Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Yazılım, çeşitli amaçlarla tasarlanan teknolojik aygıtların çalışmasını sağlayan programlar bütünüdür. Yazılım Mühendisliği ise bu programların geliştirilmesi ve uygulanmasını içeren, mühendisliğin bir bölümüdür. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve değişmesiyle artık günümüzde Yazılım Mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Bugün kullandığımız her elektronik aygıt, bilgisayar ve telefonların çalışmasının, internet uygulamalarının arkasında Yazılım Mühendisleri bulunmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde, 4 yıllık süreyle eğitim vermektedir. Ancak Yazılım Mühendislerine olan ihtiyacın artması bile üniversitelerde verilen eğitimin yaygınlaşmasını sağlayamamıştır. Nitekim 5’i devlet üniversitesi olmak üzere Türkiye’de toplamda 25 üniversitede eğitimi verilmektedir. Bu durum Yazılım Mühendisleri için avantaj sağlamaktadır. Çünkü günümüzde yazılım sektöründe çalışanların birçoğu bilgisayar mühendisliği bölümünden mezundur. Sayısal puanıyla öğrencilerini seçen Yazılım Mühendisliği Bölümünde Türkiye’de başarı sıralamasında en yüksek puan Bahçeşehir Üniversitesi’ne (burslu) aittir.

Günümüzde iki tür Yazılım Mühendisi vardır: uygulama yazılım geliştiricileri ve sistem yazılım geliştiricileri. Uygulama yazılım geliştiricileri, odağı kullanıcılar olan çeşitli işletim sistemlerinin tasarımıyla ilgilenir. Program tasarlamakla kalmayıp, kullanıcıların taleplerine göre geliştirmekle de sorumludurlar. Sistem yazılım geliştiricileri ise, işin sadece yazılım kısmıyla değil, donanımıyla da ilgilenirler. Veri bilimi uzmanları ve geliştirme ekipleriyle yakın ilişki haline olurlar.

Yazılım Mühendisliği Bölümü okumak için öncelikle teknolojiyle ve getirdiği yeniliklerle ilgili olmak gerekmektedir. Değişim ve yenilikleri yakından takip etmek, çözüm odaklı olmak, yaratıcılık ve ekip çalışmalarına yatkın olmak bu bölüm için avantaj sağlamaktadır. Öte yandan sürekli gelişen ve değişen teknolojilere ayak uydurmak zorunda olmak Yazılım Mühendisliği mesleğinin belki de en zor kısımlarından biridir.

Yazılım Mühendisliği Bölümünde Hangi Dersler Okutuluyor?

Yazılım Mühendisliği Bölümünde dersler zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ve seçmeli dersler olarak verilmektedir. Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bu bölümde eğitimin ilk yılında verilmektedir. Ayrıca bazı dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak okutulmaktadır.

Eğitimin ilk yılında verilen dersler, Bilgisayarın Temelleri, Temel Fizik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, Programlamaya Giriş ve Algoritma, Veri Yapıları, Matematik, Lineer Cebir, Web Tasarımı ve Programlama, Yazılım Gereksinimi Mühendisliği, Diferansiyel ve İntegral Hesap, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama, Nesneye Dayalı Programlama (Java) olarak sıralanabilir. İkinci yılda ise, Programlama Dilleri, Doğrusal Cebir, Hesaplama Sistemleri, Yazılım Güvenliği, Yazılım Mühendisliği Analiz ve Tasarımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Olasılık ve İstatistik, Mikroişlemciler, İleri Web Uygulamaları dersleri verilmektedir.

Son iki yılda verilen dersler arasında ise, Sayısal Çözümleme, Biçimsel Diller ve Otomat, Yazılım Proje Yönetimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Doğrulama ve Geçerleme, Mühendisliğin Teknik Olmayan Yönleri, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Geliştirme Standartları ve Proje Yönetimi dersleri bulunmaktadır.

Uygulamalı dersler ise, Programlamaya Giriş ve Algoritma, Veri Yapıları, Web Tasarımı ve Programlama, Bilgisayar Ağları, Sistem Programlama, Yapay Zekâ, Sayısal Çözümleme, Nümerik Analiz, Yazılım Mimarisi, Genel Kimya olarak sıralanabilir. Seçmeli dersler arasında ise, Mühendislik ve Bilişim Etiği, Bilim Tarihi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizi, Toplum Mühendisliği, Girişimcilik, İnternet Hukuku, Endüstride Yazılım Uygulamaları, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Derleyici Tasarım, Sunucu Yazılım Teknolojileri, Bilgisayar Mimarisi, Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama, 3D Modelleme ve Animasyon dersleri yer almaktadır.

Ayrıca Yazılım Mühendisliği Bölümünde üniversitelerin staj yönetmeliğine göre değişmekle birlikte toplamda 30 gün olacak şekilde yaz stajı uygulaması bulunmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânına sahiptir. Ancak özel sektörde kamudan daha fazla çalışma alanı bulunmaktadır.

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı tüm sektörler Yazılım Mühendislerinin çalışma alanlarına girmektedir. Bu sektörler, otomotiv, bankacılık, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, savunma sanayi vb. olarak sıralanabilir. Kamuda ise en önemli çalışma alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları bu alanlarda uygulama mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, sistem analisti, veri yönetim uzmanı, uygulama programcısı vb. unvanlarda çalışmaktadır. Çalıştıkları alanlarda kullanıcılarla ilişki halinde olma, programların yazılım ve tasarımının yapılması, test edilmesi, varsa sorunların giderilmesi gibi görevlerde bulunurlar.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Mezunları Hangi Alanda Yüksek Lisans Yapabilir?

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Anabilim Dallarında tezli veya tezsiz olarak yüksek lisans yapabilirler. Yüksek lisans eğitimleri genellikle Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı adı altında verilmektedir. Yazılım mühendisliği ile yakından ilişkili olan bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde yüksek lisans yapmak isteyen mezunların bilimsel hazırlık derslerini vermeleri gerekmektedir.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarının maaşlarını özellikle özel sektöre etkileyen pek çok durum vardır. Mezunların kendilerini geliştirmiş olmaları bunlardan en önemlisidir. Sadece teoride değil, pratikte de deneyime, kısa süreli de olsa iş tecrübesine sahip olmaları Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları için iş ve maaş konusunda diğer mühendislik dallarından daha önemlidir.

Özel sektörde yeni mezun bir yazılım mühendisinin maaşı 2500-3000 TL arası olurken, deneyimli, pratik ve yeni fikirlere sahip mezunların maaşları 7000-10000 TL arası seyretmektedir.

Kamu kurumlarında ise yazılımcılar mühendis kadrolarında çalışmakta olup, yeni mezun yazılımcıların maaşları 5500 TL, tecrübeli yazılımcılarınki ise 6700 TL civarında olmaktadır.