Maliye Bölümü

Maliye Bölümü

Maliye Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Üniversitelerin en bilindik ve köklü bölümleri arasında yer alan Maliye Bölümü, İktisat ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyesindeki ekonomi, muhasebe ve hukuk bölümlerinin aynı çatı altına alınmasıyla meydana gelmiş bir bölümdür. Hem devlet, hem de özel üniversitelerin programında yer alan Maliye Bölümü’ne her yıl binlerce öğrenci alınır.

Maliye Bölümü, ilk etapta devlet ekonomisi ile ilgili analiz, inceleme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçlara uygun nitelikte bürokrat, kamu personeli ve görevli yetiştirmek üzere öğrenci alımlarına başlamıştır. Bugün gelinen noktada ise sosyal bilimleri de içerisine alarak daha kapsamlı bir eğitim vasıtası ile ülke ekonomisinin daha sistemli bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak öğrenciler yetiştirmektedir.

Her üniversite bölümü için geçerli olduğu gibi, üniversite sınavından sonra Maliye Bölümü’nü seçecek öğrencilerin bu mesleğe yatkın olmaları gerekir. Birden fazla konu ve ders yapısının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan dolayı, söz konusu öğrencilerin hem sosyal, hem de sayısal zekalarının bu mesleğe uygun seviyede olması beklenir. Ekonomi bilimi ile ilgili inceleme, çıkarım, analiz, değerlendirme yetisine ve bütün bunları hukuksal çerçevede ilişkilendirip değerlendirebilme kapasitesine sahip olabilmeleri gerekir. Ayrıca hem sözel, hem de sayısal muhakeme yapabilen, karakter özelliği olarak sabırlı ve dikkatli kişilerin bu mesleğe daha uygun oldukları görülmektedir. Bu özelliklere sahip öğrenciler, ekonomi ve hukuk konularına aynı ölçüde hakim olarak yetkin birer personel olarak çalışma hayatlarına başlayabilmektedir.

Maliye Bölümü öğrencisi olabilmek için, üniversite sınavında Eşit Ağırlık Puan Türü üzerinden tercih yapılacak üniversitenin belirttiği yeterli puanın alınması gerekmektedir. Maliye Bölümü’ne girmeye hak kazanan öğrenciler, toplam 4 yıl süren bir eğitim süreci içerisinde yer bulmaktadır.

Ülkemizdeki Maliye Bölümü için en popüler üniversiteler ise başta Ankara Üniversitesi olmak üzere İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir diyebiliriz.

Maliye Bölümü’nde Hangi Dersler Veriliyor?

Resmi ve özel üniversitelerin Maliye Bölümlerinde verilen dersler için İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyesinde verilen derslerin birleştirilmiş ve bir araya getirilmiş hali olduğu söylenebilir. Oluşturulan bu ders programı ile daha nitelikli ve daha kalifiye birer personel olabilen öğrenciler yetiştirme hedefine ulaşılmaya çalışılır.

Eğitimin 1.Sınıfı’nda Maliye Bölümü öğrencilerine İktisada Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Türk Dili, Matematik, Sosyoloji, İngilizce, Kamu Yönetimi, Borçlar Hukuku ve İdare Hukuku gibi dersler verilir.

2.Sınıf’a gelindiğinde Kamu Maliyesi, İstatistik, Genel Vergi Hukuku, Mikro İktisat Teorisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Finansal Muhasebe, Vergi Usul Hukuku ve Makro İktisat Teorisi gibi dersler görülür.

Eğitimin 3. Sınıfı’nda öğrencilere Devlet Bütçesi, Özel Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Muhasebesi, Kamu Ekonomisi, Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi gibi dersler verilir.

4.Sınıf itibariyle Vergi İcra Hukuku, Maliye Politikası, Finansal Tablolar Analizi, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargısı ve Türkiye Ekonomisi gibi dersler görülmektedir.

Maliye Bölümü öğrencileri, zorunlu derslerin yanısıra seçmeli dersler de görürler. Bunlara örnek olarak Maliye Tarihi, Uluslararası İktisat, Kamu Mali Yönetimi, Sigortacılık, Devlet Borçları, Maliye Uygulamaları, AB Kamu Maliyesi, Gümrük İşlem ve Uygulamaları, Hukuk ve Ekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Vergi Uygulamaları, Vergilerin Ekonomik Etkileri, Çevre Sorunları ve Politikası gibi dersler i gösterebiliriz.

Maliye Bölümü’nden Mezun Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır?

Maliye Bölümü mezunlarının öncelikli hedefi, genel olarak devlete bağlı resmi kurumlarda çalışmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kaymakamlıklar, Merkez Bankası, Sayıştay, Bakanlıkların Müfettişlik ve Uzmanlık Bölümleri gibi devlet kadroları, bu amaca uygun kurumlardır.

Resmi kurumlarda olduğu gibi özel kurumlarda da görev yapabilen Maliye Bölümü mezunları genel olarak Denetmenlik ve Kontrolörlük, Müfettişlik, Sayıştay Denetçiliği, Mali Müşavirlik, Vergi Uzmanlığı, Vergi Müfettişliği, Değerlendirme Uzmanlığı, İdari Hakimlik, Gelir Uzmanlığı, Çalıştay Denetçiliği ve Serbest Piyasa Uzmanlığı gibi görevler yapmaktadır.

Bazı mezunlar ise tün bu saydığımız bölümlerden farklı olarak bankalarda, sigorta şirketlerinde ya da muhasebe işi yapan firmalarda çalışmayı tercih edebilmektedir.

Maliye Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Maliye Bölümü mezunları diledikleri takdirde Yüksek Lisans Programı’na başvurarak akademik kariyer yapma yoluna gidebilirler. Araştırma Görevlisi olmak da mezunların yöneldikleri alanlardan biridir. Başvurulacak üniversitede kadro açılması ve aranılan şartlara uygun olup açılan sınavlarda başarılı olunması halinde Araştırma Görevlisi olarak atanabilmek mümkündür.

Maliye Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Maliye Bölümü mezunları genel itibariyle kamu sektöründeki kurumları ve devlet bakanlıklarındaki çalışma alanlarını hedefledikleri için, atanabilmeleri halinde ne kadar maaş alacaklarını aşağı yukarı bilirler. O yüzden başlangıç ücreti de dahil olmak üzere, karşılarına çıkan ücretler sürpriz olmamaktadır.

Günümüz itibariyle resmi kurumlarda çalışmak için başvuru yapan ve buna hak kazanan Maliye Bölümü mezunları, 4.000 Lira civarında bir ücret alır. Alınan bu ücret evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz olma durumunda ve ayrıca çalışılan kurum, çalışılan bölge ve sosyal haklar söz konusu olduğunda değişmektedir. Kıdem, hizmet ve terfi durumuna göre gelir seviyesinde de artış yaşanmaktadır.

Özel sektörün mesleğe uygun alan ve departmanlarında görev yapan Maliye Bölümü mezunları ise başvuru yaptıkları kuruluşun ücret politikası ve yaptıkları anlaşma uyarınca ücret alırlar. Başlangıç ücretinin ise resmi kurumlara nazaran daha düşük, 3.000 Lira gibi miktarlara tekabül ettiğini dile getirebiliriz.