Tarih Bölümü

Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Edebiyat fakültelerinin en gözde bölümlerinden biridir. Geçmişini bilmeyen bir millet geleceğini bilemez sözünden hareketle öğrenilmesi gerekilen en önemli bilim kollarından biri olarak kabul edilir. Bu sebeple Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi dersi ülkemizde 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerde, üniversite ortak dersi olarak zorunlu olarak verilmektedir. Bu bölümün temel amacı, Tarih alanında araştırma yapabilecek ve yeni araştırma yöntemleri geliştirecek nitelikli insanlar yetiştirmektir. Tarih bölümüne girmek için sözel puanınızın iyi olması gerekmektedir. Tarih bölümü bir lisans eğitimi olması sebebiyle 4 yıllık eğitim vermektedir.

Lise eğitimi sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarım sınavına giren ve sözel türünde ortalama 220 puan ve üstü yapan öğrenciler, başarı sıralamalarına göre üniversitelerdeki tarih bölümlerine girebilirler. Tarih bölümü, genel olarak fen-edebiyat fakültelerinde okutulur. Tarih bölümü hemen hemen ülkemizde ki her üniversitede mevcuttur. Tarih bölümü, Örgün eğitimde birinci ve ikinci öğretim olarak okutulmasının yanı sıra uzaktan ve Açık öğretim olmak üzere de mevcuttur. Tarih bölümü genel olarak Türkçe okutulan bir ders olsa da, bazı üniversitelerde, tamamen İngilizce ve yüzde 30 İngilizce olarak okutulabiliniyor. Fakat günümüzde tarih bölümünün İngilizce hazırlık sınıfları yok denilecek kadar azdır. Üniversite tercihi yaparken bunların iyi araştırılması gerekir.

Tarih Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Tarih bölümünde öncelikli olarak, Türk tarihinin Ana hatları kronolojik sırayla anlatılır. Bunların yanı sıra bir tarih araştırması nasıl yapılır? Belgeler ve olaylar nasıl incelenir, bunlar öğretilir. Ayrıca dünya tarihinin çok önemli konuları tarih bölümünün eğitimine dâhildir. Bunların yanı sıra üniversite ortak dersi olarak, İngilizce, Türk dili ve Temel bilgisayar dersleri tarih bölümünde zorunlu ortak ders olarak okutulmaktadır.

Genel hatlarıyla özetleyecek olursak sırasıyla;

Birinci sınıfta; Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi, uygarlık tarihi dersi, Tarih Metodolojisi, Osmanlıca dersi, İslam Tarihi dersi, Orta Asya Türk tarihi dersi, Ortaçağ Türk Tarihine Giriş, İlkçağ Tarihi.

İkinci Sınıfta ise; Osmanlı Paleografyası, Selçuklu Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Eski Anadolu Tarihi, Bizans Tarih, Balkan Tarihi, Roma Tarihi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükselişi, Ortaçağ Devletlerinde Teşkilat, Ortaçağ Avrupa Tarihi, Tarih Felsefesi

Üçüncü sınıfta ise; Yeniçağ Avrupa Tarihi, Uzak Doğu Tarihi ve Kültürü, Türk Siyasi Düşünce Tarihi, Osmanlı Sosyo-Ekonomi Tarihi, Osmanlı Tarihi Semineri, Osmanlı Devleti’nin Duraklama ve Gerileme Dönemi, Mezopotamya Tarihi, Cumhuriyet Tarihi Kaynakları, Eski Mısır Tarihi, Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi, Osmanlı Yenileşme Hareketleri Tarihi, Yakınçağ Avrupa Tarihi

Dördüncü Sınıfta ise; Çağdaş Dünya Tarihi, Türk Dış Politikası, Türk Demokrasi Tarihi, Orta Asya Devletleri ve Toplumları, Eski Anadolu’da Yazı, Cumhuriyet Tarihi Semineri, Çin Kaynaklarında Türkler, Çin Kaynaklarında Moğollar ve Tibetliler ve Lisans bitirme tezi dersleri genel olarak bütün üniversitelerde verilir.

Tarih Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Tarih bölümü mezunları, Genellikle pedagojik formasyon alarak tarih öğretmenliği alanına geçiş yaparlar böylelikle özel sektörde veya kamu da Tarih öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca Yüksek lisans eğitimi de alan tarih bölümü mezunları okutman olarak, Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi dersine üniversitelerde girebilir. Bunların Haricinde Yüksek lisans bitiren mezunlar araştırma görevlisi olarak akademisyenlik dünyasına adım atabilirler. Doktora başlangıcı itibariyle üniversitelerde sırasıyla yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak öğretim üyeliği yapabilirler.

Ayrıca Türk tarih kurumlarında görev alabilirler. Bunların yanı sıra Osmanlıca ve Osmanlı paleografyası iyi derecede olan mezunlar, Arşivler ve müzelerde araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca Kamu personeli seçme sınavına giren tarih bölümü mezunları p3 puan türü ile herhangi lisans mezunun başvurabileceği kamu personeli olarak devlet memuru olarak çalışabilirler

Tarih Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Tarih bölümü mezunları sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak Tezli ve tezsiz yüksek lisans yapabilirler. Tezli yüksek lisans bölümleri, tezsiz yüksek lisans bölümlerine göre daha detaylı ve zordur.

Tarih bölümü mezunları, Genel olarak lisans eğitimi sırasında hangi yüksek lisans alanında eğilim kazanacaklarını kavrayabilirler. Genel Türk Tarihi,  Ortaçağ tarihi, Yakınçağ tarihi, Yakınçağ Avrupa tarihi, Cumhuriyet dönemi tarihi ve eskiçağ tarihi, tarih mezunlarının yüksek lisans alanlarının başında gelir buna bağlı olarak tarih bölümü mezunları uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapabilirler.

Tarih Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Öncelikle öğretmenlik yapan bir tarih mezununu ele alacak olursak, özel sektörde yeni mezun bir tarih öğretmeni asgari ücretle işe başlar ve kıdem aldıkça maaşı artmaya başlar. Sektörde 3-5 yıl tecrübe kazanan tarih öğretmenin maaşı 3500 Türk lirasının altına düşmez.

Devlet okulunda sözleşmeli ve kadrolu çalışan bir tarih öğretmenin maaşı kıdem ve derecesine bağlı olarak 4000 Türk lirası olarak başlar derecesi arttıkça maaşı 5 bin Türk lirasını geçer. Ek ders ve destekleme yetiştirme kurslarına giren ve özel ders veren öğretmenlerin maaşı 8-10 bin Türk lirası arasında değişir.

Ücretli olarak devlet okullarında derse giren bir tarih öğretmenin maaşı girdiği ders oranınca değişim göstermektedir. 1200-2000 Türk lirası arası bir ücret alırlar..

Üniversitelerde görev alan tarih mezunları ise en düşük olarak okutman olarak 6 bin Türk lirası ve en yüksek profesör olarak 11 bin Türk lirası maaş almaktadır.

Arşivlerde ve müzelerde araştırmacı olarak çalışan tarih bölümü mezunları ortalama 4500 Türk lirası civarı maaş almaktadırlar.