Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Makine Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Makine Mühendisliği, mekanik sistemlerin, temel fizik kurallarını kullanarak tasarım, onarım, bakım ve analizinin yapıldığı bir mühendislik dalıdır. Bu mekanik sistemler kısaca, otomobiller, uçaklar gibi her türlü ulaşım araçları, ısıtma ve soğutma sistemleri, tarım ve sanayide kullanılan araç ve gereçler olarak sayılabilir. Bu sebeple kendi içinde enerji, ulaşım, hava sistemleri, malzeme, teknik ve nükleer santraller gibi alt dallarda uzmanlaşma imkânı tanır.

Mühendislik dalları içerisinde en geniş yelpazeye sahip olan Makine Mühendisliği Bölümünün eğitimi üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 4 yıl sürmektedir. Makine Mühendisliği unvanına sahip olan kişi gerek elektrikle, gerek güneş enerjisiyle, gerekse başka enerjilerle çalışan ger türlü sistemin tasarım sürecinde bulunmaktadır.

Mühendisliğin farklı birçok dalını içinde barındıran Makine Mühendisliği Bölümü, çok yönlü düşünmeyi seven, analitik zekâya sahip, fizik ve matematik alanlarında daha başarılı olan kişiler için daha uygundur. Aynı zamanda hem eğitim hayatında, hem iş hayatında bilgisayar destekli tasarımlarda AutoCad, 3D Max gibi programların sık kullanılması nedeniyle, bu tarz programlar içim ilgili ve yetenekli olmayı de gerektirmektedir.

İngilizce eğitimi de bulunan Makine Mühendisliği Bölümü, devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere Türkiye’de 100’e yakın üniversitede okutulmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Çalışma alanlarının oldukça geniş olmasından dolayı Makine Mühendisliği Bölümünün eğitiminde temel dersler alındıktan sonra öğrenciler eğitimin son yılında ilgi alanlarına göre alan derslerini seçebilmektedir.

Eğitimin ilk yıllarında okutulan temel dersler, Makine Mühendisliğine Giriş ve Etik, Statik, Lineer Cebir ve Uygulamaları, Dinamik, Mukavemet, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme, Makine Elemanları olarak sıralanabilmektedir. Genellikle 6. Yarıyılda seçilmeye başlanan alan dersleri ise Biyomalzemeler ve Biyomekanik, Isı ve Kütle Değiştiriciler, İmalatta Kalite ve Kontrol, Tarım Makineleri, Taşıtlarda Aktarma Organları, Yangın Dinamiği ve Güvenliğidir.

Makine Mühendisliği Bölümü eğitiminin 2. ve 3. yıllarının sonunda temel staj ve meslek stajı olmak üzere 2 adet zorunlu stajı bulunmaktadır. Kamu ya da özel sektörde yapılabilen bu stajlar, üretim ve tasarımların yapıldığı fabrikalarda, ar-ge birimlerinde ve akademik personel gözetiminde üniversitelerde yapılabilmektedir. Bu noktada kentleri organize sanayi bölgelerindeki firmalar da alternatif olabilmektedir. Staj yapılacak firma sektörleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre, otomotiv, enerji, biyoteknoloji, imalat, ısıl sistemler gibi sektörlerde seçilebilmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Diğer mühendislik dallarına kıyasla Makine Mühendisliğinin çalışma alanları daha geniştir. Elektrik, otomotiv ve imalat gibi sektörlerin araştırma merkezlerinde, şantiyelerde ve santrallerde iş olanakları fazladır. Bu sektörlerde tasarım, üretim, proje, pazarlama, idari gibi görevlerde yer alabilirler.  Fabrika, tasarım atölyeleri gibi özel sektörlerde iş bulmak, Makine Mühendisleri için kamudan daha olanaklı olabilmektedir. Sadece mekanik sistemlerin üretiminin yapıldığı firmalarla sınırlı kalmayıp, gıda, tekstil gibi sektörlerde üretim makinelerinin yapım, onarım, bakım ve tasarımında yer alabilmektedirler.

Ulaşım sektöründe Makine Mühendisleri, otomotiv sektörünün yanı sıra gemi ve uçak gibi daha karmaşık sistemleri olan ulaşım araçlarının tasarım ve üretiminde görev alabilirler.

İdari bölümde yer almak isteyen Makine Mühendisleri, dizayndan, kalite kontrolden, planlamadan, ar-ge’den, işletmeden ve lojistikten sorumlu mühendis olarak çalışabilmektedir.

Tesisat sektöründe ise, yapılarda bulunan elektrik, su, ısıl sistemler gibi tüm mekanik tesisat planlarının yapımında bulunabilirler. Tüm bu sektörlerin yanında akademik kariyer yapmak isteyen Makine Mühendisliği Bölümü mezunları da diğer meslek dallarında olduğu gibi ilgi duydukları alanda uzmanlaşarak akademik kariyer yapma imkânı bulmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Yüksek lisans programları, kişinin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşabilmeleri, sektörde daha iyi bir yer edinebilmeleri adına oldukça önemlidir. Makine Mühendisliği için de aynı durum söz konusu olup, sektörün kendi içinde çeşitli dallara yarılmasından dolayı, işverenler genellikle bu alanlarda uzmanlaşmış kişileri tercih etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü mezunları, mühendisliğin bazı dallarında ve işletme alanında yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Kendi alanlarında yüksek lisans yapmak isteyen mezunlar, enstitülerin Isı Proses, Enerji, İmalat, Malzeme, Konstrüksiyon Ana Bilim Dallarında yapabilmektedir. Mühendisliğin diğer dallarında ise mekatronik, otomotiv, havacılık, petrol gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler. İşletme bölümünde MBA (İşletme Yüksek Lisansı), Mühendislik Yönetimi, Finans alanlarında da yüksek lisans yapma hakkına sahiptirler.

Tezli yüksek lisans programları diğer bölümlerde olduğu gibi 2 yarıyıl teorik ders, 2 yarıyıl tez aşaması olmak üzere toplam 2 yıl sürmektedir. Makine Mühendisliği yüksek lisans programlarında lisans programındaki derslerin bir üst seviyesi olan Kaynak Metalürjisi ve Tekniği, Plastik Şekillendirmenin Mekaniği, Polimer ve Kompozit Malzemeler, Yanma Esasları gibi dersler alınmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Türkiye’de en çok tercih edilen mühendislik dalları içerisinde yer alan Makine Mühendisliği maaşları, diğer sektörler gibi kamu ve özel sektörde değişiklik göstermektedir. Özellikle özel sektörde de, yönetim, idari, tasarım gibi firmaların çeşitli bölümlerinde çalışan Makine Mühendislerinin de maaşlarında farklılıklar bulunmaktadır.

Kamuda çalışan Makine Mühendisleri maaşları diğer mesleklerde olduğu gibi kademe ve hizmet yılına bağlı olmaktadır. Mesleğe yeni başlayan bir Makine Mühendisinin maaşı 3000 tl’den başlarken, tecrübe ve hizmet yılı arttıkça bu sayı 5000-6000 tl’lere kadar çıkmaktadır.

Özelde ise maaşlar kişinin donanımı ve deneyimine göre belirlenmektedir. Şantiye gibi alanlarda maaşlar bir miktar daha düşük olurken, idari bölümlerde çalışanların maaşları daha yüksek olabilmektedir. Ülkenin önde gelen otomotiv, savunma sanayi firmalarında maaşlar diğer firmalara göre daha yüksektir.