İşletme Bölümü

İşletme Bölümü Hakkında Bilgiler

İşletme Bölümü Hakkında Bilgi

İşletme Bölümü çeşitli sektörlerden işletmelerin kurulması, yönetilmesi ve sürdürülebilir kılınması konusunda öğrencilerini yetiştiren bir bölümdür. Üniversitelerin Yönetim Bilimleri, İşletme ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim vermekte olup, eğitim süresi 4 yıldır. Bu noktada 2 yıllık İşletme Yönetimi Bölümünden de bahsetmek gerek. İşletme Yönetimi Bölümü ise, işletmelerin ekonomik ve sosyal alanda en verimli bir şekilde yönetilmeleri konusunda üniversitelerin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında eğitim vermektedir.

İşletme Bölümü mezunları ilk etapta işletmeci unvanını alırken daha sonra çalıştıkları pozisyonlara göre yönetici, uzman olarak devam edebilirler. Ortalama tüm üniversitelerde bölümün bulunmasıyla, Türkiye’de vakıf ve devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere toplamda 143 üniversitede eğitimi verilmektedir. Çok fazla üniversite bulunuyor olması, İşletme Bölümünün en çok tercih edilen bölümlerden birisi olmasını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle İşletme Bölümünün daha nitelikli üniversitelerde okunması avantaj sağlamaktadır.

Bölüm eşit ağırlık puanıyla öğrencilerini seçiyor olsa da sayısal derslerin de yoğunlukta olduğu bir bölümdür. Bu nedenle muhasebe, finans, iktisat alanlarında ilgili kişiler için daha uygun olmaktadır.

İşletme Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

İşletme Bölümünde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde bulunan diğer bölümlerle bazı ortak dersler bulunmaktadır. Bunlar İktisat, Anayasa, Hukuk ve Muhasebe olarak sıralanabilir. Eğitimin ilk iki senesinde her bölümde zorunlu okutulan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri bulunmaktadır.

Bu dersler dışında eğitimin ilk iki senesinde mesleğe giriş dersleri olarak nitelendirilen, Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş, Genel İşletme, İşletme Bilimlerine Giriş, Uygarlık Tarihi, Finansal Muhasebe, Borçlar Hukuku, Sosyoloji, Psikoloji, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, İş İletişimi, Örgüt Teorisi ve Tasarımı, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Envanter ve Finansal Tablolar, Yönetim Düşüncesi Süreçleri, Ticaret Hukuku, Yönetim Bilimi ve Teknikleri dersleri okutulmaktadır.

Son iki sene zorunlu teorik derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır. Zorunlu dersler arasında Türk Vergi Hukuku, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Üretim Yönetimi, Stratejik Yönetim, Maliyet Muhasebesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Küçük İşletme Yönetimi, Değişim ve Çatışma Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Sermaye Piyasası ve Doğrusal Programlama dersleri bulunmaktadır.

Seçmeli dersler ise, Para Politikası, Firma Değerlemesi, Örgüt Kültürü, Kalite Yönetimi, Kişisel Satış Teknikleri, Ürün Geliştirme, Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Davranışsal Finans olarak sıralanabilmektedir.

İşletme Bölümünde stajlar zorunlu ve isteğe bağlı olarak üniversitelere göre değişmektedir. Zorunlu staj uygulaması bulunan üniversitelerde 20 ila 30 gün staj süresi yeterli olmaktadır.

İşletme Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İşletme Bölümü mezunlarının kamuda ve özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Kamuda özel yeterlilik sınavlarıyla girilebilen A grubu kadroların tamamına girebilirler. A grubu kadroya girilebilen alanlar arasında Sayıştay denetçiliği, müfettişlik, kontrolörlük, taşra uzmanlığı, kaymakamlık sayılabilmektedir. Bu alanlar içerisinde İşletme Bölümü mezunlarına özel olarak açılan kadrolar bulunmaktadır. Bu kadrolar; Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcılığı, Özelleştirme İdaresi uzman yardımcılığı, ÖSYM uzman yardımcılığı gibi kadrolar yer almaktadır.

A grubuna ek olarak B grubunda yer alan bazı alanlarda da iş imkânı bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar B grubu kadro ile istihdam sağlanılan kurumlardandır.

Özel sektörde ise şirketlerin pazarlama, finans gibi alanlarında yönetici, direktör, ticaret sorumlusu pozisyonlarında iş imkânı bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak bankalarda, gümrük müşavirliklerinde, mali müşavirliklerinde de istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca bakanlıkların yaptığı sınavlardan başarılı olmak ve 3 yıl mali müşavirin yanında staj yapmak şartıyla İşletme Bölümü mezunları serbest mali müşavirlik mesleğini de icra edebilirler.

İşletme Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

İşletme Bölümü mezunları genellikle Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı İşletme Anabilim Dallarında yapmaktadır. Ancak İşletme Anabilim Dalı dışında Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Kooperatifçilik, Siyasal Yöntemler ve Ticaret Hukuku Anabilim Dallarında da yüksek lisans yapma imkânı bulunmaktadır.

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere 2 şekilde yapılabilir. Tezli yüksek lisans programları arasında İç Denetim ve İç Kontrol, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans programları ise Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, Kariyer Danışmanlığı, Mali Piyasalar Analizi vb. olarak sıralanabilir. Yüksek lisans yapan mezunlar sermaye piyasası hukuku, işçi- işveren ilişkileri, elektronik ticaret stratejileri, marka yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler.

Tezli yüksek lisans programları 1 yıl teorik ders, 1 yıl tez aşaması ile toplamda 2 yıl sürerken, tezsiz yüksek lisans programları 3 dönem teorik ders şeklindedir.

İşletme Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

İşletme Bölümü her yıl diğer bölümlere oranla çok daha fazla mezun vermesi sebebiyle mezun olunduğunda özellikle özel sektörde rekabetin de fazla olduğu bir bölümdür. Bu nedenle özel sektörde yeni mezun bir işletmecinin maaşı asgari ücretle başlamaktadır. Rekabet ortamından sıyrılıp üst seviyelere geçebilmek için mezunların kendilerini geliştirmeleri, yabancı dil öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları şarttır. Bu şekilde özel sektörde deneyimli bir işletmecinin maaşı kamu sektörü maaşlarına yaklaşmaktadır.

Kamuda ise yukarıda anlattığımız şekilde kadrolu bir şekilde ataması gerçekleşen İşletme Bölümü mezunlarının maaşı yaklaşık 4.000 TL olmaktadır. Açılan kadrolardaki farklı alanların maaşları ortalama aynı düzeydedir. Diğer meslek dallarında olduğu gibi kamuda İşletme Bölümü mezunlarının maaşları da hizmet yılına göre artış gösterip, 6.000 TL civarı olmaktadır.