Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, kitle iletişim araçlarıyla yaratıcılık ve etkili iletişim faktörleri de göz önünde bulundurularak tasarım eğitimi veren bölümdür. Bu kitle iletişim araçları televizyon, dergi, radyo, sinema olarak sıralanabilmekte ve en önemli hedefleri en kısa süreçte en geniş kitlelere haber, düşünce ve fikir ulaştırmaktır. Bölümün amacı da bu amaç doğrultusunda öğrenciler yetiştirmektir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü sözel puanıyla en çok tercih edilen bölümlerden biri olup, Türkiye’de vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere toplamda 50 üniversitede eğitim vermektedir. Bu noktada basın-yayın sektörünün daha gelişmiş olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde eğitim görmek daha avantajlı olmaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü Radyo ve Televizyon Programcılığı ile karıştırmamak gerek. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 2 yıllık ön lisans bölümüyken, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür.

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde eğitimi verilen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün başarı sıralamalarında en yüksek puan Yeditepe Üniversitesi’ne (burslu) aittir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde dersler zorunlu ve seçmeli teorik ve uygulamalı dersler olarak verilmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bu bölümde de eğitimin ilk yıllarında verilmektedir. Teorik dersler aynı zamanda uygulamalı olarak de verilmektedir.

Eğitimin ilk yılında, Sosyoloji, Sinema ve Televizyona Giriş, İletişime Giriş, Sosyoloji, Temel Fotoğrafçılık, Psikoloji, Yazılı Anlatım, Eleştirel Düşünme, Hukukun Temel Kavramları, Filmin Temel Teknikleri, Temel Video Uygulamaları, Televizyonun Teknik Temelleri dersleri verilmektedir. İkinci yılda ise, Kültür Tarihi, Reklamcılık ve Halkla İlişkilere Giriş, Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Senaryo Yazarlığı, Grafik ve Animasyon,    Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Televizyonda Program Türleri, Kurgu, Sinema ve Televizyonda Kamera ve Işık Teknikleri, TV Yapım Tasarımı, Estetik dersleri bulunmaktadır. Son iki yılda verilen dersler arasında ise, Film Kuramları, TV Programcılığı, Sinema Tarihi, Film Eleştiri Analiz, Görüntü Estetiği, Ekonomi, Belgesel Sinema, Yapım Yönetimi, İletişim Kuramları, Televizyon Eleştirisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sinemada Türler ve Akımlar, Dünya Sineması, Türk Sineması, Popüler Kültür ve Gündelik Hayat dersleri sayılabilir.

Seçmeli dersler arasında ise, Reklam Çözümlemesi, Tüketim Kültürü ve Medya, Medya İşletmeciliği, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Görsel Kültür, Televizyon ve Sinemada Uyarlama, Konuşma Eğitimi, Reklam Fotoğrafçılığı, Röportaj Teknikleri, Ses Yapım Teknikleri, Reklamcılık, Yaratıcı Drama, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri dersleri bulunmaktadır.

Uygulamalı dersler ise, Temel Video Uygulamaları, Temel Fotoğrafçılık Uygulamaları, Görüntü Düzenleme, Senaryo Yazımı, TV Programcılığı, Yapım Yönetimi olarak sıralanabilir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde zorunlu staj bulunmamaktadır. Öğrenciler teorik bilgileri uygulamalı derslerde pratiğe dökme imkânı bulurlar.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları kamuda ve özel sektörde iş imkânlarına sahiptir ancak özel sektörde daha fazla çalışma alanı bulunmaktadır. Bu sektörlerde kamera önünde, sunuculuk, oyunculuk, haber spikerliği vb. işler yapılırken, kamera arkasında genel yönetmenlik, kurgu editörlüğü, ses ve ışık yönetmenliği, yapımcılık, senaryo yazarlığı gibi alanlarda çalışılabilmektedir.

Kamuda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları için kadro pek fazla açılmamakla birlikte atamalar KPSS puanı ve merkezi sistemle yapılmaktadır. Genellikle devlete ait televizyon kanallarında ve radyolarda çalışma alanları bulunmaktadır.

Özel sektörde ise özel yayın kuruluşlarında, reklam şirketlerinde, yapım şirketlerinde, ajanslarda, sinema şirketlerinde çalışılmaktadır. Bu noktada mezunların eğitim sırasında deneyim kazanmaları, çevre edinmeleri oldukça önemlidir. Özellikle yeni mezunların bu sektörde pişmeleri için işlerin büyük, küçük demeden her türlü işlerde bulunmaları gerekir. Bu konuda en iyi başlangıç yönetmenlerin, senaristlerin, kameramanların, habercilerin asistanı olmaktır.

Bütün bunlara ek olarak özel sektör ve kamu kuruluşlarında basın danışmanlığı, medya ilişkileri ve yönetimi gibi görevlerde de bulunulmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dallarında yüksek lisans yapabilmektedir. Ayrıca kendi alanı dışında yüksek lisans yapmak isteyen mezunlar İletişim Fakültelerine ait Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinde de yüksek lisans programlarına katılabilirler.

Genel olarak yüksek lisans programları, Reklamcılık Ve Marka İletişimi Yönetimi, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İleri Oyunculuk, Pazarlama İletişimi Ve Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Medya Çalışmaları, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Yüksek Lisans Programları olarak sıralanabilir.

Yüksek lisans eğitimi alan mezunlar, Sinemada Toplumsal Araştırmalar, Televizyonda Kültürel Çalışmalar, Televizyon Yayınlarında Etik Sorunu, Film Eleştirisi, Toplumsal Değişim ve Görüntüleme Teknolojileri, Yeni Medya Kuramları, Medya ve Politika, Belgesel Film Analizi vb. alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunların kamu ve özel sektörde aldıkları maaşlar arasında büyük bir fark bulunmaktadır.

Kamuda ataması gerçekleşen Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunları devlet memuru statüsünde oldukları için memur maaşlarına tabi tutulurlar.

Özel sektörde ise net bir maaş söylemek pek mümkün değildir. Zira çalışılan şirketlere ve çalışma pozisyonlarına göre maaşlar farklılık göstermektedir. Bazı setlerde ücretler haftalık verilirken, bazılarında ise –genellikle televizyon setlerinde aylık verilmektedir.