Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakülteleri

Veteriner Fakülteleri Hakkında Genel Bilgiler

Veteriner Fakülteleri, üstlendikleri misyon ve uyguladıkları eğitim programı ile pek çok fakülteden farklı bir konumdadır. Bu dünya ve ülkeyi birlikte paylaştığımız hayvanlar ile ilgili bilimsel çalışmalar ışığında öğrenci yetiştiren bu fakülteler kümes, küçükbaş, büyükbaş ve evcil hayvanlarla ilgili eğitim vermektedir.

Ülkemizde öğrenci yetiştiren Veteriner Fakülteleri, söz konusu hayvanların yaşam alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, sağlık durumlarının korunması, hastalıklarının iyileştirilmesi, insanların beslenme grubuna giren hayvanların yetiştirilmeleri, verimliliklerinin artırılması ve insan sağlığı için müsait hale getirilmeleri, salgın hastalıkların tespit edilmesi ve önlenmesi adına çalışmalar yapar ve öğrencilerini bu konularda yetiştirir.

Veteriner Fakülteleri, birbirine bağlı olarak yaşayan çevre, hayvan ve insanlar hakkında çalışmalar yapar. Hayvan sağlığı, insanları ve çevreyi de direkt olarak ilgilendiren ve etkileyen bir konudur. Bu yüzden iki türün de sağlık ya da hastalık durumu ile doğrudan ilgilenmekte, aynı önem ve hassasiyetle çalışmaktadır.

Veteriner Fakültelerine girmek isteyen öğrenciler, üniversite sınavında Sayısal Puan Türü’nden değerlendirilir ve girmek istedikleri fakültenin belirlediği puanı kazanmak zorundadır. Bu aşamaları geçerek Veterinerlik Fakültesi’ne girmeye hak kazanan öğrenciler, 5 yıl süren bir eğitim görürler.

Veteriner Fakültesi Bölümünde Verilen Dersler

Veteriner Fakültesi öğrencileri, 5 yıl sürecek eğitimlerinin 1. sınıfında Hayvan Davranışları, Veteriner Hekimliğe Giriş ve Veterinerlik Tarihi, Medikal Biyoloji, Medikal Kimya, Biyokimya, Anatomi, Genetik, Embriyoloji, Anatomi, Biyofizik, Genetik, Histoloji ve Mesleki Uygulama gibi dersler görmektedir.

Eğitimin 2. sınıfında Genel Parazitoloji ve Helmintoloji, Hayvan Bakımı, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Hayvancılık Ekonomisi, Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği, Genel Mikrobiyoloji, Psikoloji, Fizyoloji, Genel Farmakoloji, Zootekni, İmmunoloji-Seroloji ve Bioistatistik gibi dersler verilir. 3.sınıfa gelindiğinde ise öğrencilere Hayvan Irkları, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Farmakoloji, İç Hastalıkları, Bakteriyoloji, Cerrahi gibi dersler verilir. Bunların yanı sıra hayvan hastalıkları, hayvan bakım yöntemleri, hayvan üretimi gibi çeşitli konularda eğitim verilir. Teorik eğitimin yanında öğrencilere klinik ve laboratuvar ortamında pratik de yaptırılmaktadır.

Veteriner Fakültesi öğrencileri, 4. sınıfa geldiklerinde bir önceki sınıfta gördükleri dersler ile benzer dersleri görürler. Yine teori, pratik, klinik ve laboratuvar sürecinden geçerler. 5.ve son sınıfa gelindiğinde ise artık hekimlik uygulamalarına yönelik dersler başlar ve öğrenciler pratik süreci yoğun bir şekilde yaşamaya başlarlar. Uzman görevliler eşliğinde, tam zamanlı ve maksimum 6 aylık bir süreçte Cerrahi, hayvansal ürünlere yönelik muayene ve son uygulama yöntemleri, doğal ve yapay tohumlama yöntemleri, Doğum, Dahiliye gibi konularda bire bir pratik yaparlar.

Bütün bu ders programına ek olarak, yabancı dil ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi dersler de öğrencilerin 5 yıl sürelik eğitimi boyunca verilen dersler arasındadır.

Veteriner Fakültesi Mezunlarının İstihdam Durumu

Verilen eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır ve Veteriner Hekim olarak görev yapabilir. Hayvanların hayatın her alanında bulunması itibariyle, veteriner hekimlerin istihdam edilmesini sağlayan pek çok resmi ve özel kurum mevcuttur.

Devlet sektöründe çalışmak isteyen veteriner hekimlerin başvurabileceği birçok kurum ve kuruluş olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlık nezdinde incelediğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü bünyesindeki hayvan birimleri ilk akla gelen istihdam alanlarıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli laboratuvarlarında da veteriner hekim istihdam edilmektedir.

Et ve Süt Kurumu, tüm Belediye birimlerinin hayvan barınakları, kesimhane ve hastaneleri, Türkiye Jokey Kulübü, TÜBİTAK gibi kurumlar veteriner hekimlerin görev alabildikleri kurumlar arasındadır.

Özel sektörde yer alan çiftlikler, gıda sektörü, ilaç firmaları ve hayvanlara yönelik üretim yapan birçok fabrika ve kuruluş da veteriner hekimlerin istihdam edildikleri alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Resmi ve özel kurumlarda görev alan veteriner hekimlerin çalışma saati ve koşulları pek çok sektöre göre farklı olmaktadır. Veteriner hekimler işlerinin doğası gereği, hastalık, salgın ve benzeri birçok sebepten ötürü farklı zaman dilimlerinde daha esnek bir şekilde çalışmak durumunda kalabilmektedirler.

Veteriner Fakültesi Mezunlarının Yüksek Lisans Yapabildiği Alanlar

Veteriner Fakültesi’nden mezun olan ve veteriner hekim unvanı alanlar, yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Buna göre üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca doktora yaptıkları takdirde öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent, profesör gibi unvanlar kazanarak kariyerlerini sürdürebilirler.

Veteriner hekimler, tercih ettikleri takdirde patoloji, biyokimya, besin hijyeni, klinik ve mikrobiyoloji başlıklı birimlerde uzmanlaşma yoluna gidebilmektedir.

Veteriner Fakültesi Mezunlarının Kazanç Durumu

Veteriner Fakültesi’nden mezun olan veteriner hekimler, resmi ve özel pek çok kurum ve kuruluşta istihdam edilir ve bulundukları iş kurumuna bağlı olarak farklı ücretler kazanır.

Devlet kadrolarında istihdam edilen ve çalışmaya yeni başlayan veteriner hekimler 5775 Lira maaş almaktadır. Tüm Türkiye’de yer alan bölgelere göre farklı alanlarda çalışan veteriner hekimlerin aldıkları maaş bulundukları bölge, eş ve çocuk durumu, ek ücret durumu, tazminat gibi nedenlerden dolayı değişebilmektedir. Ayrıca sigorta gibi kesintiler de aldıkları maaşı etkilemektedir.

Özel sektörde çalışmaya yeni başlayan veteriner hekimlerin aldıkları ücret, asgari ücretin biraz üzerinde olabilmektedir. Edinilen tecrübe, gösterilen başarı ve benzer etkenlere bağlı olarak bu ücret epey artış gösterebilir.

Bazı veteriner hekimler serbest olarak çalışmayı tercih edebilmektedir. Bu türden durumlarda çalışılan alan, anlaşılan kişi ya da şirket ve iş sayısına göre kazanılan miktar değişkenlik gösterir.