Türkçe öğretmenliği

Türkçe öğretmenliği

GENEL HATLARIYLA TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Türkçe öğretmenliği, ilgili üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim öğretim yapıp, öğrencilerini sözel puan türü üzerinden kabul eden bir bölümdür. Bildiğimizi sandığımız ana dilimizin kurallarını, yapısını, geçmişini ve şu anının akademik olarak öğretildiği bilim yerleridir.

Sözel Puan Türü Nedir?

Sözel puan türü şudur; Temel Yeterlilik Testine yani birinci oturuma girip, ders ayrımı yapmadan hepsini çözmek, alan yeterlilik testinde yani AYT’de sosyal bilimler sorularını çözmektir.

Neyse, kaldığımız yerden Türkçe öğretmenliği bölümünün ne olduğu hakkında bilgi vermeye devam edelim. Dört yıllıktır, sekiz yarı yıl süresince bu eğitim öğretim devam eder ve sonunda tamamlanır. Türkçe öğretmenliği bölümünün var olmasının en temel amacı dil becerilerinin (konuşma, yazma, okuma) öğretilmesi ve geliştirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dil devrimi yaparak yeni bir alfabe ve bu alfabeye bağlı olarak geliştirdiği yeni yazı sistemini yurdun dört bir yanında alanında uzman kişilerce, öğretilmesi için kurduğu bir bölümdür. Bölümün tarihçesine girip siz okuyucularımızı sıkmak istemiyorum lakin üzerinden geçmek gerekirse; Türkçe öğretmenliği çağdaş eğitim kuram ve kurumlarının yaygınlaşması ile birlikte coğrafyamıza gelmiştir. Tanzimat Fermanı ile birlikte modernleşme hareketleri kapsamında kendisine ilk yaşam alanını bulmuştur.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE GÖSTERİLEN DERSLER

Türkçe öğretmenliği bölümünde gösterilecek dersleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Meslek bilgisi, genel kültür ve alan eğitimidir. İlgili üniversitelerin bu bölümlerinde verilen dersler ile sağlanmak istenen genel kültürü yüksek, alanında uzman ve mesleğinin saygısını ayaklar altına almayacak insanlar yetiştirmektir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) bu yıl bizlerle paylaştığı müfredatta dersler aşağıdaki gibidir. Yazının en sonunda kaynakça verilecektir.*

Meslek Bilgisi: Eğitime Giriş, Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Öğretim Teknolojileri, Türk Eğitim Tarihi, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Eğitimde Ahlâk ve Etik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik ve diğer seçmeli dersler bu alanda bulunmaktadır.

Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili, Bilişim Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili, Topluma Hizmet Uygulamaları ve diğer seçmeli dersler bu alanda bulunmaktadır.

Alan Eğitimi: Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Osmanlı Türkçesi, Türk Dil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Osmanlı Türkçesi, Türk Dil Bilgisi, Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Çocuk Edebiyatı, Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dil Bilgisi, Eski Türk Edebiyatı, Türkçe Öğretim Programları, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dil Bilgisi, Eski Türk Edebiyatı, Dinleme Eğitimi, Okuma Eğitimi, Dilbilimi, Yazma Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Metin dilbilim, Dil Bilgisi Öğretimi, Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Dünya Edebiyatı ve diğer seçmeli dersler bu alanda bulunmaktadır.

Not: Dersler soldan sağa bir şekilde eğitimlerin verildiği yarıyıllar dikkate alınarak Yüksek Öğretim Kurumu’nun yayımladığı müfredata uygun bir şekilde yazılmış olup, seçmeli dersler bundan bağımsız olarak en sona eklenmiştir.

Not: Bu derslerin gösterildiği dönemler, isimleri hatta derslerin kendileri de üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPABİLECEĞİ İŞ KOLLARI

Öncelikle şunu belirtmekte kesinlikle fayda var ki üniversitelerin Türkçe öğretmenliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin ilk etapta yetiştirilme amaçları öğretmenlik yapmalarıdır. KPSS ile Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet okullarında öğretmenlik yapmak, yeni nesillere idol olma ve onların hayatın iyi yönde etki edebilme fırsatı sunar. Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği yapabilirler. Özel ders verebilir, ek iş ya da tam zamanlı olarak dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca drama, güzel konuşma ve yazma, hızlı okuma teknikleri, Türk edebiyat tarihi, edebi sanatlar, halk bilimi, yazı sanatları, Türk Lehçeleri, edebi metinler gibi derslere girebilirler.

Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler, yazar ve araştırmacı olarak bağımsız da çalışabilirler.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE HANGİ ALANLAR DA YÜKSEK LİSANS YAPILABİLİR

Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyup, kendinizi geliştirmek adına yüksek lisans düşünüyorsanız, yapabileceğiniz alanlardan bazıları şunlardır; Eski (Klasik) Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Eğitim Bilimleri, Eğitim ve Okul yönetimi vb.

Yüksek lisans hedefleriniz belliyse gitmek istediğiniz ya da gideceğiniz üniversitenin yan dal ve çift ana dal programlarına da göz atmanızı tavsiye ederiz. Not ortalamanızı yüksek tutmak sizin için her anlamda faydalı olacaktır. -En azından şuan benim düştüğüm konuma düşüp bu fırsatları kaçırmamış olursunuz. İş bulmanız, yüksek lisans yapmanız ve bahsettiğim (çift ana dal, yan dal) programlara katılmanız kolaylaşacaktır. Yabancı dil eğitimi yüksek lisans için olduğu kadar bu programlar ve genel kültürünüz için de önemlidir.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLANLARIN ALACAĞI MAAŞ:

Yapılacak iş tercihine göre çok fazla değişiklik gösterecektir. Örneğin, MEB’de öğretmenlik yapan birisi normal memur maaşı alıyor olsa bile özel ders vererek kazancını arttırabilir. Yola çıktığımız bu örneği devam ettirmek gerekirse aynı şekilde dershane öğretmeni de özel ders vererek, metin yazarlığı yaparak kazancını arttırabilir. Mezun olacak kişiler yakalayacağı fırsatları değerlendirebilirse kabaca 2.500 ile 10.000 arası kazanabilir. Türkçe öğretmenliği için vereceğiniz özel ders ile drama yahut Osmanlıca gibi dersler için vereceğiniz özel dersler arasında saat – ücret farkı kaçınılmaz olarak olacaktır.