Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Son yıllarda önem kazanan fakültelerden biri de Sağlık Yönetimi Bölümü. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi kaçınılmaz olarak sağlık sektöründe de birçok yeni adımın atılmasını sağladı ve böylelikle yeni iş ve iş kolları oluşarak yeni istihdam alanları yarattı. Günümüzde ve yakın gelecekte Sağlık Yönetimi ile ilgili personel ihtiyacının epey artacağı ve sektörün biçimlenmesinin de aynı artışla ivmeleneceği öngörülüyor.

Sağlık Yönetimi Bölümleri, sağlık sektöründe hizmet sağlayan kuruluşların işletilmesi, planlanması ve yönetilmesi için gereken tüm işleyişi sağlayacak personelin nitelikli bir şekilde yetişmesini hedefler ve araştırma-geliştirme faaliyetleri gösterir. Buna yönelik olarak sağlık için verilen hizmetin organize edilmesi, sağlık ile ilgili son teknolojik gelişmelere ilişkin kullanımlar, sektörde yer alan hastanelerin yönetilmesi, sağlık sektörü finansmanı ve sigorta benzeri hususlarda çalışmalar yürütülmektedir. Sürecin getirisi olarak ise sektördeki yeniliklere çabucak adapte olabilecek ve hizmetle ilgili tüm konularda hem etkin davranıp hem de inisiyatif alabilecek Sağlık Yöneticisi/Yöneticileri yetiştirilmesi amaçlanır.

Sağlık Yönetimi Bölümlerinden mezun olan ve olacak öğrenciler, aldıkları eğitim sırasında ve sonrasında eldeki kaynakları doğru şekilde kullanmayı, bütçeyi ekonomik biçimde yönetmeyi öğrenmekte ve uygun teknoloji kullanımını sağlayarak etkin ve hızlı bir yönetim oluşturmayı başarabilmektedir. Böylece maliyet, finansman, zaman, kaynak ve insanların doğru kullanımı ile olası hatalara yapılacak akıllı müdahalelerle sağlık sektörünün insan sağlığına yaptığı katkıya pozitif değer eklenmesi sağlanmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri 4 yıl süren bir eğitim görür ve üniversiteye giriş sınavlarında Eşit Ağırlık Puan Türü üzerinden değerlendirilir.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Hangi Dersler Veriliyor?

Sağlık Yönetimi Bölümü’ne girmeyi hak kazanmış öğrenciler, 1. Sınıf itibariyle Sağlık İşletmeciliği, İktisat, Genel Hukuk, İşletme Matematiği, İngilizce Dil Becerileri, Genel Muhasebe, Türk Dili, Türk Devrim Tarihi, Tıbbi Terminoloji, Yönetimin Genel İlkeleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi dersler görmektedir.

Fakültenin 2. Sınıfında Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Bilimleri İçin Psikoloji, Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Sosyolojisi, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Tıbbi Dökümantasyon gibi dersler verilir.

Eğitimin 3. Sınıfında Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim, Kriz ve Stres Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Hastane Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı, Araştırma Yöntemleri ve Biyostatistik gibi dersler yer alır.

Fakültenin 4. ve son sınıfında ise Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Hukuku ve Etik gibi dersler vardır.

Sağlık Yönetimi Bölümlerinde seçmeli ders olarak ise Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, Türk Sağlık Sistemi, Avrupa Birliği ve Sağlık, Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği, F Klavye Kullanımı gibi dersler seçilebilmektedir.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nden Mezun Olanlar Hangi Alanlarda İstihdam Edilir?

Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları, birçok resmi ve özel kurumda yönetici adayı ve yönetici pozisyonunda iş bulabilmektedir.

Bölüm mezunlarının görev alabildikleri resmi kurumlara örnek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kamu sektörüne bağlı olarak çalışan hastaneleri sayabiliriz. Bu kurumlarda uzman yönetici adayı, yönetici ve uzman olarak görev yapma şansı bulabilmektedirler.

Özel sektördeki birçok kuruluş da Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının görev yapabilmesine olanak tanır. Özel hastaneler, özel hastanelere bağlı olarak çalışan sağlık kuruluşları, tıbbi cihaz merkezleri, sağlık sigortası kuruluşları ve ilaç firmalarının idari pozisyonları bu tanıma uygun kuruluşlardır.

Çift Ana Dal ya da Yan Dal yapan mezunlar ise hem resmi, hem de özel kurumlarda denetçi, uzman yardımcısı, müfettiş ya da müfettiş yardımcısı olarak görev alabilmektedir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Yüksek Lisans Yapabilir?

Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları tezli ya da tezsiz olarak yüksek lisans yapmak için başvuru yapabilirler. 3 ya da 4 dönemden oluşan süreç içerisinde Pazarlama, İnsan Kaynakları, Araştırma Yöntemleri, Finansal Yönetim, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Hukuku, Sağlık Ekonomisi ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri başlıklı ders eğitimleri verilir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na katılan Sağlık Yöneticileri, ülkemizin pek çok yerinde hizmet veren Sağlık Yönetimi Fakültelerinde akademisyen olarak görev alabilir. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı gibi resmi kurumlarda yönetici kadrolarda yer bulabilir. Yine özel sektördeki ilaç firmalarında, medikal sektöründeki üretim ve pazarlama firmalarında ve sağlık sektöründe görev yapan sigorta şirketlerinde yönetici olarak çalışabilir.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olarak yönetici adayı olan kişiler resmi ve özel kurumlarda farklı miktarlarda ücret almaktadır. Yönetici olarak birçok farklı görev ve sorumluluk üstlendiklerinden dolayı, genel ortalamaya göre yüksek ücretlerle çalışabilmektedirler.

Bölüm mezunları, devlete bağlı resmi kurumlarda görev almaya başladıkları ilk dönemde 5000 Lira ila 6000 Lira arasında bir maaş alırlar. Hizmet süresi, çalışılan yer, çocuk sayısı ve diğer etkenlere bağlı olarak alınan ücretler artış göstermektedir. Çalışılan kurum, alınan unvan ve kıdeme bağlı olarak alınan maaş 20 binli tutarlara varabilmektedir.

Özel sektörde çalışmayı tercih eden Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları ise başvuru yaptıkları sektör ve şehre bağlı olarak değişik miktarlarda ücretler kazanırlar. Sayıları artan özel hastane ve bağlı kuruluşları, ilaç firmaları ve medikal sektörü firmalarında edinilen pozisyon ve gösterilen performansa göre epey yüksek ücretlerden söz edildiğini söyleyebiliriz.