Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler Bölümü Hakkında Bilgi

Sosyal Hizmetler, ailelerin, çeşitli sosyal grupların yaşam şartlarını iyileştirmeye, onları hayata kazandırmaya dayalı bir çalışma alanıdır. Bu alan içerisine kadın ve çocuk hakları, adalet, çalışma işçi hakları, gelir düzeyleri, dezavantajlı gruplar, aile destekleri gibi alanlar girmektedir.

Odağı insan olan ve birey yetiştirmek ve topluma kazandırmak olan Sosyal Hizmetler Bölümü amaçları doğrultusunda, ideali insanların hayatlarına dokunmak, zorlu yaşam şartlarında onlara yardımcı olmak olan, empati yeteneği yüksek insanların daha severe okuyacağı bir bölümdür.

Eğitim süresi açık öğretim fakülteleri ile birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere iki şekildedir. Dikey geçiş sınavı ile farklı bölümlerde 2 yıllık okuyan öğrenciler de 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümüne geçebilmektedir. 2 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümü ile 4 yıllık bölüm arasındaki temel fark, 2 yıllık mezunların Sosyal Hizmet Uzmanı olarak devlet kadrolarına atanamamasıdır. 4 yıllık lisans mezunları Sosyal Hizmet Uzmanı unvanı alırken, 2 yıllık ön lisans mezunları Sosyal Tekniker ya da Sosyal Yardımcı gibi unvanlar alabilmektedir. Türkiye’de toplamda 51 üniversitede eğitimi verilmektedir.

Çeşitli disiplinleri içinde barındıran Sosyal Hizmetler Bölümü kamu sağlığı, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi, adalet ve hukuk gibi konularla yakından ilişkilidir.

Sosyal Hizmetler Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Açık Öğretim Fakültelerinde verilen 2 yıllık eğitim ile Sosyal Bilimler Fakültelerinde verilen 4 yıllık eğitimdeki derslerde bazı temel dersler dışında farklılıklar görülmektedir. Bu temel dersler sosyoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, ekonomi olarak sıralanabilir.

Temel dersler dışında 2 yıllık eğitimde, Sosyal Güvenlik, Çatışma ve Stres Yönetimi, Görüşme Teknikleri, Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri gibi dersler yer almaktadır.

4 yıllık eğitimde ise bundan farklı olarak İnsan Davranışı Ve Çevre, Sosyal Kuram ve Yaklaşımlar, Toplumsal Cinsiyet, Çalışma İlkeleri, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet gibi dersler okutulmaktadır. 4. yılın iki yarıyılında da Bitirme Projesi, Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Hizmetler Vaka Çalışmaları yer almaktadır.

Mesleki seçmeli derslerin de yer aldığı bölümde öğrenciler daha çok ilgilendikleri alanlarda ders seçimi yapabilmektedirler. Çocuklarda Sosyal hizmet, Yaşlılarda Sosyal Hizmet, Engellilerde Sosyal Hizmet, Kentleşme ve Sosyal Hizmet, Sosyal Dışlanma, Engelli Çocuk Aileleri, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme gibi dersler seçmeli dersler arasında sayılabilmektedir.

2015 yılına kadar zorunlu olan staj uygulaması, 2015-2016 eğitim yılı itibariyle zorunlu olmaktan çıkmıştır. Staj yapmak isteyen öğrenciler için staj süresi 24 gün olarak belirlenmiştir. Bu öğrenciler bakanlıklara bağlı olan aile ve toplum hizmetlerin birimlerinde, yaşlı hizmet merkezlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yuvaları gibi kurumlarda staj yapabilmektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışma şekilleri masa başı ve aktif olarak 2 şekildedir. Aktif çalışanlar, insanlarla sık iletişim halinde olan, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanların araştırmasını yapan kişilerdir. Masa başı çalışanları ise, daha çok dosyalama ve raporlama işleriyle ilgilenen kişilerdir.

Kamu kurumlarında iş imkânı daha yüksekken, özel sektörde ise aynı şey söylenemez. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet hastaneleri, bakanlıklara bağlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme Kurumları, huzurevleri, kadın sığınma evleri gibi kurumlar, cezaevleri, devlet okulları ve kreşleri kamu sektöründe sosyal hizmetler alanında istihdam sağlanan alanlardır.

Özel sektörde ise özel hastaneler, okul ve kreşler, özel rehberlik merkezleri gibi kurumlar çalışma alanlarıdır. Bu kurumlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları, psikolojik destek sağlama, olumsuz yaşam şartlarına sahip bireyleri tespit ederek daha iyi şartlar oluşturmada aracı olma gibi sorumluluklara sahiptir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Öncelikle yüksek lisans programlarına katılmak için üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmak zorunludur. 2 yıllık ön lisans eğitimi alan öğrenciler önce dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık bölüme geçmeli, daha sonra yüksek lisans eğitimi almalıdır. Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları tezli ve tezsiz yüksek lisans yapabilmektedir. Bu bölümdeki yüksek lisans programlarının temel amaçları arasında, sosyal hizmetler alanında uzmanlaşarak yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, bilimsel çalışmalara katılarak gelişmeye katkıda bulunmak ve sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak sayılabilmektedir.

Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı üniversitelerde Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde bulunmaktadır. Mezunlar bu ana bilim dallarında ilgi duydukları, Psikoloji, Çocuk Koruma gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedir. Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisansında görülen zorunlu dersler, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyal Refah Politikaları, Sosyal ve Davranış Bilimleri gibi derslerdir. Seçmeli dersler olarak ise Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet, Ailelerde İleri Sosyal Hizmet, Engellilerde Sosyal Hizmet, Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Aile Hizmetleri, Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın Sorunu gibi dersler görülmektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kamu ve özel kuruluşlarda sosyal çalışmacı olarak görev yapan uzmanların aldıkları maaşlar kademelerine, tecrübe ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Sektöre yeni adım atmış sosyal hizmet uzmanlarının maaşları ortalama 3500 tl.’dir. Bu ücretler hizmet yılı arttıkça doğru orantılı şekilde artmaktadır.

Özel sektörde hastaneler, kreşler, özel rehberlik merkezleri gibi kurumlarda maaşlar asgari ücret düzeyinde seyretmektedir.