içeriği üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Ancak genel itibari ile bir yarıyıl içerisinde 12 hafta boyunca, haftada 6 saat olmak üzere staj yapılmaktadır. Bu stajlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda mesai saatlerinde gerçekleştirilmektedir. Staj sırasında öğretim metodu, öğrencilerle iletişim kurma ve ders anlatım teknikleri izlenip, katılım sağlanmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü, diğer öğretmenlik bölümlerine göre iş olanakları daha geniş bir bölümdür. Evrensel bir dil olan İngilizcenin eğitim yaşının düşmesi çalışma yelpazesini de genişletmiştir. Her kademeden devlet okullarına atanarak öğretmenlik mesleği icra edilebilmektedir. İngilizce öğretmenlerinin amacı yalnızca İngilizce öğretmek olmayıp, öğrencileri yabancı dil öğrenme teknikleri konusunda geliştirmek, dil becerilerini geliştirmek de amaçları doğrultusundadır. Aynı şekilde özel okullarda, özel eğitim merkezlerinde ve hatta bazı anaokulu ve kreşlerde de İngilizce öğretmenliği yapılabilmektedir.

Akademik kariyer yapmak isteyen İngilizce öğretmenleri, bu kapsamda üniversitelerin hazırlık sınıflarında okutmanlık yapabilmektedir.

Dil kursları da iş olanakları konusunda oldukça geniş bir yerdedir. Günümüzde yabancı dil bilmenin her sektörde önemli bir yere sahip olması, yurtiçi ve yurtdışında akademik kariyer yapmak isteyenlerin, YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlanması, yabancı dil kurslarında öğretmen ihtiyacını doğurmuştur.

Öğretmenliğin yanı sıra çeşitli turizm ve ticaret şirketlerinde uluslararası ilişkiler bölümünde tercümanlık yapılabilmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları üniversitelerin eğitim bilimleri enstitülerinde 2 yıllık bir süreyle tezli yüksek lisans yapabilmektedir. Kendi alanlarında yüksek lisans yapmak isteyen mezunlar, enstitülerin Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi alabilirler. Bu alanda mezunlar İngiliz Dili Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Materyal Geliştirilmesi ve Erken Yaştaki Öğrencilere İngilizce Eğitimi gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Kendi alanlarına benzer olacak şekilde ‘İngilizce öğretmenliği lisans programından mezun olmak’ şartını yerine getiren mezunlar, sosyal bilimler enstitülerinde, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, Konferans Çevirmenliği gibi alanlarda da yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Bu gibi alanlarda da sözlü çeviri kuramı, yazınsal çeviri yaklaşımları, metin yazarlığı, bilimsel ve teknik metinler çevirisi, basın dili çevirisi, çağdaş çeviri kuramları, medya çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşma imkânı bulunmaktadır.

Özel sektörde kariyer planı yapan mezunlar için, karşılaştırmalı edebiyat ve yöntem ve teftiş gibi alanlar da iyi bir alternatif olabilmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

 İngilizce öğretmenlerinin maaşları kamu ve özel sektörde değişiklik göstermektedir. Özellikle yüksek lisansını mütercim ve tercümanlık, çeviribilim gibi alanlarda yapmış olan İngilizce öğretmenlerinin aldıkları ücret, çalıştıkları sektörlere öğretmen maaşlarından oldukça farklı olabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İngilizce öğretmenlerinin maaşları, devletin belirlediği diğer öğretmen maaşlarıyla ortalama aynıdır.

Özel sektörlerde de eğitim verilen kuruma göre maaş farklılıkları görülmektedir. Dil kurslarında genellikle maaşlar saat başına verilen eğitim ücretleriyle belirlenmektedir. Tercümanlık alanında uzmanlaşmış İngilizce öğretmenleri şirketlerde tercümanlık yaparak aylık 3000-5000 tl. arası ücret alabilmektedir.

Freelance olarak medya, basın dili vb. çevirmenliği yapan İngilizce öğretmenleri ise çeviri başına şirketlerin belirlediği ücretlerle çeviri yapmaktadır.