Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Okul Öncesi Öğretmenliği bir çocuğun okula başlayacağı zamana kadar her türlü eğitimi vermeye yarayan meslek dalıdır. Çocukları fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak okula hazırlamak bu mesleğin ana amacıdır.

Türkiye’de 80’e yakın üniversitede eğitimi verilen Okul Öncesi Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Sözel puanıyla öğrencilerini almakla birlikte, açık öğretim fakültelerinde de eğitimi verilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar halk arasında anaokulu öğretmeni olarak da bilinen Okul Öncesi Öğretmeni unvanın alırlar.

Bu bölümü okumak isteyen adayların empati kurabiliyor olmaları, özellikle çocuklarla iletişiminin yüksek ve güler yüzlü olmaları gerekmektedir. Çocuklarla birebir iletişim halinde olmayı gerektiren Okul Öncesi Öğretmenliği, sabırlı olmanın yanında, severek yapılmadığı sürece zorlu şartlara sahip olabilmek bir meslek dalıdır. Bu konuda bölüm, kendine güvenen, profesyonel, çocuk gelişimi konusunda ilgili kişiler için daha uygun olacaktır.

Ayrıca özel eğitim merkezlerinde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan fiziksel ve zihinsel engeli olan ve özel hastalıklara sahip çocukların eğitiminde de Özel Eğitim Öğretmenlerine yardımcı olarak ihtiyaç duyulabilmektedir

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Eğitim fakültelerinde eğitimi verile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde dersler teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde okutulmaktadır. Uygulamalı dersler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu, kreş ve çocuk yuvalarında bir uzman gözetiminde olmaktadır. Okutulan derslerin niteliği, birey olma yolunda ilk adımın atıldığı dönemde daha faydalı olabilmek adına oldukça önemlidir.

Teorik dersler eğitimin ilk yıllarında, eğitimin amaçları, tarihi ve diğer alanlarla ilişkisini ele alan Eğitime Giriş ve Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi gibi derslerle başlamaktadır. Sonraki yıllarda eğitim; Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Sanat ve Çevre Eğitimi, Öğrenme Yaklaşımları, Eğitimde Ahlak ve Etik, Karakter ve Değer Eğitimi, Eğitim Politikaları gibi derslerle devam etmektedir.

Bölümde seçmeli dersler ise Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi seçmeli dersler olmak üzere 3 gruptadır. Meslek Bilgisi seçmeli dersleri arasında Eleştirel ve Analitik Düşünme, Karşılaştırmalı Eğitim, Okul Dışı Öğrenme Ortamları gibi dersler bulunurken, Genel Kültür seçmeli dersleri arasında, Beslenme ve Sağlık, Mesleki İngilizce, İşaret Dili gibi dersler bulunmaktadır. Alan Eğitimi seçmeli dersleri arasında ise, Çocuk ve Medya, Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi, Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi, Türk Kültüründe Aile ve Çocuk gibi dersler yer almaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunları kamuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu, kreş gibi kurumlarda, özelde ise yine aynı şekilde kreş, çocuk yuvaları ve özel eğitim merkezlerinde eğitim verebilmektedir. Bu gibi kurumlarda Okul Öncesi Öğretmenleri, çocukların tuvalet, beslenme gibi gerekli temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinde, fiziksel ve zihinsel gelişmelerini sağlayan, çocuklara yönelik spor aktiviteleri uygulamalarında, yaşam boyu gerekli olan, temizlik, diş fırçalama gibi alışkanlıklar kazandırmaya, çeşitli oyun, müzik ve aktivitelerle dil becerilerinin gelişmesinde yardımcı olmaktadır.

Sektörde iş sahibi olabilmeleri için, üniversite eğitiminin yanında, Okul Öncesi Öğretmenlerinin, iletişim becerilerini geliştiren, çocuk gelişimiyle ilgili farklı bakış açıları kazandırabilen seminer ve kaynaklarla kendilerini daha donanımlı hale getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca yabancı dilini geliştiren Okul Öncesi Öğretmenleri, yabancı dil sınavlarından geçerli bir puan alarak okul öncesinde yabancı dil eğitimi veren kurumlarda da çalışabilmektedir. İş olanakları Okul öncesi öğretmenlerinin istek ve ilgi alanları doğrultusunda çocuk edebiyatı, çocuk eğitim sistemleri gibi alanlarda da sağlanmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Genel olarak eğitim fakültesi mezunları, bu fakültelerin barındırdığı diğer farklı alanlarda, bilimsel hazırlık sınavı ve derslerini geçmek kaydıyla yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunları da, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim ve Öğretim Programları, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim gibi alanlarda yüksek lisans yapabilir. Kendi alanı dışında bu gibi alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen mezunlar 2 yıllık yüksek lisans sürecine ek olarak 1 yıl da bilimsel hazırlık dersleri görmektedir.

Kendi alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler eğitim süresince ilgi alanları doğrultusunda, Çocuklarda Düşünce ve Değerler Eğitimi, Çağdaş Eğitim Teorileri Işığında Okul Öncesi Eğitim, Yaratıcı Düşünme ve Sanatsal Yaratım, Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri, Çocukta Okuma ve Yazma Kavramlarının Geliştirilmesi gibi konularda uzmanlaşabilmektedir.

Ayrıca, bazı üniversitelerde şartları yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans alanını Rehberlik olarak seçen öğrenciler meslek dallarını rehberlik alanına da çevirebilmektedir. Yüksek lisans eğitimi sonunda da psikolojik danışman olarak meslek hayatlarına devam edebilmektedirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’na devlet okullarında, özel eğitim kurumlarında kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak görev yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin maaşları bu kurumlara göre değişmektedir. Son rakamlara göre devlet anasınıfı ve anaokullarında haftalık 18 saatlik dersin karşılığı verilen maaşlar ortalama 3500 tl.dir. bu ücretler verilen ders sayısı arttıkça artmaktadır.

Özel sektörde anaokulu ve kreşlerde verilen ücretler kamuya göre daha düşüktür. Çalışma saatleri daha yoğun olarak, mesleğe yeni atılan bir Okul Öncesi Öğretmeninin maaşı donanımlarına göre minimum asgari ücret olmaktadır. Bu ücretler öğretmenlerin tecrübesine göre artabilmektedir.

Ücretli öğretmenlik yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin maaşları ise diğer iki sektörden de düşük olmaktadır. Ders başına alınan ücretlerle maaşlar asgari ücretin de altında kalabilmektedir.