Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

Mimarlık, en genel tabirle yapıların fiziki tasarımını yapma işidir. Bu tasarım, insanların barınma, çalışma, eğlenme gibi amaçlarla kullandıkları yapıları, en konforlu, en işlevsel teknik yöntemlerle yapılmalıdır.

Eğitim süresi 4 yıl olan Mimarlık Bölümünden mezun olanlar ‘Mimar’ unvanını alırlar. Şehir plancıları bölgenin demografik, ekonomik, kültürel yapısına göre yapıların nerede konumlanacağına karar verirken, mimarlar bu yapıların fiziki özelliklerine karar verirler. Bu karar verme sürecinde, makine, elektrik mühendisleri, şehir plancıları, harita mühendisleri ve hatta peyzaj mimarları ile koordineli bir şekilde çalışmak gerekmektedir.

Mimarlık Bölümü gerek eğitim hayatı, gerek iş hayatı için, çizim becerileri yüksek, yaratıcı, 3 boyutlu düşünebilen, tasarım işinden zevk alan kişiler için daha uygundur. Eğitim olanakları, vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere 100’e yakın üniversitede bölümün olmasıyla, diğer bölümlere göre oldukça fazladır. Mimarlık Bölümünün eğitim süreci de diğer tasarım bölümlerinde olduğu gibi oldukça zorlu geçmektedir. Proje derslerinin yoğunluğu, gerek el, gerekse bilgisayar ortamında çizim yapmak gerekliliği öğrencileri bir hayli zorlamaktadır. Teorik ve proje derslerinin yanında, bazı tasarım ve çizim programlarının öğrenilmesi, bu programlara hâkim olunması, meslek hayatında başarılı olmayı kolaylaştıracaktır.

Mimarlık Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Mimarlık Bölümünde teorik dersler ve proje dersleri, öğrencileri tam anlamıyla mesleğe hazırlamaktadır. Eğitimin ilk yıllarında mekânı tanımlamayı amaçlayan, temel tasarım kuramlarının öğretildiği, desen, perspektif gibi kavramların incelendiği temel dersler verilmektedir. Bu temel dersler, Mimarlığa Giriş, Mimari Tasarım ve İfade Teknikleri, Temel Tasarım, Yapı Bilgisi, Mimari Ölçme Bilgisi ve Mimarlık Tarihi olarak sayılabilir. Mimari proje veya Stüdyo olarak adlandırılan proje dersleri genellikle 3. yarıyıl ile birlikte başlamaktadır. Bu yarıyılla birlikte mimarlıkla ilgili teorik dersler de başlamaktadır. Çağdaş Mimari, Yapım Sistemleri, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, Kentsel Tasarım, İmar Mevzuatı gibi dersler bu teorik dersler arasında sayılmaktadır.

Beşinci yarıyıldan itibaren başlayan seçmeli dersler, Mimari Tasarım, Mimari İfade Teknikleri, Mimarlık Tarihi, Yapı, Koruma ve Restorasyon adı altında 5 grupta toplanmaktadır. Bu gruplar içerisinde Arkeolojik Yapılarda Mimarlık, Sivil Mimarlıkta Restorasyon, Yapı Akustiği, Geleneksel Yapı Konstrüksiyonu, Malzeme ve Taşıyıcı Sistemler, Mimarlık Tarihinde Kültür, Ekolojik Mimari Tasarım, Mimari Tasarımda Hareketlilik ve Esneklik gibi dersler bulunmaktadır.

Üniversitelere göre süreleri değişiklik göstermekle birlikte zorunlu stajı bulunan Mimarlık Bölümünde stajlar, şantiyelerde, bürolarda, arkeolojik kazılarda, rölöve çalışmalarında yapılabilmektedir.

Mimarlık Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Mimarlık Bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Kamuda çeşitli bakanlıklarda ve belediyelerde istihdam sağlanırken, özel sektörde mimarlık bürolarında, şantiyelerde, etüt çalışmalarında iş olanakları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda mimar sayılarının artması, sektörde iş bulma sürecini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mezunların kendilerini ön plana çıkaracak şekilde belirli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

Kamuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışılabilmektedir. Belediyelerde ise planlama ve fen işleri bölümünde istihdam sağlanmaktadır.

Mimarlık ofislerinde proje çizimlerinde, mimari proje uygulamada, iç mimarlık projelerinde, şantiyelerde projenin uygulanmasında saha mimarı olarak, kalite departmanında kontrol sorumlusu olarak ya da teknik ofis departmanlarında görev alınabilmektedir. Kendi ofislerini kuran mimarlar freelance olarak da çalışma hakkına sahiptir. Freelance çalışmalar içerisinde 3D modelleme programlarına hâkim olan mimarlar, mimari animasyon hazırlama işleri de yapabilmektedir. Aynı zamanda grafik tasarımı alanlarında da çalışma imkânı bulunmaktadır.

Ayrıca bütün bunlara ek olarak, aydınlatma, cephe, tavan sistemleri gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda çeşitli firmalarda iş imkânı bulunmaktadır.

Mimarlık Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Mimarlık Bölümü mezunları üniversitelerin hem Mimarlık Bölümüne bağlı ana bilim dallarında, hem de başka bölümlerin ana bilim dallarında yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Kendi alanında yüksek lisans yapmak isteyen mezunlar Mimarlık Ana Bilim Dalı’na bağlı Mimari Tasarım, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri, Yapı Mühendisliği, Mimarlık Tarihi, Proje ve Yapım Yönetimi ve Restorasyon programlarında yüksek lisans yapabilirler. Bu programlarda yüksek lisans yapan öğrenciler, bina bilgisi, şehircilik vb. alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Kendi bölümü dışında yüksek lisans yapmak isteyen Mimarlık Bölümü mezunları Bilişim Ana Bilim Dalı’na bağlı Mimari Tasarımda Bilişim programında, sosyal bilimler enstitüsüne bağlı Sanat Tarihi, Konut ve Deprem programlarında, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama ve Kentsel Koruma programlarında yüksek lisans eğitimi alabilmektedir.  Ek olarak Endüstri Ürünleri Tasarımı, Yapı Mühendisliği, Mimari ve Kentsel Enformatik ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında da yüksek lisans programları bulunmaktadır. Yüksek lisans yapan öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda, Kavramsal Proje (Hastan, okul, cezaevi) Mimarlığı, Mimari Giydirme, Gayrimenkul Geliştirme, Bina Yönetimi, Yapı Malzemesi, gibi alanlarda da uzmanlaşabilmektedir.

Bu programlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekte olup, 2 yarıyıl teorik ders, 2 yarıyıl tez aşamasıyla toplamda 2 yılda tamamlanmaktadır.

Mimarlık Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Mimarlık Bölümü mezunlarının maaşları kamu ve özel sektöre göre değişiklik göstermektedir. Kamuda maaşlar çalışma yılına, çalıştığı kuruma ve derecesine bağlı olarak değişmektedir. Ancak kamu kurumlarında yeni mezun bir mimarın alacağı maaş 3500-4500 tl arasındadır.

Özel sektörde ise maaşlar firmaya, tecrübeye, donanıma ve bazı şartlara göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar 3000 tl.den başlayarak, belirtilen şartlara göre artış gösterebilmektedir.