Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgi

Sosyoloji en temel anlamıyla toplum bilimi demektir. Sosyoloji Bölümü de toplumları, yaşam şekillerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, farklı kültürleri incelemeye dair eğitim veren bölümdür. Türkiye’de Sosyoloji Bölümü, toplamda 106 üniversitede bulunmasıyla, en çok mezun veren bölümlerden biri olmaktadır. Sosyoloji Bölümü üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinde okutulmakta olup, eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıflarının zorunlu olduğu üniversitelerde eğitim 5 yıl olmaktadır. Sosyoloji Bölümü eşit ağırlık puanıyla öğrencilerini seçiyor olsa da sözel ağırlıklı bir bölümdür.

Sosyoloji Bölümü toplumun temel birimi olan insanlarla ilgili gözlem yapmayı seven, soyut düşünebilme yeteneğine sahip, sözlü ilişkileri kuvvetli kişiler için daha uygun bir bölümdür. 2000 yılından önce Sosyoloji Bölümü ile Psikoloji Bölümü birlikte eğitim vermektelerdi. Günümüzde farklı bölümler olsa da tam manasıyla birbirlerinden kopuk değillerdir. Bu nedenle psikoloji ve hatta tarih ve hukuk konularıyla ilgili olmak Sosyoloji Bölümü için avantajlı olacaktır. Sosyoloji Bölümü okuyan öğrenciler mezun olduklarında sosyolog unvanını alırlar.

Sosyoloji Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Sosyoloji Bölümünde teorik olarak zorunlu ve seçmeli dersler olarak ayrılır. Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersleri, Hukuk Bölümünde ilk yıllarda okutulan zorunlu derslerdir.

Eğitimin birinci yılında mesleğe giriş dersleri olarak Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Psikolojiye Giriş, Uygarlık Tarihi, Psikoloji Tarihi, Sosyal Antropoloji, Sosyolojik Okuma ve Yazma dersleri verilmektedir. İkinci yılda ise Aile Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Bilim Felsefesi, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Sosyal Psikoloji, Nicel Araştırma Yöntemleri, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Siyaset Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Toplumsal Cinsiyet, Devlet ve Toplum Felsefesi, İleri Sosyoloji Metotları, Bölgesel Kalkınma, Köy ve Kent Sosyolojisi, Gençlik Psikolojisi dersleri bulunmaktadır.

Seçmeli teorik derslerin başladığı son iki yılda zorunlu dersler arasında Mantığın Gelişimi, Toplumsal Değişme Kuramları, Çevre Sosyolojisi, Etkili İletişim Teknikleri, Klasik Mantık, Medya Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Etnisite ve Kimlik, Sanat Sosyolojisi, Çağdaş Filozoflar dersleri sayılabilir. Seçmeli dersler ise Feminist Kuram ve Metodolojisi, Sosyal Girişimcilik, Tüketim Sosyolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Nüfus Aile ve Doğurganlık, Erkeklik Çatışmaları, Beden Sosyolojisi, Rousseau ve Kant, Zihin Felsefesi, Görsel Sosyoloji, Osmanlı İmparatorluğundan Ulusal Devlete Geçiş, Uyum Felsefesi, Etnografya, Mezopotamya’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri, Eski Çağda Bilimsel Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi vb. dersler olarak sıralanabilir.

Sosyoloji Bölümünde zorunlu staj bulunmamaktadır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak gerçekleşen stajlar gönüllü staj olarak adlandırılıp eğitimin 2. ve 3. sene sonlarında yapılabilmektedir.

Sosyoloji Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Sosyoloji Bölümü mezunları kamu kurumlarında ve özel sektör kurumlarında iş imkânlarına sahiptir. Ancak bu imkânlar diğer meslek dallarına göre daha kısıtlıdır. Kamu kurumlarında KPSS puanı ile hastaneler, İl Sağlık Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı çalışma alanlarındandır. İl Sağlık Müdürlüklerinde ve bu müdürlüğe bağlı hastanelerde ruh sağlığı ve sosyal hastalıklar merkezlerinde, Adalet Bakanlığında, cezaevi müdürlüklerinde sosyolog olarak çalışabilmektedirler. Bu kurumlar dışında Sosyoloji Bölümü mezunları çocuk esirgeme kurumlarında, huzurevlerinde ve buna benzer kurumlarda sosyolog veya araştırmacı olarak iş imkânı bulabilirler.

Özel sektörde ise çalışma alanları daha kısıtlı olup, araştırma şirketlerinde, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında, güvenlik şirketlerinde istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli merkezlerden sertifikalar alındığı takdirde Sosyoloji Bölümü mezunları aile danışmanlıkları da yapabilmektedirler.

Kamu ya da özel sektör kurumları olması fark etmeksizin, sosyologlar çalıştıkları kurumlarda saha araştırması yaparak uzmanlar için toplum yapısı inceleme, bu incelemeler sonucunda analiz ve yorumlar yapma, herhangi bir sosyolojik olay veya olgunun tarihini inceleme gibi görevlerde bulunurlar.

Sosyoloji Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Sosyoloji Bölümü mezunları üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde, Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapabilmektedir. Yüksek lisans alanları sadece sosyoloji ile sınırlı kalmayıp Sosyal Bilimler Enstitülerinin diğer anabilim dallarında da bilimsel hazırlık derslerinin verilmesiyle lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Sosyoloji Yüksek Lisans Programları üniversitelere göre değişiklik göstererek tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yapılmaktadır. Yüksek lisans yapan sosyologlar, Sosyal Tarih Ve Bellek, Şehir Çalışmalarında Teori ve Uygulama, Türkiye ve Göç, Şiddette Disiplinlerarası Yaklaşım, Din ve Toplum Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar, Gençlik Sosyolojisi ve Popüler Kültür, Türkiye’de Modernleşme gibi alanlarda uzmanlaşarak uzman sosyolog unvanını almaktadırlar.

Tezli Yüksek Lisans programları 1 yıl teorik ders ve 1 yıl tez aşaması ile toplamda 2 yıl sürmektedir. Yüksek lisans akademik kariyer hedefleyen Sosyoloji Bölümü mezunları için de iyi bir başlangıç olmaktadır.

Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Her meslek dalında olduğu gibi sosyologların da maaşları özel sektör ve kamu kurumlarına göre değişiklik göstermektedir. Özel sektörde yeni mezun bir sosyoloğun maaşı asgari ücretle başlamaktadır. Bu noktada her sektörde olduğu gibi deneyim kazanma, kendini geliştirme, yabancı dil bilgisi, yüksek lisans ve doktora programlarıyla kendini geliştirme oldukça önemlidir. Bu sayede özel sektör maaşları kamu maaşlarına yaklaşabilmektedir.

Kamuda ise yeni mezun bir sosyolog son zamlarla birlikte 3800 TL civarı maaş alırken, hizmet yılı 25 ve üzeri olan en üst kademedeki bir sosyoloğun maaşı 4900 TL civarı olmaktadır.