Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Hakkında Bilgi

Peyzaj Mimarlığı, kentlerde bulunan doğal yapıyı, kentlilerin yararını, estetik değerleri ve ölçekleri göz önünde bulundurarak tasarlama işidir. Tasarım sürecinde bu doğal yapılar içerisinde aydınlatma, güvenlik vb. standartlara da uygun projelerin üretilmesi gerekmektedir. Sadece doğal yapıyla sınırlı kalmamakla birlikte, askeri alanlar, okul bahçeleri, yağmur suyu yönetimi, kamu kurumları bahçeleri, kasaba ve kent meydanları, olimpik alanlar, fuar alanları, kara ve demir yolları ve havaalanlarının tasarımları da faaliyet alanları içerisinde sayılabilir. Bu noktadan bakıldığında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile kardeş bölümler olduğu düşünülebilir. Şehir ve Planlama Bölümünden ayrı olarak botanik, jeokimya, orman gibi bilimsel disiplinleri, jeoteknik, tarım ve sulama gibi uygulamalı bilimleri barındırmaktadır. Peyzaj mimarları çalışma alanlarında ziraat mühendisleri, orman mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, yönetici ve yatırımcılarla sürekli iletişim halinde olmalıdır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Türkiye’de genellikle Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bunun dışında Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde de eğitim görülmektedir. Eğitim süresi 4 yıl olan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün, toplamda 36 üniversitede çeşitli fakülteler kapsamında eğitim verdiği bilinmektedir. Bu üniversitelerden 26 tanesinde yüksek lisans yapma imkânı bulunurken, 16 tanesi doktora yapma imkânı sağlayamamaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Türkiye’de ilk olarak 1967 yılında eğitimine başlamıştır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünün alt dalları arasında peyzaj mühendisliği, peyzaj onarımı, peyzaj yönetimi, vejetasyon ve bitki materyalleri, kültürel peyzaj, bitki tasarımı, peyzaj ekolojisi gibi alanlar bulunmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Toplamda 8 yarıyıl süren Peyzaj Mimarlığı Bölümü eğitimi sırasında her bölümde olduğu gibi zorunlu dersler dışında teorik derslere bolca yer verilmektedir. Bu teorik dersler arasında Karayolları Peyzaj Planlaması, Kıyı Alanları Peyzaj Planlaması, Kentsel Peyzaj Planlama, Kırsal Alanların Peyzaj Planlaması, Turizm ve Rekreasyon Planlaması gibi her türden peyzaj alanlarının planlamasının görüldüğü dersler bulunmaktadır. Bunlar dışında Çevresel Etki Değerlendirme, Bitkilendirme Teknikleri, İç Mekân Bitkileri ve Tasarımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Tarihi Bahçelerde Rölöve ve Restorasyon, Peyzaj Sanatı Tarihi, Kent Ormancılığı gibi dersler okutulmaktadır.

Eğitim sürecinin son sınıfında ilk ve ikinci yarıyılda proje dersleri bulunmaktadır. Bitirme projelerinin seminer sunumlarının da yapıldığı son dönemde maket tekniği dersleri ile de projelerin üç boyutlu görünümleri de elde edilmektedir.

Aynı zamanda jeomorfoloji, biyoloji, jeoloji ve sosyal bilimler gibi farklı alanlara da yönlendiren Herkes İçin Tasarım, Hidroloji, Organik Tarım İşletmeciliği ve Ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.

Ayrıca Peyzaj Mimarlığı eğitim sürecinde 2. ve 3. sınıfların sonlarında 30 iş günü olarak belirlenen zorunlu stajlar bulunmaktadır. Bu stajlar dönemler içerisinde görülen teorik derslerin uygulamaya dökülmesi amaçlıdır. Ancak gerek öğretim görevlilerince, gerekse öğrencilerce bu sürecin yeterli gelmediği, uygulamaya ayrılan sürelerin dönem içlerine de yayılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca staj yapılabilecek nitelikli firmaların yetersizliği de bu süreci zorlaştırmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Mühendislik fakültelerinin bir bölümü olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları sektörde mühendis unvanıyla istihdam edilmektedir. Bazı kamu kurumlarında teknik eleman statüsünde çalışıldığı da görülmektedir.

Kamu sektöründe, belediyelerde, imar müdürlüğü, kentsel tasarım ve kent estetiği, park ve bahçeler müdürlüğü gibi birimlerde çalışılabilmektedir. ÇED (Çevresel Etki Değerleme) raporlarının hazırlanmasında Ekolojik Etki Değerleme alanında katkıda bulunmaktadırlar. Kamu sektöründe belediyeler dışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri gibi kurumlarda çalışma imkânı bulunmaktadır.

Özel sektörde ise mimarlık ve tasarım ofislerinde ve inşaat ofislerinde tasarımdan sorumlu mühendis olarak çalışılabilmektedir. İlgili tüm bu sektörlerin dışında enerji, yapı, ar-ge gibi sektörlerde de daha farklı unvanlara sahip şekilde çalışma imkânı bulunmaktadır. Danışmanlık ofislerinde Çevresel Etki Değerleme Uzmanı ve çevre görevlisi statüsü ile çalışılabilmektedir.

Kendi işinin sahibi olmak isteyen Peyzaj Mimarları ise, özel ilgi alanları doğrultusunda süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve ticaretini yapabilmektedirler.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları ilgi alanları doğrultusunda, ‘Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olmak’ şartını isteyen bölümlerde yüksek lisans eğitimi alabilirler. Bu bölümler değişkenlik göstermekle beraber Peyzaj Mimarlığında Bilişim, Afete Duyarlı Peyzaj Planlama, Açık ve Yeşil Alanlar, Sulak Alanlar, Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı, Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri şeklinde sıralanabilir.

Bunun dışında mezunlar, güzel sanatlar ve tasarım enstitülerinin ilgili bölümlerinde yüksek lisans yapma hakkına da sahiptir. Bu bölümler İç Mimarlık, Kent Planlama, Endüstriyel Tasarım olarak sıralanabilir.

Ayrıca şartlara bağlı olarak Sosyal Bilimler, Mühendislik Bilimleri, güzel sanatların diğer dalları olan Resim, Heykel, Sinema gibi alanlarda da yüksek lisans yapılabilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Her bölümde olduğu gibi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde de kamu ve özel sektör maaşları değişiklikler göstermektedir. Yeni mezun bir peyzaj mimarı sektöre asgari ücretle giriş yaparken, sektörde uzmanlaşmış peyzaj mimarlarının maaşı daha yüksek olabilmektedir.

Çalışma alanları bölümünde de bahsedildiği gibi kendi bölümlerinden daha farklı alanlarda, farklı unvanlarla çalışan peyzaj mimarlarının da bu alanlara ve unvanlara göre maaşları değişiklik göstermektedir.

Peyzaj mimarları kamu sektöründe mühendis statüsünde istihdam edildiklerinden aldıkları ücret de diğer mühendis maaşları ile ortalama aynıdır.