Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgiler

Kamu yönetimi, halk politikalarını yürütme, devlet yapılarını güçlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin tümünü kapsar. Kamu Yönetimi Bölümü ise, devlette ve devletle ilişki halinde olan kurumlarda nasıl politikalar üretileceğinin, bu politikaların nasıl uygulanacağının, bürokrasilerin ve bunun halka olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinin eğitiminin verildiği bölümdür. Bölümün amacı çeşitli disiplinler ışığında araştırmalar yaparak, siyasi sistemlerin boyutlarını incelemeye yönelik bireyler yetiştirmektir.

Kamu Yönetimi Bölümü, siyaset, iktisat, sosyoloji ve en çok da hukuk dallarıyla yakın ilişki içindedir. Bu nedenle bu alanlarda ilgili olmak avantaj sağlayacaktır. Ayrıca okuma, okuduğunu yorumlama, araştırma ve analiz yapabilme becerileri Kamu Yönetimi Bölümü okumak için gerekli niteliklerdir.

Üniversitelerin Siyasi Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde ve Açık Öğretim Fakültelerinde eğitimi verilmekte olup, eşit ağırlık puanıyla öğrencilerini seçmektedir. Lisans eğitimi 4 yıl olan Kamu Yönetimi Bölümünde üniversiteler arasında başarı sıralamasında en yüksek puan Yeditepe Üniversitesi’ne (burslu) aittir. Eğitimler genellikle 4 ana başlıkta verilmektedir. Bunlar: Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Bilimleridir.

Kamu Yönetimi Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Kamu Yönetimi Bölümünde dersler zorunlu ve seçmeli teorik dersler olarak verilmektedir. Eğitimin ilk iki senesinde her bölümde zorunlu okutulan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri bu bölümde de okutulmaktadır. Bu iki senedeki dersler diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin dersleriyle benzerlik göstermektedir.

Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimin ilk yılında mesleğe giriş dersleri olarak İktisada Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Davranış Bilimleri, Sosyoloji, Toplum Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyasi Tarih, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Borçlar Hukuku, Genel Uygarlık Tarihi dersleri bulunmaktadır. İkinci yılda ise, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Kamu Maliyesi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikaları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş Kamu Yönetimi, İdari Yargı, Medeni Hukuk dersleri okutulmaktadır. Seçmeli derslerin de başladığı son iki yılda okutulan dersler arasında ise, Türk Yönetim Tarihi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Siyaset Sosyolojisi, Çağdaş Devlet Sistemleri, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Kamuda Organizasyon ve Yönetim, Türk Siyasi Tarihi, Türk Anayasa Düzeni, Türk Dış Politikası, Ceza Hukuku, Kamu Personel Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Örgütsel Davranış, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Siyasi Düşünceler Tarihi dersleri sayılabilir.

Seçmeli dersler arasında ise, Sivil Havacılığa Giriş, Ütopyalar, Çağdaş Siyasal Akımlar, Ulaşım Siyaseti ve Siyasası, Davranışsal Kamu Yönetimi, Sermaye Piyasası, İstatistiksel Kamu Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına Giriş, Siyasi Partiler dersleri bulunmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olunduğundaki iş imkânları diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleriyle aynı olmaktadır. Bu bölümlerde iş olanaklarının özel sektörde daha az olması, mezunları kamudaki çalışma alanlarına yönlendirmektedir. Bu alanlar ise, KPSS ve mülakat sınavlarıyla girebilecekleri, idari hakimlik, denetmenlik, kontrolörlük, Sayıştay denetçiliği, vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı olarak sıralanabilir. Fakat bu alanlar tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri mezunlarının da girebilecekleri alanlar olduğundan, bu noktada sınavlar ve mülakatlardan yüksek not almak önemli olmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü mezunları özel sektörde ise diğer bölüm mezunları gibi mali müşavirlik, değerleme uzmanlığı, bankalarda uzman ve müfettişlik olarak, özel şirketlerin idare birimlerinde ve yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Ancak bunlar için mezunların kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve deneyim kazanmaları oldukça önemli olmaktadır.

Her bölümde oluğu gibi lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma imkânı Kamu Yönetimi Bölümü mezunları için de geçerlidir.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında yüksek lisans yapma imkânına sahiptir. Bu anabilim dallarında bulunan yüksek lisans programları üniversitelere göre değişiklik göstermekle beraber, Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Politikası, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları, Ekonomi ve Yönetim Yüksek Lisans Programları olarak sıralanabilir. Bu programlar tezli ve tezsiz olarak, Türkçe, İngilizce ve hatta Fransızca dillerinde tamamlanabilmektedir.

Yüksek lisans eğitimi alan mezunlar, Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları, Göç ve Demografi, Kriz Yönetimi, Toplumbilimde Güncel Tartışmalar, Çağdaş Devlet Düzenleri, Kentler ve Siyaset, Yeşil Siyasal Düşünce, Küreselleşme gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Bunların yanı sıra Kamu Yönetimi Bölümü mezunları İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin anabilim dallarında sunulan yüksek lisans programlarına da katılma haklarına sahiptirler. Ancak bu alanlarda yüksek lisans yapabilmek için bilimsel hazırlık derslerinin verilmesi gerekmektedir.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kamu Yönetimi Bölümü mezunları diğer İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilimler Fakülteleri bölümleri mezunlarıyla ortalama aynı maaşları almaktadır. Kamuda kadrolu bir şekilde ataması gerçekleşen Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının maaşı yaklaşık 4.000 TL olmaktadır. Diğer meslek dallarında olduğu gibi kamuda bu bölümde de mezunların maaşları hizmet yılına göre artış gösterip, 6.000 TL civarı olmaktadır.

Özel sektörde yeni mezun bir Kamu Yöneticisinin maaşı asgari ücretle başlamaktadır. Kişinin yabancı dil bilgisine, deneyimine göre bu sayılar artmaktadır.